Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Služby > Laboratoře > Anorganická geochemie > Archiv horninových analýz (Litogeochemická databáze ČR)

Anorganická geochemie

Archiv horninových analýz (Litogeochemická databáze ČR)

Archivní analytické údaje o chemickém složení více než 18 tisíc vzorků hornin odebraných na území ČR jsou uloženy v litogeochemické databázi ČGS. Většina vzorků byla analyzována v rámci různých regionálních geochemických průzkumů, geologického mapování a výzkumu České geologické služby v laboratořích ČGS na Barrandově. Kromě informaci o vzorku (petrografickém, regionálním a stratigrafickém zařazení, roku odběru, autorovi a existenci výbrusu) jsou hlavní částí databáze výsledky provedených silikátových analýz a analýz stopových prvků s určením metody analytického stanovení a kódem laboratoří. Vzorky uvedené v databázi jsou geograficky zaměřeny. Databáze k roku 2020 obsahuje celkem 18314 záznamů,u kterých jsou zpřístupněny metainformace vyhledávací aplikaci a mapovému serveru ČGS.

Přístup do databáze

Ikona Litogeochemie

Vyhledávací aplikace

Výběr z databáze podle zadaných podmínek (hornina, mapa, lokalita aj.)

Mapová aplikace GEO ČR 50

Mapový server

Umístění vzorků s analýzou hornin v mapě s využitím dalších geoinformačních vrstev (geologická mapa, správní celky, aj.)

Datové zdroje

Zdrojová data litogeochemické databáze zahrnují především dílčí archivní databáze závislé na širším regionálním geochemickém výzkumu ČR (Archivní regionální databáze) a data získaná během geologického mapování ČR v měřítku 1 : 25000 (Geologické mapování 1 :25 000). Autor: Pavla Gürtlerová

Ikonka PDF

Zdroj - Archivní data - regionální databáze ČR

Ikonka PDF

Zdroj - Geologické mapování 1 : 25 000

Metodika stanovení prvků ve vzorcích hornin

Silikátové analýzy uvedené v databázi byly z 98 % zhotoveny v laboratořích ČGS metodikou, která od roku 1975 neprodělala žádné vážnější úpravy a odpovídá i nadále postupu analytického stanovení v laboratořích ČGS na Barrandově. Stopové prvky uvedené v databázi byly analyzovány především v laboratořích ČGS, ale i v jiných laboratořích, někdy i s odlišnou metodikou. V posledních letech využívají geologové i laboratoří v zahraničí (ACME - Kanada).V databázi je vždy uvedena metoda i laboratoř zhotovené analýzy.

Ikonka PDF

Metodika - zpracování analýz 1975-2006

Metodika - Laboratoře Barrandov 2006 - 2010

Metodika - ACME Kanada 2010

Historie databáze

U zrodu myšlenky vytvoření evidence chemických analýz v laboratořích na Barrandově stál v polovině 80. let RNDr. Josef Čadek CSc. s týmem geochemiků ČGÚ (RNDr. Zdena Čadková CSc., RNDr. Petr Jakeš CSc., RNDr. Miroslava Haková, RNDr. Pavel Mrázek CSc., RNDr. Joel Pokorný CSc., RNDr. Otakar Shrbený CSc., RNDr. Marie Adamová CSc., RNDr. Pavla Gürtlerová a další.), kteří v následujících letech jeho nápad realizovali sběrem analytických dat na úkolech Českého geologického ústavu.
Registr vznikal původně ve formě dílčích databází (FoxPro, Excel), od roku 1997 byl postupně převáděn do centrální databáze ČGS (Oracle). Od roku 1999 jsou chemické analýzy zhotovené v laboratořích ČGS na Barrandově evidovány v dílčí databázi (Evidence analýz ČGS) a jejich část týkající se horninových vzorků je součástí litogeochemické databáze. Od roku 2001 spolu s ostatními databázemi ČGS je tato databáze součástí Geografického informačního systému (GIS).
V únoru 2020 předala RNDr. Pavla Gürtlerová dlouholeté správcovství databáze RNDr. Pavle Holečkové, Ph.D.

Dostupnost dat

Externí uživatelé mají přístup k metainformacím o vzorku včetně informace o analyzovaných prvcích a metodě analýzy přes vyhledávací aplikaci a mapový server.

Distribuce dat podléhá datové směrnici ČGS. Zájemcům o analytická data jsou analýzy k dispozici na základě žádosti o výpis z litogeochemické databáze. V žádosti je nezbytné uvést účel a využití analýz a podmínky pro výběr dat. Další informace získáte na adrese : jan.sedlacek@geologytečkacz . Pravidla o ceně analýz najdete ceníku datových služeb.

Správa databáze

Petr Čoupek, Pavla Holečková

Dotazy a připomínky

litogeochemie zavináč geology tečka cz

ikonka souborů Soubory
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085332
pavla.holeckova@geologycz