Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Služby > Laboratoře > Anorganická geochemie > Sluzby

Anorganická geochemie

Nabízené služby

Pevné vzorky

Pro pevné vzorky je nejvýznamnější silikátová analýza. Laboratoř provádí tři typy silikátových analýz, které se od sebe liší počtem analyzovaných složek a celkovou sumou všech komponent. Ze stopových prvků se běžně stanovuje po předchozím rozkladu Ag, As, Au, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Rb, Sb, Sc, Sr, V, Zn a skupina prvků vzácných zemin La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Y (ICP-MS, tavení). Metodou rentgenové spektrometrie bez rozkladu vzorku se z tablet stanovuje čtrnáct stopových prvků – Sn, Nb, Y, Cr, Zn, Cu, Ni, Pb, As, Mo, Zr, Sr, U, Rb. K těmto prvkům lze přidat stanovení Ti, V, Bi, Th a W. Centrální laboratoř používá pro přípravu a rozbory pevných vzorků čelisťové drtiče BB1, BB2 a BB300 firmy Retsch, kladivový mlýn SK-1 firmy Retsch, vibrační mlýn TS 100A Siebtechnik, plamenové AA spektrometry Perkin-Elmer AAnalyst 100 a 200, rtuťový analyzátor AMA 254, analyzátor na C,S a CO2 Eltra CS 500, moderní zařízení na přípravu deionizované vody, vlnově disperzní rentgenový spektrometr firmy ARL, typ 9400 Advant XP, ICP-MS Thermo Scientific X-series 2, moderní automatické titrátory, pX-metr firmy Radiometer.

Rozbory vod

V Centrální laboratoři se také provádějí kompletní analýzy různých typů povrchových a srážkových vod. Celková analýza vody zahrnuje následující stanovení: Li, Na, K, NH4, Mg, Ca, Mn, Zn, Fe, Al, SiO2, pH, F, Cl, HCO3, SO4, NO3, konduktivitu a vzhled vzorku. Dále se ve vodách stanovují stopové prvky, celkový organický uhlík a celkový dusík. Akreditace vyžaduje data odběrů vod. Na rozbory vod je laboratoř vybavena těmito přístroji: pH-metr firmy Radelkis, pX-metr, konduktometr, rtuťový analyzátor AMA 254, absorpční fotometr Perkin-Elmer Lambda 25, kapalinový chromatograf se supresí Knauer 1000, plamenové AA spektrometry Perkin-Elmer AAnalyst 100 a 200, AA spektrometr s elektrotermickou atomizací Perkin Elmer 4100, ICP-MS Thermo Scientific X-series 2, analyzátor celkového organického uhlíku a dusíku Tekmar-Dohrmann Apollo 9000.

Neakreditované metody

Laboratoř provádí řadu postupů podle přání zákazníků. Postupy aplikujeme na matrice jako např. jehličí, rašeliny, listí, dřevo, kaly, odpadní vody. Výsledky řadíme k neakreditovaným. K neakreditovaným analýzám patří stopové prvky v pevných vzorcích V, Cr, Ni, Ga, Rb, Y, Zr, Nb, Hf, Ta, Pb, Th, U, Sr, Sc, Ba (ICP-MS, tavení), stopové prvky (Ti), V, Cr, Ni, Cu, Zn, As, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Sn, Pb, Bi, Th, U, W (lisovaná tableta, XRF), stopové prvky As, Sb, Bi (HGAAS), drcení, mletí a sušení vzorků, organický uhlík a celkový dusík ve vodách, analýzy vod na ICP-MS (Na, K, Mg, Ca, Li, Mn, Fe, Zn, Sr, Al, Cu, Pb, As, Cd, Be, Co, Cr, Mo, Ni, V, Ba). Laboratoř neprovádí odběry vzorků.

ikonka souborů Soubory
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085491
tereza.grabmullerova@geologycz