Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Popularizace

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Popularizace > Zajímavé odkazy > Učební texty o geologii

Učební texty o geologii

Potřebujete informace týkající se geologie na vypracování například školní práce? Zkuste se podívat na uvedené webové stránky. Z nepřeberného množství webových stránek jsme pro vás připravili výběr, abychom vám usnadnili hledání. Za obsahovou správnost ovšem můžeme ručit jen v případě webové prezentace České geologické služby.

GeoWeb - geologický informační server

Na tomto serveru naleznete informace z geologie a různých geologických odvětví. Informace jsou zaměřené zejména na širokou veřejnost, studenty a zájemce o geologické vědy.

Geologie u nás

Lokalizace a fotografie geologických jevů a významých geologických lokalit na našem území.

Přehled geologie

Učební texty doplněné názornými obrázky vysvětlující různé geologické pojmy a jevy.

Geologie Šumavy

Geologie Šumavy na stránkách Národního parku Šumava.

Geologie Krkonošského národního parku

Geologie Krkonošského národního parku na stránkách KRNAP.

About.com Geology

Vzdělávací stránky v anglickém jazyce plné zajímavých článků z oblasti geologie.

Mineralogie a Petrologie

Mineralogická databáze ze zahraničí

Mineralogie

Atlas základních hornin Českého masívu

Studijní webová prezentace Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Obsahuje velké množství obrazového materiálu, který je doprovázen krátkým informačním textem.

Obrazový katalog hornin

Poznávání hornin

Tato příručka je doporučena jako základní učební text pro poznávání hornin. Podává přehled magmatických hornin uvedením jejich klasifikačních principů a terminologie. Je zaměřena na laboratorní výzkum hornin, především na makroskopické a mikroskopické rozbory.

Klíč k určování nerostů a hornin

Autor Prof. RNDr. František Němec

Geologie, mineralogie, historie dolování

Stránky Dalibora Velebila z mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze.

Mineralogie - vše o minerálech

Zajímavá stránka o minerálech popisující vznik, složení a vlastnosti miminerálů. Dále na stránce naleznete mineralogický systém s přehledem vlastností jednotlivých minerálů, seznam nalezišť minerálů po celém světě a fotografie minerálů.

Minerály a horniny Slovenska

Portál o neživé přírodě nejen z území Slovenska

Server pro sběratele minerálů

Stránky plné informací o nerostech a minerálech

iMineraly.cz - portál pro všechny šutráky

Webové stránky, které se snaží vytvořit ucelenou galerii sbírek, nálezů... sběračů i kupců minerálů. Najdete zde videa přímo ze sběru minerálů, fotografie z ČR i zahraničí a mnoho dalšího.

Další

Earth Learning Idea

Výborné stránky věnované inovativní výuce geovědních disciplín.

Glaciologie

Přednáška dr. Ondřeje Součka z katedry geofyziky Matematickofyzikální fakulty University Karlovy o vzniku ledovců a ledovcové činnosti. Formát PDF.

Virtuální muzeum zkamenělin

Tyto stránky doplňují obsah serveru PaleoWeb (paleo.gweb.cz), který se věnuje paleontologii.

Pravěký svět

Podrobné informace ze světa dinosaurů - dozvíte se co byli dinosauři, jak žily a podorbější informace i zajímavosti o něktrých z nich. Dále se stránky věnují vývoji Země.

Průvodce měsíčními útvary

Pavel Gabzdyl z brněnské hvězdárny vytvořil Průvodce měsíčními útvary. V tomto Průvodci najdete dvanáct měsíčních útvarů, které jsou významnými zástupci různých typů geologických struktur na Měsíci např. jednoduchý kráter, komplexní kráter, velkou impaktní pánev, lunární pohoří nebo poklesovou strukturu.

Paleontologie.cz

Na těchto stránkách získáte základní informace o paleontologii, pravěku a zkamenělinách.

Museum of Paleontology - Univesity of California

Navštivte on-line paleontologickou, geologickou a jinou geovědní výstavu. Vynikající stránky Paleontologického muzea v Kalifornii věnované zkamenělinám a geologickému vývoji.

