Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Služby > Laboratoře > TIMS > Instrukce

Hmotnostní spektrometrie s termální ionizací (TIMS)

Instrukce pro přípravu vzorků

Standardní požadavek pro vzorek dodávaný pro izotopovou analýzu Sr a Nd je u horninových vzorků množství minimálně 1g prášku o analytické jemnosti, u vzorků vod pro analýzu Sr 100ml. Vzorky rozpustných karbonátů mohou být vcelku, stejně tak vzorky zubů pro analýzu skloviny. Minimální je celkové množství Sr 2μg a Nd 200 ng ve vzorku, na což je nutno brát ohled u vzorků s velmi nízkou koncentrací a v případech, kdy je k dispozici jen limitované množství materiálu.

U vzorků je nutno dokumentovat koncentraci Sr a Nd, přesný druh materiálu (klasifikace horniny, typ vody ap.) a lokalitu.

Vzhledem k omezené kapacitě je třeba všechny objednávky předem konzultovat s pracovníky laboratoře.

Obecně je kvalita a použitelnost výsledku laboratorní analýzy přírodního materiálu závislá na několika parametrech, které je třeba při vzorkování zohlednit:

  • Reprezentativnost vzorku - vzorek musí nést složení skutečně reprezentující složení zkoumaného rezervoáru, což v případě horninových vzorků znamená například dostatečnou velikost vzorku vzhledem k zrnitosti, nepřítomnost produktů zvětrávání ap., dělení vzorku kvartováním v průměhu přípravy.
  • Čistota vzorku - v řadě případů je koncentrace zájmového prvku ve vzorku velmi nízká, kontaminací proto může dojít k závažnému posunu hodnoty izotopového poměru. Problematické mohou být zejména situace, kdy má kontaminant kontrastní izotopové složení nebo vysokou koncentraci prvku proti vzorku. Záleží také na požadavku na přesnost stanovení.
  • Materiál vzorku - ve speciálních případech může být analýza ztížena či znemožněna obtížným převedením vzorku do roztoku, vysoké koncentrace některých prvků mohou blokovat separaci nebo měření vzorku. Zde je třeba konzultovat s pracovníky laboratoře.
ikonka souborů Soubory
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085336
john.hora@geologycz