Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Služby > Laboratoře

Laboratoře

Laboratoře České geologické služby poskytují širokou škálu analytických metod pro oblast geologického a environmentálního výzkumu. Pro partnery z praxe i z akademícké sféry jsme schopni nabídnout jak rutinní nástroje, jako je anorganická a organická analýza či příprava horninových preparátů, tak i spolupráci na výzkumných projektech s využitím našeho přístrojového vybavení.

Anorganická geochemie, Praha

Nabídka anorganických analýz v geologických materiálech, půdách, sedimentech a vodách metodami klasické chemie, AAS a ICP, XRF a úsek analýzy vod.

Organická analýza hornin, ropy a plynů

Centrální laboratoř Brno je pracovištěm České geologické služby provádějícím analýzy ropy, plynu, lehkých uhlovodíků a organické hmoty v sedimentech, horninách a zeminách.

Elektronová mikroskopie a mikroanalýza, Praha

Aplikace a vývoj metod rastrovací elektronové mikroskopie, elektronové mikroanalýzy a strukturní analýzy v geologických oborech.

Laserová ablace (LA ICP-MS)

Aplikace laserové ablace ve spojení s ICP-MS pro geochronologii a mikrochemickou analýzu stopových prvků

Elektronová mikrosonda, Brno

Elektronová mikrosonda CAMECA SX100 v Brně na společném pracovišti Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a České geologické služby.

Hmotnostní spektrometrie H, C, N, O, S

Analýzy 13C a 18O v karbonátech, 2H a 18O ve vodách, 13C a 15N v organických materiálech, 18O v sulfátech a 34S v sulfidech a sulfátech.

Hmotnostní spektrometrie s termální ionizací (TIMS)

Analýza izotopových systémů Sr, Nd a Os v geologických vzorcích pomocí spektrometru Triton Plus (Thermo Scientific)

Multikolektorová plazmová hmotnostní spektrometrie (MC-ICP-MS)

Analýza izotopových poměrů Zn, Cu, Cr, Pb a Li v geologických a environmentálních materiálech pomocí spektrometru Neptune (Thermo Scientific)

Brusírna

Příprava výbrusů zakrytých a leštěných, nábrusů, oboustranně leštěných destiček na studium plynokapalných uzavřenin, speciální práce.

Mineralogie - separace

Separace minerálních zrn, techniky magnetické, gravitační, tvarové, flotační a parciální rozpouštění.

Laboratoř separací Brno

Laboratoř přípravy vzorků (oddělení 451) připravuje horniny a sedimenty pro paleontologický a mineralogický výzkum, geochemické analýzy a geochronologické datování.

Mineralogie - fyzikálně-optické metody

Analýza těžkých minerálů, kvantitativní měření mikrotvrdosti a odraznosti, stanovení indexu lomu, optických parametrů v procházejícím a odraženém světle, mikrofotografie.

Fluidní inkluze

Mikrotermometrická měření fluidních inkluzí a stanovení p-V-T-x vlastnosti paleofluid v minerálech a horninách.

Mineralogie - rentgenová difrakce

Rietveldova analýza a vypřesňování krystalové struktury, popis nových minerálních fází, fázová analýza geologických materiálů, identifikace jílových minerálů.

Mikropaleontologie a chemostratigrafie

Příprava palynologických vzorků, plavení mikropaleontologických vzorků, zpracování nanoplanktonu, analýza spor, pylů a konodontů.

ikonka souborů Soubory
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085228
anna.vymazalova@geologycz