Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Služby > Poskytování dat > Jak získat data

Jak získat data ČGS

Česká geologická služba zpřístupňuje informace volně a bezplatně prostřednictvím informačních služeb ESRI, WMS, a aplikací, na svém portálu. Tyto informace lze citovat ve smyslu §31 zákona 398/2006 v znění pozdějších úprav – Autorského zákona.

Dále ČGS poskytuje:

 1. Data ke stažení dle požadavků směrnice INSPIRE prostřednictvím stahovacích služeb.

 2. Územně analytické podklady (ÚAP) ve smyslu §27 odst. (2) zákona číslo 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky MMR č. 500/2006 Sb.

 3. Placený přístup do aplikací:
  • Aplikace Geologicky dokumentovaných objektů (GDO) – pomocí objednávkového formuláře si lze předplatit kredit do aplikace a uživatel tím získá přístup k výběru a stahování vybraných dat z databáze geologicky dokumentovaných objektů České republiky, spravované Českou geologickou službou. Nejnižší možný kredit je 500 kč.
  • Roční předplatné do prohlížečky digitalizovaných archivních dokumentů - pomocí objednávkového formuláře si lze předplatit roční prístup do prohlížečky již naskenovaných zpráv za poplatek 1000 kč. Zprávy, které již prošly digitalizací, si pak může uživatel zobrazit v kvalitním rozlišení ve formátu JPG v rámci aplikace ASGI. Podrobnosti naleznete na stránce Digitální archivy.

  Pozn. Uživatelský účet je pro obě aplikace společný a proto, pokud již máte uživatele pro aplikaci GDO, zaškrtněte tuto informaci v objednávkovém formuláři prohlížečky ASGI. Obě aplikace prohlížečka a GDO jsou vzájemně propojené, a tedy je například možné si prohlídnout archivní zprávu, z které daný objekt pochází, pokud je zpráva naskenovaná.

 4. Speciální objednávky dat pro ostatní účely na základě žádosti:
  • vektorová data z geodatabází
   • standardně jsou poskytovány základní informace o objektech
   • na žádost mohou být poskytovány i kompletní informace o objektech
   • výběr dat může být buď podle atributů z tabulky objektů nebo na základě území, které si uživatel vymezí
  • rastrová data v digitální nebo tištěné formě
  • výpisy analytických nebo neanalytických dat

 5. Objednávky Geofyzikálních dat na základě souhlasu Ministerstva životního prostředí.

 6. Data pro studenty na základě školou potvrzené žádosti zdarma v rozsahu definovaném níže.

E-mailová adresa pro příjem žádostí a objednávkových formulářů pro přístup do aplikací: data@geology.cz

Postup vyřízení žádosti o data ČGS

Následující podrobnější informace platí pro data ČGS ze zmiňovaných bodů 2., 4., 5. a 6. výše na této stránce.

1. Vystavení žádosti (objednávky)

Objednávky se přijímají elektronickou poštou nebo dopisem, případně vyplněním a zasláním formuláře pro poskytování dat. Na žádost nezapomeňte uvést údaje nezbytné pro fakturaci. Žadatelé posílají své žádosti na níže uvedenou poštovní nebo elektronickou adresu.

Adresa pro příjem žádosti:Česká geologická služba,

RNDr. Renata Kachlíková
pracoviště Kostelní 26,
170 06 Praha 7

Ing. Jan Sedláček,
Klárov 3,
118 21 Praha 1

E-mailová adresa pro příjem žádosti:

data@geology.cz

Geofyzikální data
V případě žádosti o geofyzikální data je třeba souhlas Ministerstva životního prostředí s poskytnutím dat (RNDr. Martin Holý, Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie, Vršovická 65, 100 10 Praha 10).

