Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvodní stránka > Služby > On-line aplikace > Popularizační aplikace

Seznam popularizačních aplikací

Vzdělávací a popularizační aplikace ČGS zpřístupňují široké veřejnosti geovědní informace. Mezi uživatele patří státní instituce, vědci a technici, učitelé, studenti, turisté a všichni zájemci o geologii.

Abecedně řazený seznam aplikací je automaticky generován z údajů Metadatového katalogu ČGS.

Dekorační kameny (databázová)

Aplikace zajišťuje přístup k datům databáze Dekorační kameny České republiky a umožňuje vyhledávat nemapové informace podle různých kritérií: obchodních názvů, petrografických, fyzikálně-mechanických vlastností hornin, minerálního složení, barvy, zrnitosti, míst těžby nebo způsobu použití.

Kontaktní osoba: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová

Stránka o aplikaci na portále ČGS

Metadatový záznam o aplikaci

Dekorační kameny (mapová)

Aplikace mapového serveru pro zobrazení a vyhledávání dekoračních kamenů - hornin, lomů a architektonických prvků.

Kontaktní osoba: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová

Stránka o aplikaci na portále ČGS

Metadatový záznam o aplikaci

Fotoarchiv ČGS (databázová)

Aplikace Fotoarchiv ČGS zpřístupňuje rozsáhlou historickou a současnou fotografickou dokumentaci ČGS z České republiky i ze zahraničí. Aplikace umožňuje vyhledávat fotografie podle autora, roku vzniku snímku, správních jednotek a podle geologického členění, geologického stáří a geologických lokalit. K dispozici jsou také předpřipravené Fotogalerie – série tematických snímků (např. Stavba Lipenské přehrady 1958–1959 nebo Expedice do Antarktidy 2004–2009).

Kontaktní osoba: RNDr. Tamara Sidorinová

Stránka o aplikaci na portále ČGS

Metadatový záznam o aplikaci

Galerie Můj kousek Země (databázová)

Aplikace zpřístupňuje galerii prací výtvarné soutěže s geologickou tématikou pro děti a mládež "Můj kousek Země", kterou pořádá každoročně od roku 2007 Česká geologická služba a Ministerstvo životního prostředí.

Kontaktní osoba: Mgr. Klára Froňková

Stránka o aplikaci na portále ČGS

Metadatový záznam o aplikaci

Geologická encyklopedie on-line (databázová)

Aplikace on-line geologické encyklopedie zpřístupňuje databázi, která je založena na publikaci "Malá encyklopedie geologie", kterou v roce 1993 vydal vlastním nákladem jeden z předních českých geologů profesor Jan Petránek. Encyklopedie byla za jeho spolupráce zdigitalizována a je dále doplňována o nové termíny. Původní pérovky byly částečně překresleny J. Synkem a některé termíny jsou doplněny fotografiemi.

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Čoupek

Metadatový záznam o aplikaci

Geologické zajímavosti České republiky (mapová)

Mapová aplikace, která je díky geolokaci přes GPS využitelná přímo v terénu, popisuje geologicky zajímavá místa ČR (přes 1300 lokalit) - přirozené geologické výchozy a útvary, jeskyně a krasové jevy, sesuvy a propady, pozůstatky činnosti člověka, zejména těžební, geologické expozice v muzeích nebo přírodě a geoparky. Stručný popis je doplněn fotografií, údajem o ochraně lokality a případně odkazy na další informace. Navíc je možné zobrazení vrstev Důlní díla a Dekorační kameny se základními informacemi o znázorněných objektech. Aplikace funguje ve všech moderních webových prohlížečích napříč zařízeními a operačními systémy.

Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Vajskebrová, Ph.D.

Stránka o aplikaci na portále ČGS

Metadatový záznam o aplikaci

Geologický slovník, anglicko-český a česko-anglický (databázová)

Aplikace Geologického slovníku je elektronickou podobou geologického slovníku autorů Otakara Zemana, Karla Beneše a kolektivu vydaného v roce 1985 nakladatelstvim Academia Praha. Některé chybějící termíny do slovníku doplnili: Zdeněk Kukal, Petr Hradecký, Vladislav Rapprich a Marcela Stárková.

