Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Publikace

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Publikace > Připravujeme k vydání

Připravujeme k vydání

Kláštery a kostely Čech a Moravy/ Z čeho jsou a na čem stojí

Z. Kukal, J. Valečka, B. Dudíková-Schulmannová, K. Pošmourný,V. Čechová

Analýza i hodnocení kamenného stavebního materiálu klášterů a významných kostelů republiky. Vztahy jejich založení a historie ke krajině a geologickému složení podkladu i okolí. Popis poutních míst ze stejného hlediska, jakož i poutních cest v krajině. Navazuje na knihu Hrady Čech a Moravy stejného autorského kolektivu. Určeno širokému okruhu čtenářů.

Orlické hory a Gory Bystrzyckie

M. Opletal a kol.

Populárně naučná geologická mapa zaměřená na širokou veřejnost, turisty a zájemce o neživou přírodu vznikla jako další z výstupů dlouhodobé spolupráce s Państwowy Instytut Geologiczny Warszawa. Mapa navazuje na již vydané mapy Králický Sněžník (Geologická mapa pro turisty 1:50 000) a Adršpašsko-teplické skály, které byly vydány v rámci této spolupráce v předchozích letech. Mapa obsahuje zjednodušenou geologickou situaci (barevně) s legendou v češtině, polštině a angličtině. Je srozumitelná i laikům. Dále obsahuje geologické řezy, které ukazují geologickou stavbu do hloubky 1 km. Obvyklými barvami jsou v mapě vyznačené turistické trasy, což umožňuje dobrou orientaci turistů. V mapě jsou rovněž vyznačena hráněná území a lokality a zajímavé geologické lokality.

Sborník geologických věd, Hydrogeologie, inženýrská geologie, č. 24: Oceňování velikosti zdrojů podzemních vod

R. Kadlecová, Z. Herrmann, L. Kašpárek, M. Olmer (ed.), J. Slavík, V. Frydrych, M. Stibitz

V rámci podkladové technické studie pro návrh dalšího programu regionálního hydrogeologického průzkumu byla zpracována část, která má obecnou platnost a podává přehled o současné úrovni modelových i „klasických“ hydrologických řešení pro hodnocení zdrojů podzemních vod, a to jak příklady aplikace ověřených využitelných modelů, tak vzájemné porovnání relativní věrohodnosti způsobů vycházejících z interpretace přímých hydrologických sledování. Tento souhrn zahrnuje řešení založená na hydrologickém modelu, modelová řešení pro struktury se souvislým zvodněním, řešení pro rajony fluviálních sedimentů a možnost uplatnění hydraulických modelů, vhodných především pro ocenění využitelné části zdroje, jeho vlivu na okolní související systémy nebo vlivu kontaminace. Publikovaný přehled metod hodnocení zdrojů podzemních vod vychází ze závěrečné zprávy projektu „Zpracování technických podkladů a jednotné metodiky pro hydrogeologický průzkum podzemních vod ČR“, hrazeného z prostředků technické asistence odborem fondů EU Ministerstva životního prostředí.

Termální vody západní části české křídové pánve

J. V. Datel, T. Dupalová, Z. Hrkal, H. Jiráková, M. Kobr, J.Krásný, M. Milický, V. Nakládal, M. Procházka, J. Uhlík, J. Valečka, Z. Vencelides

V rámci podkladové technické studie pro návrh dalšího programu regionálního hydrogeologického průzkumu byla zpracována část, která má obecnou platnost a podává přehled o současné úrovni modelových i „klasických“ hydrologických řešení pro hodnocení zdrojů podzemních vod, a to jak příklady aplikace ověřených využitelných modelů, tak vzájemné porovnání relativní věrohodnosti způsobů vycházejících z interpretace přímých hydrologických sledování. Tento souhrn zahrnuje řešení založená na hydrologickém modelu, modelová řešení pro struktury se souvislým zvodněním, řešení pro rajony fluviálních sedimentů a možnost uplatnění hydraulických modelů, vhodných především pro ocenění využitelné části zdroje, jeho vlivu na okolní související systémy nebo vlivu kontaminace. Publikovaný přehled metod hodnocení zdrojů podzemních vod vychází ze závěrečné zprávy projektu „Zpracování technických podkladů a jednotné metodiky pro hydrogeologický průzkum podzemních vod ČR“, hrazeného z prostředků technické asistence odborem fondů EU Ministerstva životního prostředí.

Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s textovými vysvětlivkami

mapové listy:
Kelč

Listoklad

Již bylo vydáno

Stavební a dekorační kameny Jihočeského kraje

B. Dudíková-Schulmannová, J. Valečka

Český masiv poskytuje velmi různorodou škálu hornin, které se bohatě uplatnily v dlouhé historii kamenického odvětví. V posledních dvaceti letech zaznamenáváme zvyšující se zájem o kamenické výrobky, a tak vznikla myšlenka vytvořit přehlednou mapu významnějších lokalit, kde se nacházejí horniny využívané ke stavebním a dekoračním účelům. Takových míst je však v České republice celá řada a zařadit je všechna do jedné mapy by bylo možné jen stěží. Proto se autoři, odborníci z České geologické služby, rozhodli postupně vytvořit sérii map tohoto druhu pro jednotlivé oblasti naší republiky. Jako první byla vybrána oblast středních Čech, která je horninově nejpestřejší. Kromě schematické geologické mapy publikace obsahuje ukázky stavebních a dekoračních kamenů s jejich kamenickými (obchodními) i petrografickými názvy (na základě jejich minerálního složení) a příklady lomů. Obchodní názvy používají kameníci, stavitelé, technici, sochaři nebo obchodníci s kameny, bývají pro uživatele srozumitelnější, ale ne vždy odpovídají správným názvům petrografickým. V rozsáhlé textové části je pak kromě nejdůležitějších horninových vlastností a lokalit, odkud horniny pocházejí, u některých kamenů popsán i způsob a místo jejich použití. Vše je bohatě fotograficky ilustrováno.

Obchod

Doupovské hory

kolektiv autorů

Připravovaná publikace zahrnuje příspěvky týkající se neživé přírody (geologie), živé přírody (botanika, zoologie) a oborů, které mají přímý vztah k činnosti člověka. Součástí knihy je i kapitola o historických památkách a o složitém osudu zdejší krajiny a jejích obyvatel. Publikace je určena především široké veřejnosti, která dosud do prostoru Doupovských hor nemá možnost vstoupit. Zejména z těchto důvodů je psána popularizující formou, u některých odborných termínů jsou rozepsány vysvětlující boxy. Pro širší poznání přírodních zajímavostí jsou zařazeny četné ilustrace, fotografie, mapky i schémata.

Obchod

Geologická encyklopedie

Jan Petránek

Nejnovější geologická encyklopedie doplňuje a aktualizuje knihu téhož autora vydanou před dvaceti lety a dnes nedostupnou. Obsahuje přes 2600 hesel vysvětlujících základní pojmy z oblasti geologických věd. Výklad je srozumitelný a přístupný širokému okruhu zájemců, zachovává přitom náležitou odbornou úroveň. Text je doprovázen přehlednými tabulkami a množstvím barevných ilustrací a fotografií. Encyklopedie je určena pracovníkům v geologické, báňské a stavební praxi a v oboru ochrany životního prostředí, studentům příslušných škol, sběratelům – všem, kdo hledají rychlou a jasnou informaci.

Obchod

Mapy výskytů zlata v ČR

Petr Morávek

Publikace obsahuje soubor 78 map s vyznačením geochemických anomálií a lokalit s primárními a sekundárními výskyty zlata v České republice, které jsou výsledkem rozsáhlého výzkumu v druhé polovině 20. století. Jeho průběh a výsledky autor stručně popisuje v úvodu. Celkový přehled ložisek, hlavních výskytů a prognózních oblastí podává vložená metalogenetická mapa zlata v čs. části Českého masivu.

Obchod

O lidech a vodě

Zbyněk Hrkal

Na netradiční, místy napínavé a nebezpečné putování za vodou po celém světě se čtenář může vydat v publikaci Zbyňka Hrkala O lidech a vodě. Zkušený hydrogeolog (a také autor několika detektivních příběhů) hledal a nacházel vodu v oblastech vyprahlých i zdánlivě vodou oplývajících, od zemí Blízkého východu přes pouště Střední Asie a Afriky po tropické džungle Amazonie a jihovýchodní Asie i studený Island. Poznal místa, kde se vodou neuvěřitelně plýtvá, kraje, kde domorodci denně putují pro kbelík vody, i země, které umějí využít každou kapku. Při návštěvě atraktivních míst na naší planetě, Izraele, Nepálu, Bangladéše, Tádžikistánu, Libye, Spojených arabských emirátů, Islandu či Řecka, se čtenář seznámí s hlavními problémy zásobování vodou a získá představu o technických a organizačních možnostech, které dnešní civilizace má k jejich řešení. Dojde na Zemi voda? Blíží se války o vodu? Autor vidí budoucnost naší planety v optimistickém světle díky technologiím, které umožní lidstvu přežít i v podmínkách, který považujeme za kritické.

Obchod

ikonka souborů Soubory
ikonka PDF dokument
Katalog vybavení pro geology

Katalog geologických potřeb dostupných v prodejně ČGS v Praze na Klárově

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089443
fax: +420 257 531 376
klara.fronkova@geologycz