Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Státní geologická služba > Evidence geologických prací

Evidence geologických prací

Činnost výkonu SGS, prováděná z pověření MŽP:

Zajištění přehledu o geologických pracích a organizacích, které je provádějí. Geologické práce se před jejich realizací evidují ve smyslu § 7 odst. 1 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a podle vyhlášky MŽP č. 282/2001 Sb. Před zavedením evidencí v roce 2001 byla prováděna registrace geologických prací.

Podklady k evidenci zpracovává organizace provádějící geologické práce. Ta je povinna tyto podklady nejdříve do 30 dnů a nejméně den před zahájením těchto prací odevzdat České geologické službě, která projekt (vyplněný evidenční list) zaeviduje a vydá o tom organizaci potvrzení.

V roce 2019 evidovalo geologické práce 244 organizací, což je o 44 méně než v roce 2018 a celkový počet evidencí rovněž klesl. Nejvíc evidovaných prací je z hydrogeologie a inženýrské geologie.

Statistika počtu evidencí v letech 2010 - 2019

Evidence geologických prací podle § 7 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a vyhlášky MŽP č. 282/2001 Sb., o evidenci geologických prací.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
organizace 203 205 213 218 209 223 242 264 288 244
evidenční listy *) 2902 2900 3100 3340 3585 4128 5610 6255 7718 6122
geologický výzkum 8 4 2 4 2 2 0 3 0 5
ložisková geologie 20 26 24 22 27 26 11 11 18 24
hydrogeologie 1610 1646 1941 2051 2448 2768 4193 4523 5996 4707
inženýrská geologie 810 883 818 944 816 1091 1324 1700 1694 1561
zvláštní zásahy do zemské kůry 182 145 97 158 123 97 107 106 99 52
geologie životního prostředí 49 58 63 83 67 84 54 46 59 43
zjišťování a odstraňování znečištění 240 173 179 132 153 139 109 121 140 116

*) součet prací může být větší než počet evidenčních listů, protože některé obsahují dva druhy prací

Graf EGP stav 1.1.2020

Surovinové zdroje České republiky v e-shopu ČGS Surovinové zdroje České republiky v e-shopu ČGS

Statistické údaje za jednotlivé roky

ikonka souborů Soubory
Právní předpisy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742135
fax: +420 234 742 290
jitka.janatkova@geologycz