Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Popularizace

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Popularizace > Tematické portály

Tematické portály

Portál geohazardů

Geohazardy obecně představují živelné pohromy spojené s procesy probíhajícími v horninovém prostředí zemského tělesa. Na těchto stránkách je používáno slovo „geohazard“ (GH) pro přírodní a zčásti i lidskou činností vyvolané rizikové jevy a procesy týkající se horninového prostředí.

Svahové nestability

Nestabilita svahů je problémem, na který se s rozvojem poznání přírodních procesů stále více soustředí celosvětová pozornost, neboť tento jev může zřetelně ohrozit lidské životy, zdraví i majetek.

Zachytávání a ukládání CO2 (CCS)

Český národní informační portál pro technologie zachytávání a ukládání CO2.

Geologické výzkumy ČGS v Antarktidě

Stránky věnované geologickým výzkumům ČGS v Antarktidě.

Josef Sekyra

Stránky věnované památce Doc. Josefa Sekyry, významného českého geologa, geomorfologa a polárníka.

Svět geologie

Obsahem portálu Svět geologie je množství nejnovějších poznatků z oblasti věd o Zemi, které jsou ve srozumitelné formě určeny jak dětem, tak pedagogům. Pro děti se informace zde obsažené mohou stát nejen zábavou, ale i výjimečným souborem poznání o neživé přírodě, či dobrým podkladem pro přípravu do vyučování. Pedagogové zde naleznou inspiraci pro vyučovací hodiny, včetně tipů na terénní geologické exkurze a praktické pokusy s geologickou tematikou.

Můj kousek Země

Stránky výtvarné soutěže pro děti a mládež s názvem Můj kousek země.

Podzemní vody České republiky

Stránky věnované výzmanému knižnímu dílu Jiřího Krásného z oblasti hydrogeologie: Podzemní vody České republiky.

Uhlonosné pánve a ložiska černého a hnědého uhlí České republiky

Stránky věnované publikaci Uhlonosné pánve a ložiska černého a hnědého uhlí České republiky autorů J. Peška a M Sivka.

Mapa geologických zajímavostí Mapa geologických zajímavostí

140 + 1 geologická zajímavost

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089433
patrik.fiferna@geologycz