Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Služby > Knihovna > Externí databáze

Externí databáze a informační zdroje

Knihovna ČGS ve studovně zpřístupňuje i celosvětově uznávané databáze plnotextové (Science Direct, SpringerLink, Willey Interscience, Blackwell, GeoscienceWorld) a citační (Web of Knowledge, Scopus a Georef). Tyto databáze jsou zpřístupněny v rámci projektu CzechELib. Vzdálený přístup knihovna poskytuje zaměstnancům ČGS. Na této stránce naleznete externí licencované i volně přístupné elektronické informační zdroje.

Licencované zdroje, které knihovna ČGS zpřístupňuje svým registrovaným uživatelům, je uživatel povinen používat pouze pro své studijní a výzkumné potřeby a to standardním způsobem a pouze pomocí nástrojů, které zvolený licencovaný zdroj nabízí. Při práci v licencovaných zdrojích není přípustné využívat různé formy robotů či jiných automatických stahovacích programů.

Konsorcium CzechElib

V letech 2018-2022 jsou elektronické informační zdroje (EIZ) pro ČGS zajištěny pomocí konsorcia CzechElib. Misí projektu CzechELib je vytvořit pro členské instituce kvalitnější podmínky pro přístup k EIZ, zvýšit výkonnost oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání a zároveň se zařadit po bok ostatních vyspělých zemí, které podobná národní licenční centra úspěšně provozují.

CzechElib

Web of Knowledge

Obsahuje citační databázi Web of Science, která obsahuje bibliografické údaje včetně abstraktů a citace prací z celého světa vzniklých v oblasti výzkumu a vývoje. Retrospektiva záznamů od r. 1945. Oblast přírodních věd a techniky sleduje Science Citation Index Expanded, týdenní aktualizace. Součástí je Journal Citation Reports; souhrnná polytematická databáze zpřístupňuje údaje, které pomáhají vyhodnocovat a porovnávat odborné vědecké časopisy, uvádí nejčastěji vyžadovaný index – Impact factor. Pro zaměstnance ČGS je databáze přístupná z pracovišť ČGS, externí registrovaní čtenáři mají k dispozici přístup z knihovny ČGS.

Scopus

Uživatelsky velmi příjemná databáze je zaměřena na přírodní vědy, techniku, medicínu (zahrnuje mimo jiné i 100% MEDLINE databázi), společenské vědy, psychologii, ekonomiku, zemědělství a vědy o životním prostředí. Umožňuje celosvětový přehled abstrakt, článků, patentů, konferencí, odborných web stránek a dále citační ohlas článků. Obsahuje také citované články = reference s možností vstoupit linkem do jejich jednotlivých abstrakt. Scopus se liší od ostatních podobných databází (např. Web of Science) zaměřením na evropskou vědeckou produkci. Denní aktualizace, retrospektiva od r. 1966. Pro zaměstnance ČGS je databáze přístupná z jejich pracovišť, externí registrovaní čtenáři mají přístup z knihovny

GeoRef

Bibliografické databáze z oblasti geologie a geografie, záznamy s abstrakty od r. 1666 pro USA, celosvětově od r. 1933. Kromě citací článků, monografií, map, materiálů z konferencí, zpráv a vědeckých prací (amerických a kanadských univerzit) uvádí i bibliografické záznamy všech publikací vydaných agenturou U.S. Geological Survey. Pro zaměstnance ČGS je databáze přístupná z jejich pracovišť, externí registrovaní čtenáři mají přístup z knihovny ČGS.

Google Scholar

Vyhledávač odborných článků na základě vložených klíčových slov

Science Direct

Web Editions - plný přístup k článkům titulů periodik vydavatelství Elsevier (Freedom collection) a do periodik objednaných knihovnou ČGS. Retrospektiva od r. 1993, Freedom od 1995. Pro zaměstnance ČGS je databáze přístupná z jejich pracovišť, externí registrovaní čtenáři mají přístup z knihovny ČGS.

SpringerLink

Přístup do elektronických časopisů vydávaných nakladatelstvím Springer a Kluwer; plné texty více než 480 časopisů včetně časopisů objednaných knihovnou ČGS; obsahy a abstrakty jsou volně přístupné. Retrospektiva od r. 1998. Pro zaměstnance ČGS je databáze přístupná z jejich pracovišť, externí registrovaní čtenáři mají přístup z knihovny ČGS.

Wiley - Blackwell

Plný přístup ke konsorciálním titulům a k titulům objednaných knihovnou ČGS nakladatelství John Wiley & Sons a Blackwell. Retrospektiva od r. 1997. Pro zaměstnance ČGS je databáze přístupná z jejich pracovišť, externí registrovaní čtenáři mají přístup z knihovny ČGS.

GeoScienceWorld

Přístup do plných textů geologických periodik různých vydavatelů z Evropy, Kanady a Spojených států.

Geoscience e-Journals

Volně přístupné elektronické geovědní časopisy z celého světa, nyní 54 titulů.

CiteSeer

Elektronická knihovna a vyhledavač zaměřující se na literaturu z oblasti informatiky

Directory of Open Access Journals

Portál s dalšími volně přístupnými časopisy (více než 2 500 titulů)

ikonka odkazů Odkazy
INFOZDROJE

Elektronické informační zdroje dostupné pro ČGS s dalšími informacemi a pomůckami

Elektronická knihovna časopisů

Snadný přístup k plným textům odborných periodik. Různá vydavatelství, různé zdroje, přístup dle IP adresy podle licencí.

ikonka kontaktůKontakty
Knihovna Praha
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 439
fax: +420 257 531 376
knihovna@geologycz
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089417
fax: +420 257 531 376
hana.breiterova@geologycz