Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Služby > On-line aplikace

Seznam knihovních aplikací

Knihovní aplikace slouží k vyhledávání popřípadě objednávání dokumentů z fondů knihoven ČGS (Praha, Brno, Kutná Hora). Pomocí těchto aplikací jsou čtenářům zpřístupněny katalogy a databáze monografií, separátů, článků, periodik a elektronických zdrojů. Dále lze získat informace o publikačních aktivitách pracovníků ČGS.

Abecedně řazený seznam aplikací je automaticky generován z údajů Metadatového katalogu ČGS.

Generální katalog - lístkový (databázová)

Aplikace zpřístupňuje naskenovaný katalog přírůstků (knihy, periodika, separáty), cca. z období 1850-1990, 125.000 záznamů. Katalog je řazen substantivně - podle podstatných jmen v názvu (i periodik) a jmen autorů. Stav katalogu je z roku 2001. Katalog je stále aktualizován.

Kontaktní osoba: RNDr. Hana Breiterová

Stránka o aplikaci na portále ČGS

Metadatový záznam o aplikaci

GeoLib - Národní geovědní bibliografie (databázová)

Aplikace GeoLib - Národní geovědní bibliografie zpřístupňuje bibliografické záznamy dokumentů s geologickou tématikou zpracovávaných pro geologicko-mineralogickou bibliografii nebo evidovaných v RIV a poskytnutých do společné aplikace. Vyhledávat lze nejen články, ale také knihy, kapitoly z knih, články ve sbornících nebo mapy.

Kontaktní osoba: RNDr. Hana Breiterová

Stránka o aplikaci na portále ČGS

Metadatový záznam o aplikaci

Geologická bibliografie - jmenný lístkový katalog (databázová)

Aplikace zpřístupňuje naskenovanou jmennou bibliografickou kartotéku (články, stati, separáty a knihy z domácí literární produkce), 1928-1989, 100.000 záznamů, kartotéka uzavřena.

Kontaktní osoba: RNDr. Hana Breiterová

Stránka o aplikaci na portále ČGS

Metadatový záznam o aplikaci

GeoPub - Publikační činnost ČGS (databázová)

Aplikace GeoPub - Publikační činnost ČGS umožňuje vyhledávat citace publikací a dalších produktů činnosti vědeckých pracovníků ČGS. Citace lze vyhledávat zadáním příslušných kritérií např. podle názvu, roku, autora a výzkumného okruhu.

Kontaktní osoba: RNDr. Hana Breiterová

Stránka o aplikaci na portále ČGS

Metadatový záznam o aplikaci

Katalog knihovny ČGS (databázová)

Aplikace pro jednotné vyhledávání v katalozích knihoven ČGS. Zpřístupňuje katalogy dokumentů geovědního a environmentálního fondu. Jedná se o monografie (GEO od 1981), separáty (od 1990), elektronické zdroje, periodika a analytický soupis článků z geovědního (od 1981) a environmentálního fondu. Starší publikace a články geovědního fondu jsou průběžně doplňovány. Fond environmentální literatury je evidován v knihovním systému kompletně.

Kontaktní osoba: RNDr. Hana Breiterová

Stránka o aplikaci na portále ČGS

Metadatový záznam o aplikaci

Meziknihovní služba (databázová)

Aplikace umožňuje získat uživatelům knihovny ČGS dokumenty související s jejich vědeckovýzkumnou čiností, které nejsou ve fondu Knihovny ČGS, z jiných knihoven na území České republiky nebo z knihoven v zahraničí. Jde zpravidla o výpůjčky knih nebo o dodání kopie článků z časopisů nebo ze sborníků. Pro zaměstnance ČGS je tato služba zdarma. Pro ostatní uživatele je služba placená do výše nákladů.

Kontaktní osoba: RNDr. Hana Breiterová

Stránka o aplikaci na portále ČGS

Metadatový záznam o aplikaci

Seznam periodik (databázová)

Aplikace vyhledává v orientačním seznamu časopisů v knihovně ČGS, cca. od roku 1850. Současně odebíraná periodika jsou zpracována v e-katalozich knihovny: http://www.geology.cz/app/knihovna/hl.pl

Kontaktní osoba: RNDr. Hana Breiterová

Stránka o aplikaci na portále ČGS

Metadatový záznam o aplikaci

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089417
fax: +420 257 531 376
hana.breiterova@geologycz