Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Služby

Služby

Vedle své vlastní vědecko-výzkumné činnosti nabízí ČGS odborné služby svých pracovišť orgánům státní správy, firmám, vysokým školám a odborné veřejnosti.

Laboratoře

Odborná pracoviště nabízejí služby v oborech anorganická geochemie, organická geochemie, geochemie a biogeochemie, geochemie horninového prostředí a analýzy na elektronové mikrosondě v Brně.

Informační služby archivů, knihoven, hmotné dokumentace a sbírek

Nabídka informačních služeb ČGS zahrnuje činnost geologické knihovny, archivů, hmotné dokumentace a sbírek, včetně on-line zdrojů přístupných na webu. Poskytují služby výpůjční,rešeršní,referenční a reprografické.

Vydavatelství

Vydavatelství České geologické služby je největším vydavatelem geologické literatury v ČR. Zaměřuje se na odborné publikace věnované jednotlivým oborům věd o Zemi, geologické a účelové mapy různých měřítek i populárně naučné tituly. Dále poskytuje služby vydavatelské, tiskové a reprografické, navštívit můžete Geologické knihkupectví ČGS a využít on-line obchod.

Poskytování dat

Kromě bezplatných informačních služeb volně přístupných na Informačním portálu ČGS nebo na jejím Mapovém serveru je možno si objednat např. vektorová data z geodatabází, rastrová data z digitálního mapového archivu, digitální kopie zpráv a posudků z archivu Geofond, výpisy analytických i neanalytických dat.

Posudkový servis

Posudkový servis oblastních geologů a specialistů České geologické služby je organizován Správou oblastních geologů. Posudky jsou zpracovávány na vyžádání orgánů veřejné moci.

Aktuality

ikonka odkazů Odkazy
ikona On-line aplikace
ikona Mapový server
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089417
hana.breiterova@geologycz