Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Služby > Knihovna > Katalogy a databáze

Katalogy a databáze

Katalogy zpřístupňují veškeré dokumenty, které jsou ve fondu knihovny ČGS. Jde o on-line katalog a lískové kartotéky, z nichž některé byly naskenovány.

On-line katalog

Vyhledávání geovědní literatury, tj. knih, periodik, separátů a elektronických zdrojů, které má knihovna ČGS ve fondu, a analytický soupis článků o geologii Českého masivu a navazujících jednotek našich a zahraničních autorů vyšlých v českých a zahraničních zdrojích z fondu knihovny (články GEOL - po roce 2005 zpracováváno výběrově - to, nelze vyhledat v RIV - https://www.rvvi.cz/riv). Retrospektivně je doplňován starší fond. Vyhledávat lze i v databázích fondu environmentální literatury (knihy, periodika a články ENVI) zrušené knihovny MŽP. Tento fond je u signatur označen prefixem ZP, fond knihovny pobočky Brno prefixem BR, fond pobočky Kutné Hory pak prefixem KH.

Katalog nyní nabízí pro registrované uživatele on-line objednávky dokumentů, vytváření soupisů článků s možností zaslání seznamu na e-mailovou adresu a přístup ke čtenářskému kontu. Více informací získáte v nápovědě on-line katalogu nebo konzultací u knihovníků.

Nově je nyní propojena databáze článků s databází knih a periodik. Čtenář má možnost si z vyhledaných článků přímým proklikem objednat příslušný svazek (časopisu, knihy), kde byl článek publikován. Odkaz je skrytý ve větě zdrojová publikace k objednání a otevírá se do nového okna, takže si lze ponechat vyhledané články v jednom okně a po přihlášení objednávat v okně druhém. Odkaz vždy vede na rozpis svazků.

Lístkové katalogy (přístupné v knihovně ČGS)

Generální katalog obsahuje všechny knihovní jednotky do roku 1986. Je řazen podle podstatných jmen v názvu, vyhledávání je abecedně podle autora či názvu periodika. Nový katalog periodik je řazen podle prvního slova v názvu a obsahuje došlá periodika mezi roky 1987-2003. Do generálního katalogu a katalogu periodik jsou doplňovány pouze údaje o odpisech.

Naskenovaný generální katalog

Naskenovaný katalog přírůstků (knihy, periodika, separáty), cca. 1850-1986, 125.000 záznamů. Katalog je řazen substantivně - podle podstatných jmen v názvu (i periodik) a jmen autorů. Stav katalogu je z roku 2001.

Geologická bibliografie - jmenný katalog

Naskenovaná jmenná bibliografická kartotéka (články, stati, separáty a knihy z domácí literární produkce), 1928-1989, 100.000 záznamů, kartotéka uzavřena. V lístkové podobě je přístupná v knihovně ČGS.

ikonka odkazů Odkazy
Jednotná informační brána

Vyhledávání v českých i zahraničních zdrojích - katalogy knihoven, souborné katalogy atd.

Citace a citování

Portál Citace.com je věnován citacím a citování. Zaměřuje se na citování dokumentů dle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Součástí je zejména jedinečný generátor citací.

Elektronická knihovna časopisů

Elektronická knihovna časopisů (EZB) Přístup k plnotextovým odborným elektronickým časopisům

Karlsruhe Virtueller Katalog (KVK)

Aplikace pro vyhledávání v katalozích významných zahraničních knihoven

ikonka kontaktůKontakty
Knihovna Praha
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 439
knihovna@geologycz
Knihovna a archiv pobočky Brno
Česká geologická služba
Leitnerova 204/22
602 00 Brno
tel.: +420 543 429 201
gabriela.peslova@geologycz
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089417
hana.breiterova@geologycz