Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Popularizace

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Popularizace > Venkovní geologické expozice

Venkovní geologické expozice

Geologické expozice v přírodě jsou velmi oblíbeným cílem výletních tras, protože jsou zde na malé ploše shromážděny atraktivní geologické exponáty doplněné zajímavými informacemi. Geologické expozice v přírodě jsou také někdy označovány jako geoparky. Toto označení je nevhodné a mělo by zůstat vyhrazeno jen pro rozsáhlejší území, viz. definice geoparku na stránkách AOPK ČR.

Hlavní město Praha

Geopark Spořilov

Geopark při Geofyzikálním ústavu Akademie věd České republiky se nachází v areálu Geofyzikálního ústavu v Praze 4 - Spořilově. V současnosti geopark shromažďuje více jak 40 horninových vzorků.

Geologická expozice „ Horniny a geologický vývoj Českého masivu“ - Praha Albertov

Nově otevřený geopark v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Středočeský kraj

Ikona Geopark Říčany

Didaktické centrum geologie v Říčanech

Didaktické centrum geologie neboli geopark spojený s geologickou laboratoří se otevřel v Říčanech. V geoparku vybudovaném u 1. ZŠ na Masarykově náměstí, jsou trvale k vidění typické horniny z celé ČR, model paleontologického naleziště umožňuje hledat a odkrývat kosti dinosaurů či obrovské schránky hlavonožců. V jezírku je možné vyzkoušet rýžování zlata a pozorovat, jak vznikají delty řek.

Geologická expozice v Solvayových lomech

Geologická expozice, která byla vytvořena na okraji Solvayových lomů, obsahuje vzorky hornin, které se těží nebo těžily v lomech ve středních Čechách.

Ikona Čížkův lom

Geologická expozice v bývalém lomu Čížkova skála u Kutné Hory

Venkovní geologická expozice v přirozeném amfiteátru lomu Práchovna (Čížkova skála) na kutnohorském Předměstí. S využitím bloků ukázkových typů hornin z Kutnohorska, Kolínska a Chrudimska a tematicky členěných panelů je pro návštěvníky připraveno setkání s geologickou podstatou širšího okolí Kutné Hory.

Barrandien - Muzeum Českého krasu Beroun

Expozice typických barrandienských hornin situovaná na dvoře Muzea Českého krasu v Berouně. Hlavním posláním expozice je seznámení s geologickou stavbou Barrandienu.

Interaktivní polabská geostezka

Geostezka asociuje proudění řeky a její vliv na utváření okolní krajiny. Obsahuje horniny, které byly Labem i Jizerou přinášeny často z velké vzdálenosti a byly následně usazeny ve zdejších štěrkopískových terasách. Geostezka je prezetována také prostřednictvím aplikace pro mobilní telefony a tablety.

Jihočeský kraj

Geopark Stožec - Šumava (ČGS)

Stálá venkovní geologická expozice „Geologický vývoj jižní Šumavy“, na jejíž přípravě se podíleli geologové z České geologické služby a pracovníci Národního parku Šumava.

Přírodovědné muzeum Semenec

Sbírky a expozice Přírodovědného muzea Semenec v Týně nad Vltavou, kde lze zhlédnout např. soubor bloků jihočeských typů hornin s popisy či ve výstavní síni stálou paleontologickou sbírku z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

Ikona Geologická expozice Tábor

Geologická expozice Tábor

Geologická expozice Pod Klokoty v Táboře představuje exponáty hornin regionu Jihozápad s jednotlivými popisy ke každému vystavenému exempláři, s geologickou mapkou, zákresem lokality výskytu a fotografiemi z místa sběru. Na vybraných vzorcích byly provedeny maloplošné výbrusy.

Plzeňský kraj

Geologická expozice Rokyta - Šumava (ČGS)

Venkovní geologická expozice hornin Šumavy na Rokytě u Srní vznikla ve spolupráci s Českou geologickou službou Praha.

Karlovarský kraj

Geologický park Mariánské Lázně

Naučná stezka a geologický park jsou zaměřeny na geologii a geobotaniku – geologická stavba a rostlinná společenství Slavkovského lesa.

Ústecký kraj

Geologický park ve Vrskmani

Exponáty pro tento geopark byly vytipovány za pomoci odborníků. Expozice byla doplněna o zajímavé nálezy z kamenolomu v Dobkovičkách a z oblasti Českého středohoří.

Liberecký kraj

Kamenná tvář hor - geologická stezka v Raspenavě

Stezku tvoří dvanáct hornin, které pocházejí z místních Jizerských hor. Strukturní detaily je možné prostudovat na naleštěné ploše každého vzorku. Zajímavostí je vzorek pyrhotinu z novoměstské štoly, jehož výskyt je u nás spíše vzácný. Ale snadno jej poznáte, čpí sírou.

