Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Státní geologická služba > Nerostné suroviny > Listinné doklady o ložisku

Sbírka listinných dokladů o ložisku

Představuje soubor dokumentů vydávaných příslušnými orgány státní správy, které dokladují statut a stav využití ložiskových objektů. Dále obsahuje dokumenty pořízené organizacemi v rámci průzkumu nebo využívání ložisek.


Sbírka listinných (správních ) dokladů o ložisku zahrnuje:
  • výměry bývalé Komise pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin (KKZ) (období 1953 - 1992)
  • rozhodnutí o schválení zásob Komisí pro projekty a závěrečné zprávy (KPZ) ČGÚ (1973 - 1990)
  • rozhodnutí o schválení zásob KPZ MHPR resp. MH (1991 - 1996)
  • rozhodnutí o schválení zásob KPZ MŽP (1997 - dosud)
  • rozhodnutí o odpisech zásob MPO
  • osvědčení o výhradních ložiscích
  • rozhodnutí o stanovení (změně, zrušení) CHLÚ
  • pasporty ložisek nerostných surovin a schválených prognózních zdrojů
  • státní statistické výkazy Geo(MŽP)V3-01
  • další dokumenty o výhradních ložiscích (korespondence aj.)
ikonka souborů Soubory
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742133
jaroslav.novak1@geologycz