Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Státní geologická služba > Důlní díla > Poddolovaná území

Poddolovaná území

Činnost při výkonu SGS, vyplývající přímo ze zákonů a právních předpisů je:

Vedení přehledu území se zjištěným poddolováním v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů. Tato území mohou mít vliv na vypracování územně plánovací dokumentace a na životní prostředí. ČGS poskytuje údaje o geologických rizicích orgánům veřejné moci a orgánům územního plánování a územního řízení pro zpracování územně analytických podkladů.

Vlastní registr poddolovaných území byl vytvořen v letech 1983 - 1985. Postupně byly sledované údaje převedeny do jednotné databáze a zákresy i údaje jsou průběžně aktualizovány z odborných posudků a zpráv. Registr je zpracováván na pracovišti v Kutné Hoře, kde jsou rovněž uloženy záznamové listy, mapová dokumentace a literatura. Další podklady, zahrnující odborné posudky a zprávy jsou uloženy v archivu Geofond.

Poddolovaná území jsou poskytována orgánům veřejné moci pro potřeby územního plánování. Jednotlivé zákresy poddolovaných území jsou zobrazeny jako plochy (polygony):

  • polygony zahrnují plochy se známým nebo předpokládaným výskytem hlubinných důlních děl, vzniklých za účelem těžby nebo průzkumu nerostných surovin. Důlní díla jsou v rámci ploch rozložena nepravidelně, v různých hloubkách a mohou zde být i zcela nepoddolované úseky.

Možné postižení terénu hornickou činností je tedy většinou podstatně menší než je rozsah zákresů a pro konkrétní lokality je nutné vyžádat si upřesnění na pracovišti Kutná Hora.

Právní předpisy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Dačického náměstí 11/7
274 01 Kutná Hora
tel.: +420327515724
jolana.sanderova@geologycz