Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Služby > Laboratoře > Anorganická geochemie

Anorganická geochemie

Centrální laboratoř České geologické služby

Centrální laboratoř je samostatným odborem České geologické služby v rámci útvaru Geochemie a laboratoří. Má dlouholeté zkušenosti v anorganických analýzách geologických materiálů, nerostných surovin, půd, sedimentů, povrchových a srážkových vod. V poslední době provádí i anorganické analýzy různých nespecifických materiálů, např. jehličí, rašeliny, listí apod. Většina požadavků na analýzy vzorků je zadávána pracovníky ČGS pro potřeby řešení úkolů a projektů financovaných ústavem, z grantů MŽP, Grantové agentury ČR či Evropské unie. Nemalý podíl analýz tvoří vzorky z projektů mezinárodní rozvojové spolupráce. Mimoústavní zákazníci mají možnost zadávat vzorky k analýzám prostřednictvím závazných objednávek. Od roku 1993 je Centrální laboratoř akreditována Českým institutem peo akreditaci podle normy ČSN EN ISO 17025. Výsledky akreditovaných výstupů mají platnost ve všech zemích Evropské unie. V rámci akreditací má Centrální laboratoř zpracován systém jakosti, který je popsán v Příručce jakosti, v Konfirmačních postupech přístrojů a v Metrologickém řádu laboratoře. Používané metody jsou dokumentovány v Metodických listech. Centrální laboratoř je rozdělena do tří oddělení: oddělení klasické chemie, oddělení spektrálních metod a oddělení analýzy vod. V současné době nabízí Centrální laboratoř sedmdesát metod pro analýzy různých typů vzorků.

ikonka souborů Soubory
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085491
tereza.grabmullerova@geologycz