Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Popularizace

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Popularizace > Zajímavé odkazy > Geologické instituce > Nevládní organizace

Asociace, společnosti a dobrovolná sdružení

se zaměřením na geologii a geovědní obory.

Česká geologická společnost

Dobrovolná organizace vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků geologických věd a zájemců o geologické vědy, která mj. zaštiťuje i činnost Českého národního geologického komitétu (ČNGK).

Unie geologických asociací

Unie geologických asociací (UGA) sdružuje Českou asociaci hydrogeologů, Českou asociaci inženýrských geologů, Českou asociaci ložiskových geologů a Českou asociaci pracovníků v aplikované geofyzice.

Česká asociace inženýrských geologů

Česká asociace inženýrských geologů (ČAIG) je dobrovolná stavovská organizace sdružující odborníky v oboru inženýrské geologie a v profesích s ním spjatých v České republice.

Česká asociace geofyziků

Dobrovolné neziskové profesní sdružení odborníků pracujících v oboru geofyzika a oborech příbuzných např. geotechnika, hydrogeologie, inženýrská geologie a další.

Česká asociace hydrogeologů

Nezávislá, stavovská a dobrovolná organizace zastupující a hájící odborné zájmy hydrogeologů v České republice.

Česká asociace ložiskových geologů

Dobrovolná stavovská organizace sdružující odborníky pracující na výzkumu, průzkumu a těžbě ložisek nerostných surovin v České republice.

Česká pedologická společnost

Česká pedologická společnost sdružuje zájemce o půdu a pedologii.

Česká speleologická společnost

Česká speleologická společnost je občanským sdružením zájemců o speleologii, krasové i pseudokrasové oblasti a jevy, přirozené i umělé podzemní prostory.

Café Barrande

Přírodovědný klub pro přátele věd o Zemi (zvláště geologie, mineralogie, paleontologie, petrografie, montanistiky, kosmologie a dalších přírodních věd) a sběratele přírodnin

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089433
patrik.fiferna@geologycz