Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Publikace

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Publikace > Vydáváme > Periodika

Periodika

Periodika vydávaná Českou geologickou službou.

Bulletin of Geosciences

Bulletin of Geosciences je mezinárodním odborným časopisem přinášejícím nová pozorování, principy a interpretace z různých geovědních oborů. Časopis je vydáván čtvrtletně Českou geologickou službou a obsahuje původní články, diskuse a knižní recenze. Bulletin (Věstník), který vychází pod různými jmény od roku 1925, byl počátkem roku 2007 začleněn do databáze ISI (Web of Science).

Web Obchod

Zprávy o geologických výzkumech

Zprávy o geologických výzkumech obsahují práce informující v tematických blocích o průběhu a nejnovějších výsledcích výzkumu různých geologických vědních oborů a specializací v aplikované geologii včetně výzkumů v zahraničí.

Web Obchod

Special Papers

Průběžně číslovaná edice má široký tematický i stránkový rozsah a jednotlivé svazky se věnují vybraným otázkám regionální geologie, petrografie, sedimentologie, paleontologie, geofyziky nebo i dílčím otázkám ochrany životního prostředí, např. radonovému riziku.

Web Obchod

Sborník geologických věd

Původní Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky, jehož svazek I/1919–1920 vyšel roku 1921, se v roce 1950 rozdělil na samostatné oddíly geologický a paleontologický. O deset let později vznikly samostatné edice Sborníku geologických věd – Geologie, Paleontologie, Ložisková geologie, mineralogie, Antropozoikum, Hydrogeologie, inženýrská geologie, Užitá geofyzika a Technologie, geochemie.

Web

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089443
klara.fronkova@geologycz