Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Státní geologická služba > Evidence geologických prací

Evidence geologických prací

Činnost výkonu SGS, prováděná z pověření MŽP:

Zajištění přehledu o geologických pracích a organizacích, které je provádějí. Geologické práce se před jejich realizací evidují ve smyslu § 7 odst. 1 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a podle vyhlášky MŽP č. 282/2001 Sb. Před zavedením evidencí v roce 2001 byla prováděna registrace geologických prací.

Podklady k evidenci zpracovává organizace provádějící geologické práce. Evidenční list geologických prací, Návod k vyplňování evidenčního listu geologických prací a platný číselník územních jednotek jsou k dispozici ke stažení v pravé části webové stránky, sekce SOUBORY. Organizace je povinna odevzdat evidenční list České geologické službě nejdříve do 30 dnů a nejméně den před zahájením geologických prací. Předat evidenční list je možné poštou (na adresu Česká geologická služba, Kostelní 26, 170 06 Praha 7), e-mailem na adresu podatelna@geology.cz nebo datovou schránkou. Žádost o evidenci geologických prací je zaevidována v elektronické spisové službě a pokud jsou údaje v evidenčním listu úplné a správně vyplněné, ČGS projekt (vyplněný evidenční list) zaeviduje do databáze EGP a zašle o tom organizaci potvrzení.

V roce 2022 evidovalo geologické práce 250 organizací, celkový počet evidencí činil 5574. Nejvíc evidovaných prací bylo z hydrogeologie a inženýrské geologie. Počet evidencí geologických prací za roky 2013-2022 je znázorněn v následujícím obrázku.

Evidence geologických prací. Počet evidenčních listů v letech 2013 až 2022.

Statistika počtu evidencí v letech 2013 - 2022

Evidence geologických prací podle § 7 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a vyhlášky MŽP č. 282/2001 Sb., o evidenci geologických prací.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
organizace 218 209 223 242 264 288 244 267 253 250
evidenční listy *) 3340 3585 4128 5610 6255 7718 6122 6151 5376 5574
geologický výzkum 4 2 2 0 3 0 5 2 0 0
ložisková geologie 22 27 26 11 11 18 24 28 17 19
hydrogeologie 2051 2448 2768 4193 4523 5996 4707 4871 4227 3712
inženýrská geologie 944 816 1091 1324 1700 1694 1561 1457 1531 1675
zvláštní zásahy do zemské kůry 158 123 97 107 106 99 52 56 49 80
geologie životního prostředí 83 67 84 54 46 59 43 35 72 53
zjišťování a odstraňování znečištění 132 153 139 109 121 140 116 128 71 40

*) součet prací může být větší než počet evidenčních listů, protože některé obsahují dva druhy prací

Surovinové zdroje České republiky v e-shopu ČGS Surovinové zdroje České republiky v e-shopu ČGS

Statistické údaje za jednotlivé roky

ikonka souborů Soubory
Právní předpisy
ikonka kontaktůKontakty
Podatelna ČGS Klárov
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
podatelna@geologycz