Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Služby > Knihovna > Externí databáze

Externí databáze a informační zdroje

Knihovna ČGS zajišťuje přístupy do celosvětově uznávaných databází plnotextových (Science Direct, SpringerLink, Willey Interscience, Blackwell, GeoscienceWorld) a citačních (Web of Knowledge, Scopus a Georef). Tyto databáze jsou zpřístupněny v rámci projektu CzechELib.

Konsorcium CzechElib

V letech 2018-2022 jsou elektronické informační zdroje (EIZ) pro ČGS zajištěny pomocí konsorcia CzechElib. Cílem projektu CzechELib je vytvořit pro členské instituce kvalitnější podmínky pro přístup k EIZ, zvýšit výkonnost oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání a zároveň se zařadit po bok ostatních vyspělých zemí, které podobná národní licenční centra úspěšně provozují.

CzechElib

Licencované zdroje, které knihovna ČGS zpřístupňuje svým registrovaným uživatelům, je uživatel povinen používat pouze pro své studijní a výzkumné potřeby a to standardním způsobem a pouze pomocí nástrojů, které zvolený licencovaný zdroj nabízí. Při práci v licencovaných zdrojích není přípustné využívat různé formy robotů či jiných automatických stahovacích programů.

Licencované plnotextové a citační databáze

Pro zaměstnance ČGS jsou databáze přístupné z pracovišť ČGS, externí registrovaní čtenáři mají k dispozici přístup ve studovně knihovny ČGS. Vzdálený přístup je možný pouze pro zaměstnance ČGS.

Science Direct

Web Editions - plný přístup k článkům titulů periodik vydavatelství Elsevier (Freedom collection). Retrospektiva r. od 1995.

SpringerLink

Přístup do elektronických časopisů vydávaných nakladatelstvím Springer a Kluwer; plné texty více než 480 časopisů; obsahy a abstrakty jsou volně přístupné. Retrospektiva od r. 1998.

Wiley - Blackwell

Plný přístup ke článkům periodik nakladatelství John Wiley & Sons a Blackwell. Retrospektiva od r. 1997.

GeoScienceWorld

Přístup do plných textů geologických periodik různých vydavatelů z Evropy, Kanady a Spojených států.

Web of Knowledge

Obsahuje citační databázi Web of Science, která obsahuje bibliografické údaje včetně abstraktů a citace prací z celého světa vzniklých v oblasti výzkumu a vývoje. Retrospektiva záznamů od r. 1945. Oblast přírodních věd a techniky sleduje Science Citation Index Expanded, týdenní aktualizace. Součástí je Journal Citation Reports; souhrnná polytematická databáze zpřístupňuje údaje, které pomáhají vyhodnocovat a porovnávat odborné vědecké časopisy, uvádí nejčastěji vyžadovaný index – Impact factor.

Scopus

Uživatelsky velmi příjemná databáze je zaměřena na přírodní vědy, techniku, medicínu (zahrnuje mimo jiné i 100% MEDLINE databázi), společenské vědy, psychologii, ekonomiku, zemědělství a vědy o životním prostředí. Umožňuje celosvětový přehled abstrakt, článků, patentů, konferencí, odborných web stránek a dále citační ohlas článků. Obsahuje také citované články = reference s možností vstoupit linkem do jejich jednotlivých abstrakt. Scopus se liší od ostatních podobných databází (např. Web of Science) zaměřením na evropskou vědeckou produkci. Denní aktualizace, retrospektiva od r. 1966.

GeoRef

Bibliografické databáze z oblasti geologie a geografie, záznamy s abstrakty od r. 1666 pro USA, celosvětově od r. 1933. Kromě citací článků, monografií, map, materiálů z konferencí, zpráv a vědeckých prací (amerických a kanadských univerzit) uvádí i bibliografické záznamy všech publikací vydaných agenturou U.S. Geological Survey.

Volně dostupné vyhledávače a zdroje

Google Scholar

Vyhledávač odborných článků na základě vložených klíčových slov

Geoscience e-Journals

Volně přístupné elektronické geovědní časopisy z celého světa, nyní 54 titulů.

CiteSeer

Elektronická knihovna a vyhledavač zaměřující se na literaturu z oblasti informatiky

Directory of Open Access Journals

Portál s dalšími volně přístupnými časopisy (více než 2 500 titulů)

ikonka odkazů Odkazy
INFOZDROJE

Elektronické informační zdroje dostupné pro ČGS s dalšími informacemi a pomůckami

Elektronická knihovna časopisů

Snadný přístup k plným textům odborných periodik. Různá vydavatelství, různé zdroje, přístup dle IP adresy podle licencí.

ikonka kontaktůKontakty
Knihovna Praha
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 439
knihovna@geologycz
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089417
hana.breiterova@geologycz