Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Státní geologická služba > Geologická dokumentace a výsledky geologických prací

Geologická dokumentace a výsledky geologických prací

Činnost při výkonu SGS, vyplývající přímo ze zákonů a právních předpisů je:

Shromažďování, trvalé uchovávání, odborné zpracování, vyhodnocování a zpřístupňování geologické dokumentace a výsledků geologických prací, prováděných fyzickými i právnickými osobami na území České republiky. Tato činnost probíhá ve smyslu § 12 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, a §§ 1216 vyhlášky MŽP č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci. Cílem výkonu SGS je umožnit využití veškeré shromažďované a uchovávané geologické dokumentace zejména pro odbornou podporu orgánů veřejné moci, potřeby péče a ochrany životního prostředí, účely ochrany a evidence nerostných zdrojů, účely územního plánování, tvorbu surovinové politiky i energetické koncepce státu, usměrňování a řízení geologického průzkumu vyhrazených nerostů a ostatních nerostných zdrojů, svobodný přístup k informacím, potřebu fyzických i právnických osob a potřeby vědy.

Listinná dokumentace - Archiv Geofond

Listinná geologická dokumentace předávaná dle § 12 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích je uchovávána v archivu státní geologické služby. V současnosti archiv Geofond ve svých fondech trvale uchovává a zpřístupňuje přes 270 000 archivních jednotek geovědní nepublikované dokumentace. Každoročně je do archivu Geofond předáno zadavateli geologických prací resp. organizacemi, které je provádějí, více jak 4000 zpráv listinné dokumentace s výsledky geologických prací. Veškerá převzatá dokumentace je po odborném zpracování do účelových databází informačního systému ČGS zpřístupněna badatelům.

Digitální archiv

Dle kapacitních možností digitalizačních pracovišť je od r.2004 prováděno systematické skenování především starší unikátní listinné dokumentace z archivu Geofond, která postupem doby ztrácí svou čitelnost a trpí častou manipulací při výpůjčkách. V digitální podobě je dostupných již cca 43 000 archivních jednotek.

Vrtná prozkoumanost

Vedení registru vrtů, včetně hydrogeologických a geofyzikálních údajů. Databáze slouží k získání základních informací o geologicko průzkumných pracích provedených na území ČR a umožňuje vytvořit podrobnou představu o geologické stavbě území. Je nejobsáhlejší ze všech databází a je nejdéle provozována a využívána. V současnosti jsou v ní uložené informace poskytovány zájemcům v rámci individuálních výstupů, nebo v rámci webových aplikací Geologicky dokumentované objekty a Vrtná prozkoumanost.

Hmotná dokumentace

Soubory trvale uchovávané hmotné dokumentace obsahující přes 30 000 vzorků profilové dokumentace nebo souvislá vrtná jádra ze strukturních a dalších významných vrtů provedených na území České republiky a jsou průběžně doplňovány přírůstky převzatými na skartacích. Informace o uchovávané hmotné dokumentaci jsou vedeny v samostatné veřejně přístupné databázi.

Dokumentace a databáze geofyzikálních měření

Na pracovišti v Brně je trvale uložen archiv posudků bývalé Geofyziky, a.s.. Brno, a vedeny tyto databáze geofyzikálních dat: magnetometrie, radiometrie, spektrometrie gama, gravimetrie, petrofyzika, seismika, geoelektrika – měření VES, včetně zákresů geofyzikální prozkoumanosti.

ikonka otevírací doby Otvírací doba

Archiv Geofond - badatelna
Praha 7, Kostelní 26
Po - Čt: 7.30 - 15.00
Pá: 7.30 - 13.30

ikonka souborů Soubory
Právní předpisy
ikonka odkazů Odkazy
ASGI - archiv zpráv a posudků
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742209
milada.hrdlovicsova@geologycz
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742205
alan.donat@geologycz
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742113
ivana.dudkova@geologycz
Česká geologická služba
Leitnerova 204/22
602 00 Brno
tel.: +420543429205
eva.hudeckova@geologycz