Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Služby > Archivy > Digitální archivy

Digitální archivy

Systematická digitalizace listinné textové i mapové dokumentace uchovávané v archivech České geologické služby probíhá na specializovaných pracovištích v Praze a v Brně. Jde o nejefektivnější způsob trvalé záchrany a uchování unikátních archivních dokumentů umožňující zároveň moderní způsob jejich zpřístupnění.

Digitální archiv Geofondu

Pracoviště digitalizace jsou díky podpoře zřizovatele vybavena moderní skenovací technikou včetně velkoformátových mapových a knižních skenerů a velkokapacitních datových úložišť.

V současnosti existuje již pro téměř 40 000 dokumentů z fondu zpráv a posudků také jejich digitální ekvivalent, digitalizováno je přes 3,3 milionu stránek. V mapových archivech je v digitální formě dostupných na 90 tisíc dokumentů.

Digitální fond zpráv a posudků

Informace o všech zprávách a posudcích, které jsou dostupné také v digitální podobě, je možno vyhledat v aplikaci ASGI, kde jsou tyto vyznačeny barevnou ikonou a jednotlivé stránky zobrazeny formou informativních náhledů. Archivní dokumentaci je možno na základě žádosti poskytnout v digitální podobě a to:

  • výběrem dat z digitálního archivu již naskenovaných zpráv a posudků
  • digitalizací archivních dokumentů dle vlastního výběru (v tomto případě je nutno počítat s o něco delší časovou lhůtou dodání).
Poskytované služby jsou zpoplatněny dle platného ceníku. Výsledné datové soubory jsou v dohodnutém formátu přímo předány žadateli nebo zaslány elektronicky. Požadavky je vždy nutno směrovat na níže uvedené kontakty .
Kontakt: RNDr. Renata Kachlíková, RNDr. Marta Jelenová

Digitální fond mapových dokumentů

Podrobné informace o mapových dokumentech, které je možno poskytnout v digitální podobě jsou uvedeny na stránce Mapového archivu.
Kontakt: RNDr. Alena Čejchanová

ikonka souborů Soubory
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742114
fax: +420 234 742 290
marta.jelenova@geologycz
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420 234 742 116
fax: +420 234 742 290
renata.kachlikova@geologycz