Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Státní geologická služba > Evidence geologických prací

Evidence geologických prací

Činnost výkonu SGS, prováděná z pověření MŽP:

Zajištění přehledu o geologických pracích a organizacích, které je provádějí. Geologické práce se před jejich realizací evidují ve smyslu § 7 odst. 1 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a podle vyhlášky MŽP č. 282/2001 Sb. Před zavedením evidencí v roce 2001 byla prováděna registrace geologických prací.

Podklady k evidenci zpracovává organizace provádějící geologické práce. Ta je povinna tyto podklady nejdříve do 30 dnů a nejméně den před zahájením těchto prací odevzdat České geologické službě, která projekt (vyplněný evidenční list) zaeviduje a vydá o tom organizaci potvrzení.

V roce 2020 evidovalo geologické práce 267 organizací, což je o 23 více než v roce 2019, a celkový počet evidencí mírně vzrostl. Nejvíc evidovaných prací bylo z hydrogeologie a inženýrské geologie. Počty evidenčních listů geologických prací za jednotlivé roky jsou zachyceny v níže uvedeném grafu:

Statistika počtu evidencí v letech 2011 - 2020

Evidence geologických prací podle § 7 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a vyhlášky MŽP č. 282/2001 Sb., o evidenci geologických prací.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
organizace 205 213 218 209 223 242 264 288 244 267
evidenční listy *) 2900 3100 3340 3585 4128 5610 6255 7718 6122 6151
geologický výzkum 4 2 4 2 2 0 3 0 5 2
ložisková geologie 20 26 24 22 27 26 11 11 18 28
hydrogeologie 1646 1941 2051 2448 2768 4193 4523 5996 4707 4871
inženýrská geologie 883 818 944 816 1091 1324 1700 1694 1561 1457
zvláštní zásahy do zemské kůry 145 97 158 123 97 107 106 99 52 56
geologie životního prostředí 49 63 83 67 84 54 46 59 43 35
zjišťování a odstraňování znečištění 173 179 132 153 139 109 121 140 116 128

*) součet prací může být větší než počet evidenčních listů, protože některé obsahují dva druhy prací

Surovinové zdroje České republiky v e-shopu ČGS Surovinové zdroje České republiky v e-shopu ČGS

Statistické údaje za jednotlivé roky

ikonka souborů Soubory
Právní předpisy
ikonka kontaktůKontakty
Podatelna ČGS Klárov
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
podatelna@geologycz