Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Publikace

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Publikace > Vydáváme

Vydáváme

Publikace z produkce Vydavatelství ČGS, největšího vydavatele geologické literatury v ČR, nabízejí poznatky geologů-specialistů z prací v nejrůznějších částech světa, věnují se jednotlivým oborům věd o Zemi a nechybějí ani populárně naučné tituly, mezi nimiž je věnována pozornost zpřístupňování geologických témat mladé generaci.

Čtenáři z řad odborníků z oblasti věd o Zemi, studenti těchto vědních oborů i nadšení laičtí zájemci, milovníci přírody a sběratelé přírodnin si mohou vybrat z bohaté nabídky monografií, populárně naučných publikací, CD a DVD, textových vysvětlivek k mapám či odborných periodik.

Ikona Periodika

Periodika

Periodika vydávané Českou geologickou službou přinášejí například nejnovější výsledky výzkumu v jednotlivých geologických vědních oborech u nás i v zahraničí a dosahují tradičně velmi vysoké úrovně. Mezi hlavní priority Vydavatelství ČGS patří vydávání časopisu s mezinárodním významem Bulletin of Geosciences, který byl počátkem roku 2007 začleněn do databáze ISI (Web of Science) a je vypočítáván jeho impakt faktor. I další periodika Vydavatelství ČGS se vyznačují vysokou kvalitou, o čemž svědčí například zařazení titulu Zprávy o geologických výzkumech na Seznam neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v ČR, schválený Radou pro výzkum a vývoj. Díky úsilí České geologické služby maximálně zpřístupňovat odborné informace veřejnosti jsou všechna periodika ČGS - Bulletin of Geosciences, Special Papers, Sborník geologických věd a Zprávy o geologických výzkumech - dostupná také zdarma on-line.

monografie

Monografie

Odborné publikace, jejichž autory jsou specialisté ČGS, tematicky pokrývají prakticky všechny obory věd o Zemi a vyznačují se tradičně vysokou úrovní, díky které se stávají učebními a výukovými texty pro celé generace geologů i odborníků věd příbuzných.

Ikona Vysvětlivky

Vysvětlivky

Jako přílohy k mapovým dílům vydaných v ČGS vycházejí vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 a vysvětlivky ke geologickým a ekologickým účelovým mapám 1 : 50 000.

Populárně naučné publikace

Do produkce Vydavatelství ČGS patří rovněž populárně naučné publikace, které srozumitelnou formou seznamují širokou veřejnost s geovědní problematikou a zpřístupňují geologická témata mladé generaci. Zcela ojedinělými jsou cestopisné publikace, ve kterých specialisté ČGS vzpomínají na svá profesní působení v dalekých krajích jako Afrika či Grónsko. Oblíbené jsou také publikace věnované významným osobnostem geologie.

Obchod

Geologie chráněných krajinných oblastí

Edice Geologie CHKO se věnuje populárně pojaté geologii chráněných krajinných oblastí České republiky. Publikace ve formě skládaček obsahují zjednodušenou geologickou mapu, stručný popis tvarů reliéfu, popis geologického vývoje, zachování přírodního prostředí i další přírodovědecké údaje. Řada barevných fotografií přibližuje celkový charakter území i význačné lokality.

Obchod

CD a DVD

Nejoblíbenějšími elektronickými tituly posledních let se staly Interaktivní geologické mapy České republiky 1: 25 000 a Historické mapy Evropy (1780–1918). Demo verzi DVD Interaktivní geologické mapy České republiky 1: 25 000 si můžete prohlédnout na přiloženém odkazu.

Web Obchod

Pro děti

Česká geologická služba nabízí několik populárně naučných titulů pro děti, kterými se snaží zpřístupnit geologická témata nejmladší generaci, jež je pro budoucnost geověd i celé planety Země rozhodující.

Obchod

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089443
klara.fronkova@geologycz