Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Státní geologická služba > Geologická dokumentace a výsledky geologických prací

Geologická dokumentace a výsledky geologických prací

Činnost při výkonu SGS, vyplývající přímo ze zákonů a právních předpisů je:

Shromažďování, trvalé uchovávání, odborné zpracování, vyhodnocování a zpřístupňování geologické dokumentace a výsledků geologických prací, prováděných fyzickými i právnickými osobami na území České republiky. Tato činnost probíhá ve smyslu § 12 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, a §§ 1216 vyhlášky MŽP č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci. Cílem výkonu SGS je umožnit využití veškeré shromažďované a uchovávané geologické dokumentace zejména pro odbornou podporu orgánů veřejné moci, potřeby péče a ochrany životního prostředí, účely ochrany a evidence nerostných zdrojů, účely územního plánování, tvorbu surovinové politiky i energetické koncepce státu, usměrňování a řízení geologického průzkumu vyhrazených nerostů a ostatních nerostných zdrojů, svobodný přístup k informacím, potřebu fyzických i právnických osob a potřeby vědy.

Listinná dokumentace - Archiv Geofond

Listinná geologická dokumentace předávaná dle § 12 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích je uchovávána v archivu státní geologické služby. V současnosti archiv Geofond ve svých fondech trvale uchovává a zpřístupňuje přes 270 000 archivních jednotek geovědní nepublikované dokumentace. Každoročně je do archivu Geofond předáno zadavateli geologických prací resp. organizacemi, které je provádějí, více jak 5000 zpráv listinné dokumentace s výsledky geologických prací. Veškerá převzatá dokumentace je po odborném zpracování do účelových databází informačního systému ČGS zpřístupněna badatelům.

ODEVZDÁVÁNÍ geologické dokumentace a výsledků geologických prací

Geologickou dokumentaci a výsledky geologických prací v rozsahu souhrnné geologické dokumentace je možné předat v tištěné podobě do archivu Geofond ČGS buď osobně nebo zaslat poštou na adresu Kostelní 26, 170 06 Praha 7. V předávacím protokole je nutné uvést celkový počet předávaných zpráv, IČ předávající organizace a kontaktní osobu, seznam předávaných zpráv s uvedeným názvem akce a příslušným evidenčním číslem, případně uvést termín požadovaného omezení přístupu (včetně vyplněného samostatného formuláře "Omezení přístupu.." pro každou zprávu). Dle Vyhlášky 368 o geologické dokumentaci,část IV, §12, odst 2 nelze geologickou dokumentaci odevzdat pouze v digitální formě.
Kontakt na příjem dokumentace: Denisa Havránková DiS

Digitální archiv

Dle kapacitních možností digitalizačních pracovišť je od r.2004 prováděno zakázkové skenování na objednávku a rovněž systematické skenování starší unikátní listinné dokumentace, která postupem doby ztrácí svou čitelnost a trpí častou manipulací při výpůjčkách. V digitální podobě je dostupných již cca 49 000 archivních jednotek. Od 1.10.2021 je digitalizovaná dokumentace z archivu Geofond on-line dostupná za paušální poplatek všem zájemcům. Podrobnosti o přístupu jsou uvedeny na stránce Digitální archivy

Vrtná prozkoumanost

Vedení registru vrtů, včetně hydrogeologických a geofyzikálních údajů. Databáze slouží k získání základních informací o geologicko průzkumných pracích provedených na území ČR a umožňuje vytvořit podrobnou představu o geologické stavbě území. Je nejobsáhlejší ze všech databází a je nejdéle provozována a využívána. V současnosti jsou v ní uložené informace poskytovány zájemcům v rámci individuálních výstupů, nebo v rámci webových aplikací Geologicky dokumentované objekty a Vrtná prozkoumanost.

Hmotná dokumentace

Soubory trvale uchovávané hmotné dokumentace obsahující přes 30 000 vzorků profilové dokumentace nebo souvislá vrtná jádra ze strukturních a dalších významných vrtů provedených na území České republiky a jsou průběžně doplňovány přírůstky převzatými na skartacích. Informace o uchovávané hmotné dokumentaci jsou vedeny v samostatné veřejně přístupné databázi.

Dokumentace a databáze geofyzikálních měření

Na pracovišti v Brně je trvale uložen archiv posudků bývalé Geofyziky, a.s.. Brno, a vedeny tyto databáze geofyzikálních dat: magnetometrie, radiometrie, spektrometrie gama, gravimetrie, petrofyzika, seismika, geoelektrika – měření VES, včetně zákresů geofyzikální prozkoumanosti.

ikonka otevírací doby Otvírací doba

Archiv Geofond - badatelna
Praha 7, Kostelní 26
Po - Čt: 7.30 - 15.00
Pá: 7.30 - 13.30

ikonka souborů Soubory
Právní předpisy
ikonka odkazů Odkazy
ASGI - archiv zpráv a posudků
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742209
milada.hrdlovicsova@geologycz
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742207
denisa.havrankova@geologycz
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742205
alan.donat@geologycz
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742113
ivana.dudkova@geologycz
Česká geologická služba
Leitnerova 204/22
602 00 Brno
tel.: +420543429205
eva.hudeckova@geologycz