Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Služby > Archivy > Archiv Geofond

Archiv Geofond

Archiv Geofond zajišťuje trvalé uchovávání a zpřístupňování více jak 270 000 archivních jednotek nepublikované písemné i grafické geologické dokumentace a výsledků geologických prací. Odevzdávání této dokumentace vyplývá pro zadavatele geologických prací resp. pro organizace, které je provádějí z § 12 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů. Každoročně je takto předáno k trvalému uchování do archivu Geofond několik tisíc zpráv a posudků. Veškerá archivovaná dokumentace je odborně dokumentograficky zpracována a začleněna do archivních fondů. Parametrické vyhledávání je umožněno prostřednictvím aplikace ASGI. Díky systematickému skenování je část archivních fondů již dostupná také v elektronické podobě, podrobnosti Digitální archivy.

Archiv Geofondu

Archivní fondy jsou zpřístupněny k prezenčnímu studiu v centrální badatelně v Praze 7, Kostelní 26 a požadavky na výpůjčku jsou vyřízeny bezprostředně. Menší část fondu je však uložena mimo Prahu (např. celé signaturní řady GF ZC, CGS ZC, ITG, část signaturní řady CGS C a CGS P, část signaturní řady GF FZ) a tuto dokumentaci je nutno vždy předem objednat. Vlastní parametrické vyhledávání umožňuje aplikace ASGI. Jednotlivé záznamy obsahují mimo jiné také položku Depozit, ve které je uvedeno, kde je konkrétní dokument uložen (všechny mimopražské je nutno vždy předem objednat. Podrobné informace k vyhledávání a dostupnosti dokumentů jsou uvedeny v Návodu ASGI.

Základní signaturní řady archivu Geofond:

  • Fond posudků a zpráv
    (signatury "P", "V", "MS") soustřeďuje nepublikované zprávy a posudky o provedených geologických, hydrogeologických, inženýrsko geologických, ložiskových, geofyzikálních, geoekologických a radonových výzkumech a průzkumech, včetně mineralogických, petrografických, fyzikálních, chemických a technologických rozborů a dokumentace vrtů, dále diplomové, kandidátské, doktorské a podobné práce geovědního zaměření. Jde o obsahově nejrozsáhlejší fond nepublikovaných zpráv a posudků z období 1862 až dodnes. Aktuální je signatura "P", zbývající vznikly v minulosti jako účelové řady zaměřené na soustředění dokumentace vrtů ("V"), resp. tzv. mělkých sond ("MS") a zařazování do nich bylo již ukončeno.
  • Fond zásob
    (signatura "FZ") - soustřeďuje zprávy o provedeném ložiskově geologickém průzkumu s výpočty zásob prozkoumaných ložisek nerostných surovin nebo podzemních vod schválených Komisí pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin /KKZ/ a od 1.1.1992 Komisí pro projekty a závěrečné zprávy /KPZ/ Ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR, později Ministerstva hospodářství ČR, od roku 1997 Ministerstva životního prostředí. Fond je samostatně vyčleněn od roku 1952.
  • Fond zahraničních cest
    (signatury "GF ZC, CGS ZC, ITG" ) - obsahuje zprávy, posudky, studie a diplomové, kandidátské a doktorské práce o geologické problematice území mimo hranice ČR z období 1920 až dodnes. Zároveň jsou do tohoto fondu soustřeďovány cestovní zprávy z geologicky zaměřených služebních cest.

Přírůstkové knihy - roční přírůstky zpráv a posudků přijatých do archivu

Rok 2021 - signaturní řada "GF P"

Rok 2021 - signaturní řada "GF FZ"

Rok 2020 - signaturní řada "GF P"

Rok 2020- signaturní řada "GF FZ"

ikonka otevírací doby Otvírací doba

ARCHIV GEOFOND - badatelna
Praha 7, Kostelní 26
Po - Čt: 7.30 - 15.00
Pá: 7.30 - 13.30

ikonka souborů Soubory
ikonka PDF dokument
Ceník služeb

Archivní služby, tisk, kopírování

ikonka odkazů Odkazy
ASGI
ikonka kontaktůKontakty
Archiv Geofond
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420 234 742 140
archiv@geologycz
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742209
milada.hrdlovicsova@geologycz
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742140
michaela.hlubuckova@geologycz