Adresa pro příjem žádosti
o geofyzikální data:
Česká geologická služba,

RNDr. Eva Hudečková,
pracoviště Jircháře 4a,
602 00 Brno

E-mailová adresa pro příjem žádosti:

eva.hudeckova@geology.cz

Pracovník odpovědný za zpracování Vašeho požadavku Vás bude kontaktovat. Pro potřeby upřesnění informací, týkajících se zakázky, uvádějte prosím na žádosti Váš telefonní kontakt.

2. Případné uzavření smlouvy

V případě požadavku velkého rozsahu dat je nutné uzavřít smlouvu o předání a následném využití dat.

3. Předání dat

Žádosti jsou postupně vyřizovány v pořadí, v jakém je ČGS obdrží, v co nejkratších termínech.
V naléhavých případech je možné se dohodnout na urychleném vyřízení zakázky.
U náročnějších zakázek si ČGS stanovuje lhůtu na zpracování dat jeden měsíc. Většinou jsou data předávána formou elektronické pošty.
U zakázek, jejichž cena bude vyšší než 3000,- Kč, je nutné podepsat protokol o převzetí dat, jehož součástí je licenční ujednání o využití dat.

4. Cena

Data jsou poskytována na základě cen stanovených v ceníku služeb. Pouze v případě uzavřených smluv se data poskytují za smluvní ceny.

Data pro studenty

Česká geologická služba poskytuje data studentům pro vypracování bakalářské, magisterské nebo doktorandské práce v maximálním rozsahu stanoveném ceníkem zdarma. Veškerá data se studentům poskytují po předložení potvrzené žádosti pro studenty a podepsání předávacího protokolu, který obsahuje licenční ujednání o využití poskytovaných dat. Student uhradí pouze práci spojenou s poskytnutím dat v hodinové sazbě v případě náročného zpracování dat.

Rozsah zdarma poskytovaných dat pro studenty

 • 100 objektů z vrtné databáze (signální informace)
 • 100 objektů z hydrogeologické databáze (signální informace)
 • 25 objektů z ostatních databází (signální informace)
 • 50 stran A4 - z naskenovaných posudků
 • GEO ČR 50 - 1 list mapy - barevná digitální geologická mapa
 • GEO ČR 50 s radonovým indexem - 1 list mapy - podmíněno souhlasem radonové asociace
 • Půdní mapa 1: 50 000 - 1 list mapy
 • GEO ČR 25 - 1 list mapy - barevná digitální geologická mapa
 • Regionální geol. schéma 1 : 2 500 000 - ČR
 • Rastrová data z digit. archivu ČGS - 1 list mapy
 • Záznam karotážních křivek - 10 objektů
 • Ostatní neanalytická data - 50 záznamů
 • Ostatní analytická data - 20 záznamů
 • Sekundární seismická data - (6 až 48 násobné překrytí) - 20 profilů
 • Záznam seismokarotážních vrtů - 10 profilů
 • Sekundární data gravimetrie, spektrometrie, radiometrie, magnetometrie – 4 listy mapy 1:50 000
 • Primární petrofyzikální data – 100 vzorků z povrchu nebo vzorky z 10 vrtů

ikonka souborů Soubory
ikonka DOC dokument
Geologicky dokumentované objekty (GDO)

- objednávkový formulář pro předplacení kreditu na nákup objektů z aplikace GDO

ikonka DOCX dokument
Prohlížečka digitalizovaných archivních dokumentů (ASGI)

- objednávkový formulář na roční předplatné pro prohlížení dokumentů v aplikaci ASGI

ikonka odkazů Odkazy
ikona Geologicky dokumentované objekty
ikona Databáze ČGS
ikona On-line aplikace
ikona Mapový server
Esri ArcGIS Server služby

Mapové služby založené na Esri technologii

Stahovací služby

Data ČGS ke stažení - WFS, formát ATOM

Otevřené datové sady ČGS na Národním katalogu otevřených dat (NKOD)
ikona Micka
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089483
jan.sedlacek@geologycz
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742116
renata.kachlikova@geologycz
Česká geologická služba
Leitnerova 204/22
602 00 Brno
tel.: +420543429205
eva.hudeckova@geologycz