Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Služby > Poskytování dat > Jak získat data

Jak získat data ČGS

Česká geologická služba zpřístupňuje informace volně a bezplatně prostřednictvím informačních služeb a aplikací na svém portálu. Tyto informace lze citovat ve smyslu §31 zákona 398/2006 v znění pozdějších úprav – Autorského zákona.

Informace o poskytování dat pořizovatelům územně analytických podkladů (ÚAP) ve smyslu §27 odst. (2) zákona číslo 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky MMR č. 500/2006 Sb.

Informace o poskytování dat ke stažení dle požadavků směrnice INSPIRE.

Pro ostatní účely je možno si objednat:

 1. vektorová data z geodatabází
  • standardně jsou poskytovány základní informace o objektech
  • na žádost mohou být poskytovány i kompletní informace o objektech
  • výběr dat může být buď podle atributů z tabulky objektů nebo na základě území které si uživatel vymezí
 2. rastrová data v digitální nebo tištěné formě
 3. výpisy analytických nebo neanalytických dat

Postup vyřízení žádosti o data ČGS

1. Vystavení žádosti (objednávky)

Objednávky se přijímají elektronickou poštou nebo dopisem na příslušném formuláři pro poskytování dat. Žadatelé posílají své žádosti na níže uvedenou poštovní nebo elektronickou adresu.

Adresa pro příjem žádosti:Česká geologická služba,

RNDr. Renata Kachlíková,
RNDr. Marta Jelenová,
pracoviště Kostelní 26,
170 06 Praha 7

Ing. Jan Sedláček,
Klárov 3,
118 21 Praha 1

E-mailová adresa pro příjem žádosti:

data@geology.cz

Geofyzikální data
V případě žádosti o geofyzikální data je třeba souhlas Ministerstva životního prostředí s poskytnutím dat (RNDr. Martin Holý, Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie, Vršovická 65, 100 10 Praha 10).

Adresa pro příjem žádosti
o geofyzikální data:
Česká geologická služba,

RNDr. Eva Hudečková,
pracoviště Jircháře 4a,
602 00 Brno

E-mailová adresa pro příjem žádosti:

eva.hudeckova@geology.cz

Pracovník odpovědný za zpracování Vašeho požadavku Vás bude kontaktovat. Pro potřeby upřesnění informací, týkajících se zakázky, uvádějte prosím na žádosti Váš telefonní kontakt.

2. Případné uzavření smlouvy

V případě požadavku velkého rozsahu dat je nutné uzavřít smlouvu o předání a následném využití dat.

3. Předání dat

Žádosti jsou postupně vyřizovány v pořadí v jakém je ČGS obdrží, v co nejkratších termínech.
V naléhavých případech je možné se dohodnout na urychleném vyřízení zakázky.
U náročnějších zakázek si ČGS stanovuje lhůtu na zpracování dat jeden měsíc. Většinou jsou data předávána formou elektronické pošty.
U zakázek, jejichž cena bude vyšší než 3000,- Kč je nutné podepsat protokol o převzetí dat, jehož součástí je licenční ujednání o využití dat.

4. Cena

Data jsou poskytována na základě cen stanovených v ceníku služeb. Pouze v případě uzavřených smluv se data poskytují za smluvní ceny.

Data pro studenty

Česká geologická služba poskytuje data studentům pro vypracování bakalářské, magisterské nebo doktorandské práce v maximálním rozsahu stanoveném ceníkem zdarma. Veškerá data se studentům poskytují po předložení potvrzené žádosti pro studenty a podepsání předávacího protokolu, který obsahuje licenční ujednání o využití poskytovaných dat. Student uhradí pouze práci spojenou s poskytnutím dat v hodinové sazbě v případě náročného zpracování dat.

Rozsah zdarma poskytovaných dat pro studenty

 • 100 objektů z vrtné databáze (signální informace)
 • 100 objektů z hydrogeologické databáze (signální informace)
 • 25 objektů z ostatních databází (signální informace)
 • 50 stran A4 - z naskenovaných posudků
 • GEO ČR 50 - 1 list mapy - barevná digitální geologická mapa
 • GEO ČR 50 s radonovým indexem - 1 list mapy - podmíněno souhlasem radonové asociace
 • Půdní mapa 1: 50 000 - 1 list mapy
 • GEO ČR 25 - 1 list mapy - barevná digitální geologická mapa
 • Regionální geol. schéma 1 : 2 500 000 - ČR
 • Rastrová data z digit. archivu ČGS - 1 list mapy
 • Záznam karotážních křivek - 10 objektů
 • Ostatní neanalytická data - 50 záznamů
 • Ostatní analytická data - 20 záznamů

ikonka souborů Soubory
ikonka odkazů Odkazy
ikona Geologicky dokumentované objekty
ikona On-line aplikace
ikona Mapový server
Esri ArcGIS Server služby

Mapové služby založené na Esri technologii

Stahovací služby

Data ČGS ke stažení - WFS, formát ATOM

ikona Databáze ČGS
ikona Micka
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089483
jan.sedlacek@geologycz
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742116
renata.kachlikova@geologycz
Česká geologická služba
Leitnerova 204/22
602 00 Brno
tel.: +420543429205
eva.hudeckova@geologycz