Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Státní geologická služba > Úložná místa těžebního odpadu > Sanace a rekultivace

Sanace, rekultivace

Činnost výkonu SGS, prováděná pro potřeby MŽP:

V roce 1996 zadalo MŽP úkol prověřit možnost vytvoření nové databáze ploch dotčených těžbou nerostných surovin. Tato problematika nebyla dosud komplexně a systematicky sledována, vycházelo se pouze z Pasportizace ploch dotčených těžbou keramických a sklářských surovin, zpracované v letech 1983 - 1989 bývalými Československými keramickými závody. Po řadě konzultací byla navržena struktura databáze a získávání dat bylo zajištěno začleněním těchto údajů do nově vznikajícího státního statistického výkazu Hor(MPO)1-01.

V roce 1999 vznikla nová, samostatná databáze ploch dotčených těžbou nerostných surovin, ploch sanovaných a v rekultivaci a ploch s ukončenou rekultivací. Data jsou vztažena k jednotlivým dobývacím prostorům a ložiskům nevyhrazených nerostů ve vazbě na daný kalendářní rok.

Mezi sledované položky patří:

  • plochy dotčené těžbou,
  • plochy sanované a v rekultivaci,
  • plochy s ukončenou rekultivací,
  • finanční rezervy na sanace a rekultivace,
  • finanční rezervy na důlní škody.

Výsledné informace a přehledy o postižení těžbou nerostných surovin, sanacích, rekultivacích a tvorbě finančních rezerv jsou zpracovávány ve formě tiskových sestav nebo tabulkových souborů. Vzhledem k tomu, že jde o tzv. individuální data, poskytují se pouze sumární přehledy. Kompletní údaje získávají pouze organizace uvedené v rozdělovníku schváleném Ministerstvem průmyslu a obchodu.

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742142
anna.horakova@geologycz