Karlovice (Šťastná země) - Český ráj

Prožitkový geopark se nachází ve spodní části areálu Šťastná země (les a údolí). Je to dobrodružná, hravá i poučná stezka s interaktivními prvky, která je přispívá k rozvoji Geoparku Český ráj.

Geologická expozice Jablonec nad Nisou

Geologická expozice vznikla při ZŠ Mozartova v Jablonci nad Nisou. Je zaměřena nejen na prezentaci základních horninových typů, ale zejména na geologickou stavbu a vývoj Libereckého kraje.

Královéhradecký kraj

Geologická expozice v klášterní zahradě ve Vrchlabí

Geologická expozice s balvany pocházejícími z různých koutů Krkonoš. Expozice se nachází v obnovené zahradě augustiniánského kláštěra, kde můžete vidět místní byliny, vřesoviště, horskou louku nebo původní krkonošské odrůdy švestek, třešní a jabloní.

Geopark Vnitrosudetská pánev Vižňov

Pokud Vás láká krása neživého světa kamenů a chcete se o něm něco dozvědět, pak v Geoparku Vnitrosudetská pánev Vižňov najdete informace a praktické ukázky horninového prostředí Broumovského výběžku.

Ikona česko-polská geologická stezka

Geologie pro všechny: česko-polská geologická stezka

Brožura s názvem Geologie pro všechny: česko-polská geologická stezka, kterou lze použít jako průvodce po přeshraniční oblasti zahrnující na české straně zhruba území města Žacléř s okolními obcemi Bernartice, Královec a Lampertice, Křenov, Černá Voda, Zlatá Olešnice a Libeč a rovněž obce na západním úbočí Rýchor - Bystřice,Albeřice a Lysečiny.

Geologický koutek v Polici nad Metují

Expozice zaměřená na geologickou stavbu Policka a jeho okolí. Cílem expozice je seznámit návštěvníky s místními horninami, ale také přiblížit hydrogeologický charakter polické pánve.

Pardubický kraj

Moravská Třebová - zámek

Na zámku v Moravské Třebové je pro vás otevřena nová expozice o geologickém vývoji - a to jak o celkovém vývoji planety Země v jednotlivých epochách, tak o vývoji zaměřeném na oblast jejíž pomyslnou osu tvoří pásmo Hřebečského hřbetu. Můžete se tam těšit například kvůli informacím o třetihorních žralocích, kteří tu žili před milióny let a zůstaly tu po nich zkaměnělé zuby.

Kraj Vysočina

Jihomoravský kraj

Geologická expozice Národního parku Podyjí v Čížově

Nalézá se na zelené ploše před budovou Návštěvnického centra Správy Národního parku Podyjí na jižním okraji obce Čížov (Znojemsko) při cestě do rakouského městečka Hardegg. Expozice slouží k prezentaci geologických jevů a základních druhů hornin, s nimiž se návštěvník setkává v údolí Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem.

Geopark Rudice - Moravský kras a okolí

Geologická expozice pod širým nebem, kde jsou vystaveny vzorky hornin nacházející se na území Moravského krasu.

Turold - Geopark

Nachází se v Zadním lomu poblíž vstupu do Jeskyně Na Turoldu. Na umělém kruhovém náspu ve tvaru uzavřené podkovy se tyčí 17 bloků hornin z různých částí naší republiky.

Olomoucký kraj

Geopark Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Geologická expozice zaměřená regionálně na oblast Moravy a Slezska byl vytořen pro potřeby vysokoškolské výuky geologie na univerzitě, ale také aby plnil i funkci osvětovou a popularizační.Je zde celkem 45 exponátů pocházejících z 31 lokalit.

Na Pomezí

Informativní expozice Geologie Rychlebských hor a žulovské pahorkatiny představuje hlavní a nejzajímavější typy hornin,které se podílejí na stavbě tohoto území. Na naučných tabulích je bližší popis geologické stavby, významných lokalit, krasu a jeskyní, těžby a kamenictví. Na přilehlém prostranství je rozmístěno 13 různorodých horninových bloků s nábrusy a popisy.

Venkovní geologická expozice Jesenicka

Zajímavá geologická expozice je umístěna na travnaté ploše naproti vodní tvrzi. Je zde umístěno 30 kamenů, které zastupují region Jesenicka - Hrubý Jeseník, Rychlebské hory a Zlatohorskou vrchovinu.

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj

Ikona Karlova Studánka

Geologická expozice Karlova Studánka

Nerosty a horniny z celých Jeseníků na jednom místě.

ikonka odkazů Odkazy
Významné geologické lokality
Geologické zajímavosti ČR
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089444
marketa.vajskebrova@geologycz