Weby pro pedagogy a studenty ZŠ a SŠ

Geovědy - materiály ke stažení

Pracovní listy, testy, prezentace a další výukové materiály z oblasti geologie a hydrologie, které vznikly v rámci projektu Geovědy. Materiály jsou určeny studentům ZŠ i SŠ.

WebGeology

Výborně zpracované výukové materiály z oblasti geologie. Velká část pokladů z University of Tromsø v Norsku je přeložena do češtiny.

Rock cycle

Stránky (v anglickém jazyce) věnované výuce geologie a se zajímavými náměty pro učitele, včetně názorných obrázků, animací a možností otestovat si probrané téma.

Geologická stavby ČR

Učební text o geologické stavbě ČR z geografického portálu Zeměpis ČR

Geology nad Earth Science Images

Galerie fotografií s geologickou tématikou využitelná pro prezentace.

Mineralogie a Petrologie

Weby pro pedagogy a studenty ZŠ a SŠ - oblast mineralogie a petrologie

Determinační vlastnosti minerálů

Skripta (ve formátu PDF) zaměřená na rozbor základních determinačních vlastností minerálů. Učební materiál určený především budoucím učitelům geologie. Katedra geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, autoři Zdeněk Dolníček a Jiří Zimák, r. 2009.

Přehled minerálů a hornin

Studijní text určený studentům učitelství přírodopisu a geologie na základních a středních školách. Vznikl na Masarykově univerzitě v Brně. Autoři: J. Matyášek, M. Suk; r. 2007

Multimediální studijní texty z mineralogie

Rozsah této učebnice, která obsahuje studijní texty mineralogických disciplín, odpovídá znalostem nezbytným pro složení státních bakalářských zkoušek a částečně i státních magisterských zkoušek. Autoři: Václav Vávra, Zdeněk Losos.

Mineralogie pro školy

Stránky vytvořené Ústavem geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK jsou určeny především pedagogům a žákům druhého stupně ZŠ a nižšího stupně gymnázií. Jejím účelem je především rozšíření možností, které pro výuku mineralogie poskytují stávající učebnice Přírodopisu pro druhý stupeň. Rozsah látky je ovšem často překročen, proto mohou stránku využívat i studenti a pedagogové volitelného či nepovinného předmětu Geologie na vyšším stupni gymnázia, účastníci příslušných kursů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků apod. Autoři: V. Chadimová, M. Chvátal, J.Kühn a D. Matějka

Multimediální atlas hornin

Učebnice a výukový doplněk pro studenty odborné geologie. Vhodný jako studijní materiál pro zájemce z jiných typů škol, především učitele i žáky středních a vyšších stupňů základních škol, ale i pro širší laickou veřejnost, především zájemci o neživou přírodu nebo přírodní materiály. Autoři: J. Štelcl, V. Vávra

Petrologie

Učebnice Petrologie je určena zejména pro studium učitelství přírodopisu pro ZŠ, studium učitelství geologie pro SŠ a pro studium základů geologie a pedologie. Text obsahuje odborné kapitoly - petrofyzika, petrochemie, hlubinná petrologie, experimentální petrologie, technická petrografie a aplikovaná petrografie. Autoři: A.Bajer, J. Matyášek, K. Rejšek, M. Suk

Přehled geologických jednotek Českého masivu

Převládající geologickou jednotkou na území České republiky je Český masiv. Zde naleznete jeho podrobnou charakteristiku.

Regionální geologie České republiky

Přednášky Radomíra Grygara z VŠB TUL Ostrava.

Geologie - výukové multimediální texty

Multimediální výukové texty VŠ báňské TUL Ostrava.

Regionální geografie Evropy

Zpřístupnění studijních podkladů a materiálů prostřednictvím multimediální elektronické učební aplikace vycházející z široké řady informačních pramenů, včetně aktuální zahraniční literatury.

Metodický portál RVP

Metodický portál RVP.CZ vznikl jako hlavní metodická podpora učitelů a k podpoře zavedení rámcových vzdělávacích programů ve školách.

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089433
patrik.fiferna@geologycz