Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce Popularizace

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Popularizace > Venkovní geologické expozice > Geologická expozice Jablonec n. Nisou

Geologická expozice Jablonec nad Nisou

Geologická expozice vznikla při ZŠ Mozartova v Jablonci nad Nisou. Je zaměřena nejen na prezentaci základních horninových typů, ale zejména na geologickou stavbu a vývoj Libereckého kraje. Horniny jsou zde představeny ve třech blocích, v rámci kterých se s nimi můžeme seznámit z různých úhlů pohledu. Odborníci studující geologickou stavbu pochopitelně rozlišují mnohem širší spektrum horninových typů. Protože je však expozice určena především žákům základních škol, byly vybrány jen základní horninové typy s důrazem na ty, které se v Libereckém kraji vyskytují nejhojněji.

Pracovní listy

Při prohlídce expozice jsou vhodným doplňkem pro práci žáků základních škol pracovní listy, které pomohou poznat základní horniny vyskytující se v Libereckém kraji, jejich charakteristiku, stáří či složení a pochopit procesy, které se podílely na jich vzniku.

Pracovní listy pro žáky

Pracovní listy pro žáky ZŠ jako podklad pro prohlídku a samostatnou práci v geologické expozici. Pracovní listy jsou ke stažení ve formátu PDF.

Animace

Ke zhlédnutí on-line jsou dále tři animace - Jizerské hory - geologický vývoj, Ještěd - geologický vývoj a Tachov - geologický vývoj. Animace jsou nejen atraktivním doplňkem geologické expozice, ale jsou plnohodnotným ztvárněním geologického vývoje těchto útvarů.

jizerske hory

Jizerské hory - geologický vývoj

Jizerské hory tvoří složený žulový masiv. Tvoří ho několik typů žul, ale dva typy převládají. Před asi 325 miliony let se do okolních zvrásněných a metamorfovaných hornin vměstnal granit tanvaldský. Po té co vychladl, natlačil se do jeho středu granit liberecký. Současnou morfologii Jizerských hor postupně v odolných žulách modelovala eroze.

jested

Ještěd - geologický vývoj

Krajinná dominanta tyčící se nad Liberecem - Ještěd - je výsledkem složitého geologického vývoje trvajícího 600 milionů let. Do nejstarších, proterozoických, mořských sedimentů seškrábnutých do akrečního klínu intrudovaly granity, celá oblast pak byla opakovaně zaplavována, až během variského vrásnění došlo k deformaci a metamorfóze horninového sledu. Na okraji Ještědského hřbetu se pak vmístil jizerský granit. Finální podobu daly Ještědu tektonické pohyby na zlomech během křídy a třetihor, a také eroze trvající do současnosti.

tachov

Tachov - geologický vývoj

Druhou nejčastější vulkanickou horninou u nás je po alkalických bazaltoidech znělec, neboli fonolit. Většina fonolitů však netvořila lávové proudy, ale utuhla mělce pod povrchem v podobě ložních žil nebo lakolitů. To je i případ vrchu Tachov u Doks, jehož vznik zobrazuje tato animace.

Exkurzní průvodce

Pro výlet do terénu jsou rovněž k dispozici dva exkurzní průvodce - Za žulami do centra Jablonce nad Nisou a Z Machnína na vrchol Ještědu. Jsou ve formátu PDF, stačí je stáhnout a vytisknout, nebo číst z tabletu či telefonu.

exkurze-jablonec

Za žulami do centra Jablonce nad Nisou

Exkurzní průvodce ke stažení ve formátu PDF.

Z Machnína na vrchol Ještědu

Exkurzní průvodce ke stažení ve formátu PDF.

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089443
fax: +420 257 531 376
klara.fronkova@geologycz