Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Služby > Knihovna > Katalogy a databáze

Katalogy a databáze

Dokumenty knihovny ČGS tvoří dva specializované fondy - geovědní a environmentální. Fondy obsahují monografie, separáty, příručky a kolekci časopisů z celého světa. Nedílnou součástí jsou specializované databáze článků (GEOL a ENVI) a kolekce báňské literatury. Nejstarší publikace fondu knihovny ČGS je z roku 1580.

Vyhledávání v informačních zdrojích knihovny ČGS

V naskenovaných katalozích abecedně podle autora, názvu periodika (starý lístkový katalog je řazen podle podstatných jmen v názvu) a podle věcných údajů (klíčová slova, deskriptory). Elektronické katalogy (cca od r. 1970) umožňují rozšířené a kombinované vyhledávání ze všech bibliografických údajů.

Většina dokumentů je uložená v detašovaném skladu mimo Prahu a je nutné je objednat. Objednávky jsou vyřizovány obvykle do týdne. Okamžitě k dispozici je kompletní kolekce českých a československých časopisů (GEOL i ENVI), nové monografie, zahraniční GEOL časopisy vydané po roce 2013 (Evropa, USA, Kanada), zahraniční ENVI časopisy vždy 5 let zpět od aktuálního roku a příručková literatura.

Elektronické katalogy

Obsahují katalog geovědní literatury, tj. knih (od 1970), separátů (od 1990), elektronických zdrojů, periodik, která nyní knihovna ČGS odebírá, a analytický soupis článků o geologii Českého masivu a navazujících jednotek našich a zahraničních autorů vyšlých v českých a zahraničních periodikách a monografiích z fondu knihovny (od 1977). Starší fond je průběžně doplňován. Vyhledávat lze i v databázích fondu environmentální literatury (knihy, články a periodika) zrušené knihovny MŽP. Tento fond je u signatur označen prefixem ZP.

Katalog nyní nabízí pro registrované uživatele on-line objednávky dokumentů, vytváření soupisů článků s možností zaslání seznamu na e-mailovou adresu a přístup ke čtenářskému kontu. Více informací najdete v nápovědě nebo v knihovně ČGS. Katalog se stále vyvíjí.

Nově je nyní propojena databáze článků s databází knih a periodik. Čtenář má možnost si z vyhledaných článků přímým proklikem objednat příslušný svazek, kde se nachází. Odkaz je skrytý ve větě zdrojová publikace k objednání a otevírá se do nového okna, takže lze si ponechat vyhledané články v jednom okně a po přihlášení objednávat v okně druhém. Odkaz vždy vede na rozpis svazků.

Národní geovědní bibliografie

Národní geovědní bibliografie obsahuje bibliografické záznamy dokumentů s geologickou tématikou zpracovávaných pro geologicko-mineralogickou bibliografii nebo evidovaných v RIV a poskytnutých do společné aplikace. Vyhledávat lze nejen články, ale také knihy, kapitoly z knih, články ve sbornících nebo mapy.

Generální katalog

Naskenovaný katalog přírůstků (knihy, periodika, separáty), cca. 1850-1990, 125.000 záznamů. Katalog je řazen substantivně - podle podstatných jmen v názvu (i periodik) a jmen autorů. Stav katalogu je z roku 2001. Katalog je stále aktualizován.

Geologická bibliografie - jmenný katalog

naskenovaná jmenná bibliografická kartotéka (články, stati, separáty a knihy z domácí literární produkce), 1928-1989, 100.000 záznamů, kartotéka uzavřena.

Seznam periodik

orientační seznam časopisů v knihovně ČGS, cca. 1850-akt., 1 590 záznamů. Současně odebíraná periodika jsou zpracována v databázích - viz elektronické katalogy .

Externí databáze a informační zdroje

Přehled licencovaných i volně dostupných elektronických informačních zdrojů

Výdej a vrácení výpůjček

Vyzvednutí výpůjčky má právo držitel čtenářského průkazu a je povinnen převzetí dokumentu stvrdit svým podpisem. Vrácení výpůjček může být provedeno další osobou. Základní výpůjční lhůta materiálů půjčených mimo budovu ČGS je 1 měsíc a je prodlužitelná. Pracovníkům České geologické služby se půjčuje literatura na půl roku s možností prodloužení na 1 rok.

O prodloužení je nutné požádat před vypršením výpůjční lhůty - osobně, telefonicky nebo e-mailem. První prodloužení je možné telefonicky nebo e-mailem, každé další osobně s dokumentem. Prodloužení je možné jen tehdy, pokud není dokument rezervován.

Meziknihovní služba

umožňuje získat uživatelům knihovny ČGS dokumenty související s jejich vědeckovýzkumnou čiností, které nejsou ve fondu Knihovny ČGS, z jiných knihoven na území České republiky nebo z knihoven v zahraničí. Jde zpravidla o výpůjčky knih nebo o dodání kopie článků z časopisů nebo ze sborníků. Tato služba je poskytována interním uživatelům knihovny ČGS bezplatně, náklady na MVS jsou hrazeny z prostředků útvaru informatiky ČGS. Pro ostatní uživatele je služba placená (do výše nákladů).

Prostřednictvím meziknihovních služeb lze žádat výpůjčky knih, sborníků, kopie článků, statí z knih a výzkumných zpráv, nelze žádat výpůjčky starých tisků, rukopisů, unikátních knih, příručkové literatury a map a výpůjčky celých ročníků časopisů. Jednotlivá čísla možno výjimečně půjčit pouze po individuální domluvě.

Žádanka meziknihovních služeb

ikonka odkazů Odkazy
Jednotná informační brána

Vyhledávání v českých i zahraničních zdrojích - katalogy knihoven, souborné katalogy atd.

Citace a citování

Portál Citace.com je věnován citacím a citování. Zaměřuje se na citování dokumentů dle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Součástí je zejména jedinečný generátor citací.

Elektronická knihovna časopisů

Elektronická knihovna časopisů (EZB) Přístup k plnotextovým odborným elektronickým časopisům

Karlsruhe Virtueller Katalog (KVK)

Aplikace pro vyhledávání v katalozích významných zahraničních knihoven

ikonka kontaktůKontakty
Knihovna Praha
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 439
fax: +420 257 531 376
knihovna@geologycz
Knihovna a archiv pobočky Brno
Česká geologická služba
Leitnerova 204/22
602 00 Brno
tel.: +420 543 429 201
fax: +420 543 212 370
gabriela.peslova@geologycz
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089417
fax: +420 257 531 376
hana.breiterova@geologycz