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Čoupek

Metadatový záznam o aplikaci

Geologický slovník, vícejazyčný (databázová)

Aplikace vícejazyčného geologického slovníku (výsledek projektů e-Earth a e-Water) slouží k překladu signálních a detailních geologických dat z databází vrtů. Slovník obsahuje překlady kódovaných položek jak vrtných metadat (signální informace o vrtech), tak i detailních intervalových dat (popisu jednotlivých vrstev geologického profilu) v sedmi jazycích zemí, zúčastněných v projektu e-Earth: angličtina, čeština, holandština, italština, litevština, němčina a polština. Slovník také obsahuje překlady kódovaných položek jak metadat hydrogeologických objektů (vrtů, studen a pramenů), tak i detailních intervalových dat (výsledků hydrodynamických a hydrochemických zkoušek) ve čtrnácti jazycích zemí, zúčastněných v projektu e-Water : čeština, dánština, holandština, francouzština, němčina, maďarština, italština, polština, litevština, slovenština, slovinština, španělština, švédština plus angličtina.

Kontaktní osoba: RNDr. Renata Kachlíková

Metadatový záznam o aplikaci

Katalog geohazardů (databázová)

Aplikace "Geohazardy - Katalog geologických rizik" poskytuje strukturované informace o potenciálně rizikových geofaktorech působících na území ČR, o nejdůležitějších relevantních datových zdrojích a o příslušné legislativě.

Kontaktní osoba: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.

Stránka o aplikaci na portále ČGS

Metadatový záznam o aplikaci

RSS kanál Aktualit ČGS (databázová)

Aplikace zobrazuje přehled aktualit ČGS ve formátu RSS version 2.0. Zobrazit a odebírat obsah RSS kanálu můžete ve většině moderních webových prohlížečů, ve specializovaných čtečkách či pomocí specializovaných webových stránek.

Kontaktní osoba: Ing. Radek Svítil

Stránka o aplikaci na portále ČGS

Metadatový záznam o aplikaci

Virtuální muzeum sbírek ČGS (databázová)

Aplikace Virtuální muzeum zpřístupňuje on-line paleontologické a mineralogicko-geologické kolekce ČGS. Aplikace nabízí bohatou obrazovou a textovou dokumentaci k nejzajímavějším exponátům těchto sbírek ve verzi pro laiky i odborníky, včetně paleontologické kolekce v evidenci CES a materiálu spravovaném podle zákona smyslu zákona 122/2000 Sb. Součástí aplikace je i taxonomický strom, rejstřík pojmů, stratigrafická škála a zajímavé odkazy. Aplikace umožňuje i vyhledávání mapové.

Kontaktní osoba: RNDr. Petr Budil, Ph.D.

Stránka o aplikaci na portále ČGS

Metadatový záznam o aplikaci

Významné geologické lokality (mapová)

Aplikace na mapovém serveru ČGS pro zobrazení a hledání významných geologických lokalit na území ČR.Vymezení lokalit v mapě je zde dostupné s využitím dalších geoinformačních vrstev (geologická mapa, správní celky, chráněná území aj.). Vyhledávání lokalit je možné podle charakteristik lokality, administrativního členění, mapového listu atd.

Kontaktní osoba: RNDr. Pavla Gürtlerová

Stránka o aplikaci na portále ČGS

Metadatový záznam o aplikaci

Významné geologické lokality (databázová)

Aplikace zpřístupňuje databázi významných geologických lokalit na území ČR. Aplikace je logicky členěna na část prohlížecí (zobrazení a vyhledání lokalit v mapě) a na část vyhledávací (databázové vyhledávání podle různých kritérií: lokalizace, geologická charakteristika, ochrana území, detailní údaje o záznamu atd.). K jednotlivým lokalitám lze zobrazit odborný popis, fotografie, odkazy na literaturu a vytvářet tiskové výstupy.

Kontaktní osoba: RNDr. Pavla Gürtlerová

Stránka o aplikaci na portále ČGS

Metadatový záznam o aplikaci

ikonka odkazů Odkazy
Geologické zajímavosti ČR
ikona Databáze dekoračních kamenů
ikona Geologické lokality
ikona Fotoarchiv ČGS
ikona Virtuální muzeum
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 448
fax: +420 257 531 376
radek.svitil@geologycz
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089483
fax: +420 257 531 376
jan.sedlacek@geologycz