Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Státní geologická služba > Evidence geologických prací

Evidence geologických prací

Činnost výkonu SGS, prováděná z pověření MŽP:

Zajištění přehledu o geologických pracích a organizacích, které je provádějí. Geologické práce se před jejich realizací evidují ve smyslu § 7 odst. 1 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a podle vyhlášky MŽP č. 282/2001 Sb. Před zavedením evidencí v roce 2001 byla prováděna registrace geologických prací.

Podklady k evidenci zpracovává organizace provádějící geologické práce. Ta je povinna tyto podklady nejdříve do 30 dnů a nejméně den před zahájením těchto prací odevzdat České geologické službě, která projekt (vyplněný evidenční list) zaeviduje a vydá o tom organizaci potvrzení.

V roce 2021 evidovalo geologické práce 253 organizací, celkový počet evidencí činil 5376. Nejvíc evidovaných prací bylo z hydrogeologie a inženýrské geologie. Počet evidencí geologických prací za roky 2021-2021 je znázorněn v následujícím diagramu.

Statistika počtu evidencí v letech 2012 - 2021

Evidence geologických prací podle § 7 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a vyhlášky MŽP č. 282/2001 Sb., o evidenci geologických prací.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
organizace 213 218 209 223 242 264 288 244 267 253
evidenční listy *) 3100 3340 3585 4128 5610 6255 7718 6122 6151 5376
geologický výzkum 2 4 2 2 0 3 0 5 2 0
ložisková geologie 24 22 27 26 11 11 18 24 28 17
hydrogeologie 1941 2051 2448 2768 4193 4523 5996 4707 4871 4227
inženýrská geologie 818 944 816 1091 1324 1700 1694 1561 1457 1531
zvláštní zásahy do zemské kůry 97 158 123 97 107 106 99 52 56 49
geologie životního prostředí 63 83 67 84 54 46 59 43 35 72
zjišťování a odstraňování znečištění 179 132 153 139 109 121 140 116 128 71

*) součet prací může být větší než počet evidenčních listů, protože některé obsahují dva druhy prací

Surovinové zdroje České republiky v e-shopu ČGS Surovinové zdroje České republiky v e-shopu ČGS

Statistické údaje za jednotlivé roky

ikonka souborů Soubory
Právní předpisy
ikonka kontaktůKontakty
Podatelna ČGS Klárov
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
podatelna@geologycz