Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Služby > Poskytování dat > Popis datových zdrojů – metadata

Popis datových zdrojů – metadata

Metadata jsou strukturovaná data o datech. ČGS má ze zákona povinnost udržovat a poskytovat aktuální informace o svých datových zdrojích na mezinárodní, národní i interní úrovni.

Co to jsou metadata a k čemu slouží?

Metadata (z řeckého meta = mezi, za + latinského data = to, co je dáno) jsou strukturovaná data o datech. Příkladem je katalogizační lístek v knihovně, obsahující data o původu a umístění knihy: jsou to data o datech v knize uložené na lístku. Metadata slouží veřejnosti např. k:

  • usnadnění vyhledávání produktů a dat
  • usnadnění vyhledávání kontaktů správců a distributorů dat

Přístup do databáze

Ikona Metadatového katalogu ČGS

Metadatový katalog ČGS

Výběr a vyhledávání metadat o datech, službách a aplikacích ČGS např. podle tématu, klíčového slova, měřítka map, odborného či technického garanta.

Interní využití metadat v ČGS

  • splnění zákonné povinnosti udržovat a poskytovat aktuální informace o svých datových zdrojích v rámci vlastního metadatového katalogu i pomocí harvestování metadat do národních i mezinárodních katalogů
  • aktuální a automaticky generované přehledy digitálních produktů ČGS na externích webových stránkách (ČJ/AJ) pro veřejnost i na intranetu pro zaměstnance (seznamy a rozcestník on-line aplikací ČGS, seznam poskytovaných WMS služeb apod.)
  • snazší správa informací: možnost aktualizace informací o digitálních produktech centrálně (v metadatovém katalogu)
  • dostupnost informací nevázaná na určité osoby
  • podpora datového managementu

Využití metadat na národní úrovni

Metadatový katalog ČGS
Národní geoportál INSPIRE

Využití metadat na mezinárodní úrovni

Evropský geoportál INSPIRE
Metadatový katalog obsahující informace o nerostných surovinách v EU (vytvořený v rámci projektu Minerals4EU - Minerals Intelligence Network for Europe)
Metadatový katalog obsahující informace o druhotných zdrojích surovin v EU (aktuálně vytvářený v rámci projektu ProSUM - Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining wastes)
Metadatový katalog Evropské geologické datové infrastruktury obsahující informace o významných národních geologických datech a službách členských států EU a o výsledcích důležitých evropských geovědních projektů (aktivita EuroGeoSurveys: EGDI "European Geological Data Infrastructure", projekt CzechGeo/EPOS) - obsahuje například také informace o výsledcích projektu OneGeology-Europe.

Související legislativa a jiné předpisy

Mezinárodní předpisy: ISO 19115 Geographic Information: Metadata, ISO 19119 Geographic Information: Services, Evropská směrnice INSPIRE, projektové metadatové profily (OneGeology-Europe, Minerals4EU)
Národní předpisy: Zákon č. 380/2009 Sb. o právu na informace o životním prostředí, kterým byla směrnice INSPIRE transponována do národní legislativy ČR, národní metadatový profil ČR
Interní předpisy ČGS: Směrnice ředitele ČGS č. 3/2012 o sběru, správě a poskytování dat ČGS, Interní metodika pro vyplňování metadat podle geologického metadatového profilu

ikonka souborů Soubory
ikonka PDF dokument
Poster - metadatový systém ČGS a další využití metadat

Prezentovaný na mezinárodní i národní konferenci INSPIRE 2013

ikonka odkazů Odkazy
ikona Micka
Evropský geoportál INSPIRE
Metadata v EGDI katalogu

European Geological Data Infrastructure

Metadata v katalogu Minerals4EU

Minerals Intelligence Network for Europe

ikona On-line aplikace
ikona Mapový server
Stahovací služby

(WFS, formát ATOM)

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089445
fax: +420 257 531 376
olga.moravcova@geologycz
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089434
fax: +420 257 531 376
lucie.kondrova@geologycz