Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Popularizace

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Popularizace > Zajímavé odkazy > Časopisy

Časopisy

Geovědní časopisy v ČR

Acta Geodynamica et Geomaterialia

Vydává Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR.

Geolines

Vydává Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic.

Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku

Vydává ústav geologických věd PřF Masarykovy univezity v Brně, Česká geologická služba, pobočka Brno, Českomoravský štěrk.

Acta Musei Moraviae - Scientiae geologicae

Původní práce ze všech oborů geologických věd především z oblasti Moravy a Slezska.

Journal of Geosciences

Název Journal of the Czech Geological Society do roku 2006. Vydává Česká geologická společnost.

Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze

Časopis věnovaný mineralogii, petrologii a souvisejícím oborům.

Journal of the National Museum

Vydává Národní muzeum.

Kámen

České periodikum, zabývající se přírodním kamenem – jeho těžbou a zpracováním, geologií a petrografií, chemickou ochranou a restaurováním, kulturní historií a využitím ve stavebnictví a architektuře. Každé číslo obsahuje vzorník domácích i zahraničních žul a mramorů.

Geovědní časopisy v zahraničí

Geologica Carpathica

Mezinárodní geologický časopis vydávaný Geological Institute, SAS. International Geological Journal - Official Journal of the Carpathian-Balkan Geological Association.

Boreas

Basin research

Geoscience e-Journals

Geostandards and Geoanalytical Research

American Mineralogist

Jeden z nejvýznamnějších světových mineralogických časopisů. Možnost volného stažení i starších ročníků (1916-1999) v plném znění.

Mineralogical Magazine

Prestižní anglický mineralogický časopis.

Přírodovědné časopisy

Živa

Přírodovědný časopis vydávaný Akademií věd ČR.

Časopis Ochrana Přírody

Odborný časopis se zabývá problematikou ochrany přírody a krajiny v nejširších souvislostech. Z pohledu neživé přírody jsou to nejčastěji články věnované jeskyním.

Vesmír

Časopis o přírodovědných tématech

Časopis Krkonoše - Jizerské hory

Měsíčník o přírodě a lidech, který vydává Správa Krkonošského národního parku.

National Geographic Česko

Exkluzivní měsíčník National Geographic přináší strhující pohled do přírodních, technických, kulturních a etnických tajů tohoto světa.

ikonka odkazů Odkazy
Ikona Periodika ČGS Periodika

Odborná periodika vydávaná Českou geologickou službou.

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089417
hana.breiterova@geologycz