Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Služby > Laboratoře > TIMS > Služby

Hmotnostní spektrometrie s termální ionizací (TIMS)

Nabízené služby

V současné době nabízí laboratoř rutinní stanovení izotopového složení Sr a Nd pomocí TIMS. K dispozici jsou následující služby (čísla analýz podle Ceníku základních služeb ČGS):

  • 810 – 87Sr/86Sr – stanovení poměru v silikátových horninách a minerálech;termický rozklad ve směsi HF a HNO3, separace na chromatografi ckých kolonách
  • 812 – 87Sr/86Sr – stanovení poměru ve vodách bez rozkladu, separace na chromatografických kolonách
  • 813 – 87Sr/86Sr – stanovení poměru v karbonátových horninách; rozpouštění v HCl, separace na chromatografických kolonách
  • 814 – 87Sr/86Sr – stanovení poměru v kostech a zubní sklovině; čištění v CH3COOH, spálení v muflové peci, rozklad popela postupně v HNO3 a HCl, separace na chromatografických kolonách
  • 820 – 143Nd/144Nd – stanovení poměru; termický rozklad ve směsi HF a HNO3, separace na chromatografických kolonách

Vzhledem k omezené kapacitě pracoviště je třeba všechny zakázky dopředu projednat s pracovníky laboratoře.

Analytiku ostatnich izotopových systémů lze řešit na bázi výzkumné spolupráce po dohodě s pracovníky laboratoře (viz.kontakty)

ikonka souborů Soubory
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085336
john.hora@geologycz