Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Publikace

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Publikace > Vydáváme > Periodika

Periodika

Periodika vydávaná Českou geologickou službou.

Bulletin of Geosciences

Bulletin of Geosciences je mezinárodním odborným časopisem přinášejícím nová pozorování, principy a interpretace z různých geovědních oborů. Časopis je vydáván čtvrtletně Českou geologickou službou a obsahuje původní články, diskuse a knižní recenze. Bulletin (Věstník), který vychází pod různými jmény od roku 1925, byl počátkem roku 2007 začleněn do databáze ISI (Web of Science).

Web Obchod

Special Papers

Průběžně číslovaná edice má široký tematický i stránkový rozsah a jednotlivé svazky se věnují vybraným otázkám regionální geologie, petrografie, sedimentologie, paleontologie, geofyziky nebo i dílčím otázkám ochrany životního prostředí, např. radonovému riziku.

Web Obchod

Sborník geologických věd

Původní Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky, jehož svazek I/1919–1920 vyšel roku 1921, se v roce 1950 rozdělil na samostatné oddíly geologický a paleontologický. O deset let později vznikly samostatné edice Sborníku geologických věd – Geologie, Paleontologie, Ložisková geologie, mineralogie, Antropozoikum, Hydrogeologie, inženýrská geologie, Užitá geofyzika a Technologie, geochemie.

Web

Zprávy o geologických výzkumech

Zprávy o geologických výzkumech obsahují práce informující v tematických blocích o průběhu a nejnovějších výsledcích výzkumu různých geologických vědních oborů a specializací v aplikované geologii včetně výzkumů v zahraničí.

Web Obchod

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089443
klara.fronkova@geologycz