Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Státní geologická služba > Nerostné suroviny > Surovinový informační systém

Surovinový informační systém

Surovinový informační systém SurIS je součástí Geologického informačního systému (GeoIS) České geologické služby. Shromažďuje a poskytuje v ucelené formě veškeré dostupné údaje o nerostném surovinovém potenciálu v ČR. Obsahuje tyto dílčí databáze:

 • Registr ložisek se subregistry:
  • výhradních bilancovaných ložisek (subregistr B)
  • nevýhradních evidovaných ložisek (subregistr D)
  • ostatních nebilancovaných ložisek (subregistr N)
  • schválených prognózních zdrojů vyhrazených nerostů (subregistr P)
  • schválených prognózních zdrojů nevyhrazených nerostů (subregistr R)
  • ostatních evidovaných prognózních zdrojů (subregistr Q)
  • negativních průzkumů, neperspektivních území a ložiskových výskytů (akumulace nerostů, která nejsou ložiskem ve smyslu §4 horního zákona) (subregistr V)
  • zrušených a vytěžených ložisek (subregistry Z, U).
 • Registr chráněných ložiskových území (CHLÚ)
 • Registr dobývacích prostorů (DP)
 • Registr předchozích souhlasů ke stanovení DP (PS DP)
 • Registr průzkumných území (PÚ)
 • Registr grafických objektů (GO)
 • Ekonomický registr (ER)
 • Správní registry
  • Registr firem
  • Registr rozhodnutí o schválení a odpisech zásob.

Z údajů SurIS vychází také nový Informační systém chráněných ložiskových území a zvláštních zásahů do zemské kůry (ISCHLÚ), který je od roku 2019 registrován jako Informační systém veřejné správy (ISVS) na Ministerstvu vnitra ČR.

Surovinové zdroje České republiky v e-shopu ČGS Surovinové zdroje České republiky v e-shopu ČGS

Statistické údaje za jednotlivé roky

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742110
jaromir.stary@geologycz