Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Popularizace

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Popularizace > Venkovní geologické expozice > Geologická expozice Jablonec n. Nisou

Geologická expozice Jablonec nad Nisou

Geologická expozice vznikla při ZŠ Mozartova v Jablonci nad Nisou. Je zaměřena nejen na prezentaci základních horninových typů, ale zejména na geologickou stavbu a vývoj Libereckého kraje. Horniny jsou zde představeny ve třech blocích, v rámci kterých se s nimi můžeme seznámit z různých úhlů pohledu. Odborníci studující geologickou stavbu pochopitelně rozlišují mnohem širší spektrum horninových typů. Protože je však expozice určena především žákům základních škol, byly vybrány jen základní horninové typy s důrazem na ty, které se v Libereckém kraji vyskytují nejhojněji.

Pracovní listy

Při prohlídce expozice jsou vhodným doplňkem pro práci žáků základních škol pracovní listy, které pomohou poznat základní horniny vyskytující se v Libereckém kraji, jejich charakteristiku, stáří či složení a pochopit procesy, které se podílely na jich vzniku.

Pracovní listy pro žáky

Pracovní listy pro žáky ZŠ jako podklad pro prohlídku a samostatnou práci v geologické expozici. Pracovní listy jsou ke stažení ve formátu PDF.

Animace

Ke zhlédnutí on-line jsou dále tři animace - Jizerské hory - geologický vývoj, Ještěd - geologický vývoj a Tachov - geologický vývoj. Animace jsou nejen atraktivním doplňkem geologické expozice, ale jsou plnohodnotným ztvárněním geologického vývoje těchto útvarů.

jizerske hory

Jizerské hory - geologický vývoj

Jizerské hory tvoří složený žulový masiv. Tvoří ho několik typů žul, ale dva typy převládají. Před asi 325 miliony let se do okolních zvrásněných a metamorfovaných hornin vměstnal granit tanvaldský. Po té co vychladl, natlačil se do jeho středu granit liberecký. Současnou morfologii Jizerských hor postupně v odolných žulách modelovala eroze.

jested

Ještěd - geologický vývoj

Krajinná dominanta tyčící se nad Liberecem - Ještěd - je výsledkem složitého geologického vývoje trvajícího 600 milionů let. Do nejstarších, proterozoických, mořských sedimentů seškrábnutých do akrečního klínu intrudovaly granity, celá oblast pak byla opakovaně zaplavována, až během variského vrásnění došlo k deformaci a metamorfóze horninového sledu. Na okraji Ještědského hřbetu se pak vmístil jizerský granit. Finální podobu daly Ještědu tektonické pohyby na zlomech během křídy a třetihor, a také eroze trvající do současnosti.

tachov

Tachov - geologický vývoj

Druhou nejčastější vulkanickou horninou u nás je po alkalických bazaltoidech znělec, neboli fonolit. Většina fonolitů však netvořila lávové proudy, ale utuhla mělce pod povrchem v podobě ložních žil nebo lakolitů. To je i případ vrchu Tachov u Doks, jehož vznik zobrazuje tato animace.

Exkurzní průvodce

Pro výlet do terénu jsou rovněž k dispozici dva exkurzní průvodce - Za žulami do centra Jablonce nad Nisou a Z Machnína na vrchol Ještědu. Jsou ve formátu PDF, stačí je stáhnout a vytisknout, nebo číst z tabletu či telefonu.

exkurze-jablonec

Za žulami do centra Jablonce nad Nisou

Exkurzní průvodce ke stažení ve formátu PDF.

Z Machnína na vrchol Ještědu

Exkurzní průvodce ke stažení ve formátu PDF.

Nástěnné cedule

Nástěnné cedule, které jsou součástí expozice, popisují např. geologický vývoj Libereckého kraje či stavbu Ještědského hřbetu.

Úvodní cedule

Geologie Libereckého kraje

Geologický vývoj Libereckého kraje

Geologická stavba Ještědského hřbetu

Žulové město Jablonec nad Nisou

Přehled nerostných surovin

Časová osa znázorńující geologické události světové i v Libereckém kraji

Horninová mapa

Horninová mapa s připevněnými fyzickými vzorky hornin.

Horninová mapa - fotografie nástěnné mapy

Horninová mapa - legenda k mapě

Cedulky k vystaveným horninám

V expozici je celkem 12 vybraných hornin reprezentujících Liberecký kraj. Cedulky k vystaveným horninám obsahují popisek horniny, přehled hlavního výskytu, náhled horniny pod mikroskopem včetně popisu, časovou osu s vyznačením, kdy se hornina utvářela, a další doplňující informace v elektronické podobě, které jsou ke stažení prostřednictvím QR kódu (např. animace, odkaz na app Geologická encyklopedie či app Geologické lokality).

Cedulky k vystaveným horninám

EU - logo

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089443
klara.fronkova@geologycz