Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Státní geologická služba > Nerostné suroviny > Surovinová politika

Surovinová politika

Česká geologická služba zajišťuje informační podporu některých činností Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen MPO), na základě dohody č.j. M/140/1997, uzavřené mezi ministry životního prostředí a průmyslu a obchodu o využívání Geofondu ČR, souvisejících se státní surovinovou politikou, regionálními surovinovými politikami, využíváním nerostné surovinové základny a státní energetickou koncepcí.

V souvislosti s aktualizací státní surovinové politiky začal Odbor surovinové a energetické bezpečnosti MPO pořádat diskusní setkání - tzv. "kulaté stoly" se zainteresovanými subjekty na témata nerostných surovin v ČR. Do konce července 2014 proběhly již dva takové kulaté stoly. První byl na téma "Potenciální zdroje kritických surovin v ČR", druhý na téma "Možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin v ČR". Další připravovaná témata jsou "Role nerudních surovin v české ekonomice", "Domácí zdroje hnědého uhlí" a "Budoucnost těžby uranu v ČR".

Na všech těchto setkáních aktivně vystupují i zástupci ČGS a k jednotlivým tématům připravují úvodní prezentace. Tyto prezentace jsou postupně zveřejňovány na stránkách MPO i ČGS.

Potenciální zdroje kritických surovin v ČR

Prezentace zástupců ČGS v rámci kulatého stolu ""Potenciální zdroje kritických surovin v ČR". Autoři: Petr Rambousek, Jaromír Starý.

Možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin v ČR

Prezentace zástupců ČGS v rámci kulatého stolu "Možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin v ČR". Autoři: Jaromír Starý, Josef Godány.

ikonka souborů Soubory
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742110
jaromir.stary@geologycz
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085245
petr.rambousek@geologycz