Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Služby > Poskytování dat > Popis datových zdrojů – metadata

Popis datových zdrojů – metadata

Metadata jsou strukturovaná data o datech. ČGS má ze zákona povinnost udržovat a poskytovat aktuální informace o svých datových zdrojích na mezinárodní, národní i interní úrovni.

Co to jsou metadata a k čemu slouží?

Metadata (z řeckého meta = mezi, za + latinského data = to, co je dáno) jsou strukturovaná data o datech. Příkladem je katalogizační lístek v knihovně, obsahující data o původu a umístění knihy: jsou to data o datech v knize uložené na lístku. Metadata slouží veřejnosti např. k:

  • usnadnění vyhledávání produktů a dat
  • usnadnění vyhledávání kontaktů správců a distributorů dat

Přístup do databáze metadat

Ikona Metadatového katalogu ČGS

Metadatový katalog ČGS

Výběr a vyhledávání metadat o datech, službách a aplikacích ČGS např. podle geovědního tématu, klíčového slova, měřítka map, odborného garanta.

Interní využití metadat v ČGS

  • splnění zákonné povinnosti udržovat a poskytovat aktuální informace o svých datových zdrojích v rámci vlastního metadatového katalogu i pomocí harvestování metadat do národních i mezinárodních katalogů
  • aktuální a automaticky generované přehledy digitálních produktů ČGS na externích webových stránkách (ČJ/AJ) pro veřejnost (např. seznamy a rozcestníky databází, on-line aplikací, poskytovaných WMS služeb, Esri ArcGIS Server služeb a stahovacích služeb) i na intranetu pro zaměstnance ČGS
  • snazší správa informací: možnost aktualizace informací o digitálních produktech centrálně (v metadatovém katalogu)
  • dostupnost informací nevázaná na určité osoby
  • podpora datového managementu

Využití metadat ČGS na národní úrovni

Metadatový katalog ČGS
a denní harvesting metadat z Metadatového katalogu ČGS na:
Národní geoportál INSPIRE (CENIA)
Národní katalog otevřených dat (NKOD), MV ČR

Využití metadat ČGS na mezinárodní úrovni

Evropský geoportál INSPIRE, JRC (European Commission)
The official portal for European data, European Commission
Metadatový katalog EGDI (Evropské geologické datové infrastruktury), obsahující informace o významných národních geologických datech a službách členských států EU a o výsledcích důležitých evropských geovědních projektů (aktivita EuroGeoSurveys: EGDI "European Geological Data Infrastructure", projekt GeoERA). Obsahuje například také metadata projektů OneGeology-Europe a Minerals4EU. - denní harvesting metadat z Metadatového katalogu ČGS

Související legislativa a jiné předpisy

Mezinárodní předpisy: ISO 19115 Geographic Information: Metadata, ISO 19119 Geographic Information: Services, Evropská směrnice INSPIRE, projektové metadatové profily (OneGeology-Europe, Minerals4EU).
Národní předpisy: Zákon č. 380/2009 Sb. o právu na informace o životním prostředí, kterým byla směrnice INSPIRE transponována do národní legislativy ČR, Národní metadatový profil ČR.
Interní předpisy ČGS: Směrnice ředitele ČGS č. 5/2022 "Datová směrnice", Interní metodika pro vyplňování metadat podle geologického metadatového profilu.

ikonka souborů Soubory
ikonka PDF dokument
Poster - metadatový systém ČGS a další využití metadat

Prezentovaný na mezinárodní i národní konferenci INSPIRE 2013

ikonka odkazů Odkazy
ikona Micka
Národní geoportál INSPIRE (CENIA)
Evropský geoportál INSPIRE
Metadatový katalog EGDI (European Geological Data Infrastructure), EuroGeoSurveys
ikona Databáze ČGS
ikona On-line aplikace
ikona Mapový server
Esri ArcGIS Server služby

Mapové služby založené na Esri technologii

Stahovací služby

(WFS, formát ATOM)

Otevřené datové sady ČGS na Národním katalogu otevřených dat (NKOD)
Správa metadat ČGS

metadata@geology.cz

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089445
olga.moravcova@geologycz
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089434
lucie.kondrova@geologycz