Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Státní geologická služba > Evidence geologických prací

Evidence geologických prací

Činnost výkonu SGS, prováděná z pověření MŽP:

Zajištění přehledu o geologických pracích a organizacích, které je provádějí. Geologické práce se před jejich realizací evidují ve smyslu § 7 odst. 1 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a podle vyhlášky MŽP č. 282/2001 Sb. Před zavedením evidencí v roce 2001 byla prováděna registrace geologických prací.

Podklady k evidenci zpracovává organizace provádějící geologické práce. Ta je povinna tyto podklady nejdříve do 30 dnů a nejméně den před zahájením těchto prací odevzdat České geologické službě, která projekt (vyplněný evidenční list) zaeviduje a vydá o tom organizaci potvrzení.

V roce 2016 evidovalo geologické práce o 19 organizací více než v roce 2015 a celkový počet evidencí od roku 2011 stále roste. Nejvíc evidovaných prací je z hydrogeologie a inženýrské geologie.

Statistika počtu evidencí v letech 2005 - 2016

Evidence geologických prací podle § 7 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a vyhlášky MŽP č. 282/2001 Sb., o evidenci geologických prací.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
organizace 198 214 207 214 211 203 205 213 218 209 223 242
evidenční listy *) 2631 2563 2941 3450 3248 2902 2900 3100 3340 3585 4128 5610
geologický výzkum 2 2 2 11 5 5 4 2 4 2 2 0
ložisková geologie 50 41 28 26 37 20 26 24 22 27 26 11
hydrogeologie 1460 1239 1628 2045 1771 1610 1646 1941 2051 2448 2768 4193
inženýrská geologie 802 974 958 976 948 810 883 818 944 816 1091 1091
zvláštní zásahy do zemské kůry 64 74 87 117 191 182 145 97 158 123 97 107
geologie životního prostředí 74 71 79 77 54 49 58 63 83 67 84 54
zjišťování a odstraňování znečištění 205 225 201 230 254 240 273 179 132 153 139 109

*) součet prací může být větší než počet evidenčních listů, protože některé obsahují dva druhy prací

Graf EGP stav 1.1.2017

Surovinové zdroje České republiky v e-shopu ČGS Surovinové zdroje České republiky v e-shopu ČGS

Statistické údaje za jednotlivé roky

ikonka souborů Soubory
Právní předpisy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742135
fax: +420 234 742 290
jitka.janatkova@geologycz