Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Publikace

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Publikace > Publikace on-line

Publikace on-line

Díky úsilí České geologické služby maximálně zpřístupňovat odborné informace veřejnosti jsou vybrané publikace dostupné zdarma on-line. Navštívit můžete samostatné stránky odborných periodik ČGS, Česko-anglického a anglicko-českého geologického slovníku a Geologické encyklopedie. Ke stažení zdarma jsou zpřístupněna významná díla vydaná v průběhu historie organizace, dále publikace věnované význačným osobnostem geologie a publikace mapující dějinný vývoj České geologické služby – knihy o organizaci a výroční zprávy.

Periodika

Periodika vydávaná Českou geologickou službou.

Publikace ČGS ke stažení

Vybrané publikace vydané Českou geologickou službou, uvolněné pro stahování zdarma.

Osobnosti geologie

Publikace věnované významným osobnostem z oboru geologie, které byly vydány v letech 1983 - 2000.

Publikace o ČGS

Výběr publikací vydaných v průběhu historie Vydavatelství ČGS, které popisují historický vývoj instituce a jejích činností.

Surovinové zdroje ČR

Ročenky Surovinové zdroje ČR - nerostné suroviny. Do 31. 12. 2011 byly vydávány Českou geologickou službou-Geofond, nyní budou vydávány Českou geologickou službou.

Výroční zprávy

Výroční zprávy instituce od roku 1991.

Ročenky ČGS-Geofondu

Ročenky původní organizační složky státu Česká geologická služba - Geofond, zrušené k opatřením ministerstva životního prostředí č. 3/2011 ke dni 31. 12. 2011.

Certifikované metodiky

Certifikovaná metodika patří mezi výsledky aplikovaného výzkumu. Jedná se o popis nových postupů, který je příslušným certifikačním orgánem schválen a doporučen pro využití v praxi.

A/Č a Č/A geologický slovník

Slovník je elektronickou podobou geologického slovníku autorů Otakara Zemana, Karla Beneše a kolektivu vydaného v roce v roce 1985 nakladatelstvim Academia Praha.

Geologická encyklopedie

Základem encyklopedie je Malá encyklopedie geologie, kterou v roce 1993 vydal vlastním nákladem jeden z předních českých geologů profesor Jan Petránek. V současné době podává vysvětlení 2626 hesel a její obsah je nadále aktualizován a rozšiřován.

ikonka souborů Soubory
ikonka odkazů Odkazy
ikona Databáze dekoračních kamenů
ikona Geologické lokality
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089443
klara.fronkova@geologycz