Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Služby > On-line aplikace

Seznam knihovních aplikací

Knihovní aplikace slouží k vyhledávání popřípadě objednávání dokumentů z fondů knihoven ČGS (Praha, Brno, Kutná Hora). Pomocí těchto aplikací jsou čtenářům zpřístupněny katalogy a databáze monografií, separátů, článků, periodik a elektronických zdrojů. Dále lze získat informace o publikačních aktivitách pracovníků ČGS.

Abecedně řazený seznam aplikací je automaticky generován z údajů Metadatového katalogu ČGS.

Bulletin of Geosciences (časopis), Web (georeport)

Webové stránky mezinárodního odborného časopisu Bulletin of Geosciences. který publikuje nová pozorování, principy a interpretace z různých geovědních oborů. Časopis je vydáván čtvrtletně ČGS a obsahuje původní články, diskuse a knižní recenze. Bulletin (Věstník), který vychází pod různými jmény od roku 1925, byl počátkem roku 2007 začleněn do databáze ISI (Web of Science). Bulletin of Geosciences je mezinárodní žurnál vydávat doklady původního výzkumu, přehledné články a krátké příspěvky týkající paleoenvironmentální geologii, zahrnující paleontologii, stratigrafii, sedimentologii, paleogeografii, paleoekologii, paleoklimatologii, geochemii, mineralogii, geofyziku a příbuzné obory. Všechny dokumenty jsou předmětem mezinárodního odborných posudků.

Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr.

Metadatový záznam o aplikaci

CGS Special Papers / Práce ČGS (časopis), Web (georeport)

Webové stránky edice Práce České geologické služby (Czech Geological Survey Special Papers) je nejmladší z řad odborných a vědeckých prací, vydávaných Českou geologickou službou. Je určena jak zkušeným geologům, odborníkům či specialistům, tak začínajícím autorům. Průběžně číslovaná edice má široký tematický i stránkový rozsah, věnuje se sedimentům i vulkanitům, regionální geologii i světovým výskytům, geomagnetickým anomáliím i radonovému riziku. Podle charakteru jsou práce české nebo anglické a někdy doplněné vyjádřením recenzenta.

Kontaktní osoba: Ing. Patrik Fiferna

Metadatový záznam o aplikaci

Generální katalog - lístkový (databázová)

Aplikace zpřístupňuje naskenovaný katalog přírůstků (knihy, periodika, separáty), cca. z období 1850-1986, 125.000 záznamů. Katalog je řazen substantivně - podle podstatných jmen v názvu (i periodik) a jmen autorů. Stav katalogu je z roku 2001.

Kontaktní osoba: RNDr. Hana Breiterová

Stránka o aplikaci na portále ČGS

Metadatový záznam o aplikaci

Geologická bibliografie - jmenný lístkový katalog (databázová)

Aplikace zpřístupňuje naskenovanou jmennou bibliografickou kartotéku (články, stati, separáty a knihy z domácí literární produkce), 1928-1989, 100.000 záznamů, kartotéka uzavřena.

Kontaktní osoba: RNDr. Hana Breiterová

Stránka o aplikaci na portále ČGS

Metadatový záznam o aplikaci

GeoPub - Publikační činnost ČGS (databázová)

Aplikace GeoPub - Publikační činnost ČGS umožňuje vyhledávat citace publikací a dalších produktů činnosti vědeckých pracovníků ČGS. Citace lze vyhledávat zadáním příslušných kritérií např. podle názvu, roku, autora a výzkumného okruhu.

Kontaktní osoba: RNDr. Hana Breiterová

Stránka o aplikaci na portále ČGS

Metadatový záznam o aplikaci

Katalog knihovny ČGS (databázová)

Aplikace pro jednotné vyhledávání v katalozích knihoven ČGS. Zpřístupňuje katalogy dokumentů geovědního a environmentálního fondu (monografie, separáty, elektronické zdroje, periodika a analytický soupis článků). Starší publikace a články geovědního fondu jsou průběžně doplňovány. Fond environmentální literatury je evidován v knihovním systému kompletně.

Kontaktní osoba: RNDr. Hana Breiterová

Stránka o aplikaci na portále ČGS

Metadatový záznam o aplikaci

Krásný J. et al.: Podzemní vody České republiky (kniha), Web (georeport)

Webové stránky věnované významnému knižnímu dílu Jiřího Krásného et al. z oblasti hydrogeologie: Podzemní vody České republiky, regionální geologie prostých a minerálních vod.

Kontaktní osoba: Ing. Patrik Fiferna

Stránka o aplikaci na portále ČGS

Metadatový záznam o aplikaci

Meziknihovní služba (databázová)

Aplikace umožňuje získat uživatelům knihovny ČGS dokumenty související s jejich vědeckovýzkumnou čiností, které nejsou ve fondu Knihovny ČGS, z jiných knihoven na území České republiky nebo z knihoven v zahraničí. Jde zpravidla o výpůjčky knih nebo o dodání kopie článků z časopisů nebo ze sborníků. Pro zaměstnance ČGS je tato služba zdarma. Pro ostatní uživatele je služba placená do výše nákladů.

Kontaktní osoba: RNDr. Hana Breiterová

Stránka o aplikaci na portále ČGS

Metadatový záznam o aplikaci

Národní geologická bibliografie (projekt), Web (georeport)

Webové stránky věnované projektu VaV "Národní geologická bibliografie" (2007-2010). Cílem projektu je vytvoření nové informační infrastruktury v oblasti věd o Zemi, a to propojením v současné době samostatně se rozvíjejících databází publikační aktivity jednotlivých organizací.

Kontaktní osoba: RNDr. Hana Breiterová

Stránka o aplikaci na portále ČGS

Metadatový záznam o aplikaci

Pešek J., Sivek M.: Uhlonosné pánve a ložiska černého a hnědého uhlí České republiky (kniha), Web (georeport)

Webové stránky věnované publikaci Uhlonosné pánve a ložiska černého a hnědého uhlí České republiky autorů J. Peška a M Sivka (2012).

Kontaktní osoba: Ing. Patrik Fiferna

Stránka o aplikaci na portále ČGS

Metadatový záznam o aplikaci

Sborník geologických věd (časopis), Web (georeport)

Webové stránky časopisu "Sborník geologických věd", nejstarší (1921) edice ČGS. Stránky prezentují plné obsahy (pdf) všech samostatných edic: Geologie, Paleontologie, Ložisková geologie a mineralogie, Antropozoikum, Hydrogeologie a inženýrská geologie, Užitá geofyzika, Technologie a geochemie.

Kontaktní osoba: Ing. Patrik Fiferna

Stránka o aplikaci na portále ČGS

Metadatový záznam o aplikaci

Zprávy o geologických výzkumech (časopis), Web (georeport)

Webové stránky sborníku "Zprávy o geologických výzkumech", který informuje v tematických blocích o průběhu a nejnovějších výsledcích výzkumu různých geologických vědních oborů a specializací v aplikované geologii včetně výzkumů v zahraničí. Tento sborník vydává ČGS jako pravidelné periodikum v tištěné formě již od roku 1952 a v posledních letech umožňuje bezplatný přístup k plným textům publikovaných článků i v elektronické podobě (pdf). Články jsou přístupné od ročníku 1991.

Kontaktní osoba: RNDr. Tamara Sidorinová

Stránka o aplikaci na portále ČGS

Metadatový záznam o aplikaci

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089417
hana.breiterova@geologycz