Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Publikace

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Publikace

Publikace

Široká paleta publikací vydávaných v rámci činnosti České geologické služby nabízí jak výsledky výzkumů z domácího prostředí, tak i poznatky geologů-specialistů z prací v nejrůznějších částech světa. Instituce v tištěné formě uchovává a předává veřejnosti, všem státním a soukromým organizacím i jednotlivcům geologické a odvozené mapy různých měřítek a publikace, které souvisejí s její činností.

Jedním z nejžádanějších produktů jsou základní geologické mapy ČR 1 : 25 000 doplněné o textové vysvětlivky, které jsou výsledkem systematického geologického výzkumu státního území České republiky. ČGS je taktéž vydavatelem mezinárodního odborného časopisu Bulletin of Geosciences, který přináší nová pozorování, principy a interpretace z různých geovědních oborů. Již počátkem roku 2007 byl Bulletin of Geosciences začleněn do databáze ISI (Web of Science) a jeho impakt faktor, neustále stoupá.

I další periodika Vydavatelství ČGS se vyznačují vysokou kvalitou, o čemž svědčí například zařazení titulu Zprávy o geologických výzkumech (ZGV) na Seznam neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v ČR, schválený Radou pro výzkum a vývoj. ZGV poskytují jedinečnou příležitost seznámit širokou veřejnost s aktuálními poznatky z pestré škály geologických oborů. Časopis byl v roce 2014 přijat do největší abstraktové a citační databáze odborné recenzované literatury Scopus. Díky úsilí České geologické služby maximálně zpřístupňovat odborné informace veřejnosti jsou všechna periodika ČGS - Bulletin of Geosciences, Special Papers, Sborník geologických věd a Zprávy o geologických výzkumech - dostupná také zdarma on-line.

Ikona Vydáváme

Vydáváme

Přehled publikací z produkce Vydavatelství ČGS.

Ikona Publikace on-line

Publikace on-line

Přehled publikací a periodik zpřístupněných zdarma ke stažení.

Ikona GeoPub

Publikační činnost pracovníků ČGS

Přístup do databáze GeoPub, která obsahuje citace publikací a dalších produktů činnosti pracovníků České geologické služby.

Ikona on-line obchod ČGS

On-line obchod

Nabízí k prodeji více než 2600 publikací a map s geovědní tematikou.

ikonka souborů Soubory
ikonka PDF dokument
Geologie a hydrogeologie - stanovení zásob podzemních vod

Propagační leták - již vydané publikace obsahující hodnocení jednotlivých hydrogeologických rajonů.

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089443
klara.fronkova@geologycz