Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Popularizace

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Popularizace > Kalendář geologa

Kalendář geologa

Informace o akcích, které si přejete zveřejnit v Kalendáři geologa, zasílejte prosím na adresu: kalendar@geology.cz.

Důležité upozornění

Nařízením vlády ČR je od 16. března do 24. března 2020 6:00 zakázán volný pohyb osob. V důsledku toho se níže uvedené akce v tomto období nesmějí konat. V seznamu je ponecháváme pro případ, že byste chtěli kontaktovat jejich organizátory s dalšími dotazy.

Poznámku ODLOŽENO uvádíme u jen těch akcí, od jejichž organizátorů jsme obdrželi výslovné upozornění v tomto směru.

07-APR-20

Doprovodné složky průmyslově využívaných živcových hornin

Přednáší Tomáš Vrbický (ÚGMNZ, PřF UK) v rámci pravidelných Mineralogicko-ložiskových seminářů Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Přf UK. Hosté jsou srdečně zváni. Začátek v 14,50 h.

Místo akce: Mineralogická posluchárna, UGMNZ, Přf UK, 1. patro, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Jiří Zachariáš | e-mail: zachar@natur.cuni.cz


08-APR-20

Seminář Ústavu geologie a paleontologie PřF UK

Přednáška Michaela Warsitzky (Geofyzikální ústav AV ČR) "Role of salt in tectonic evolution of passive margin, cratonic, and foreland basin settings: analogue models and case studies" se koná v rámci pravidelných seminářů Ústavu geologie a paleontologie PřF UK. Srdečně zváni jsou zájemci z řad studentů, vědeckých a akademických pracovníků a široké geologické veřejnosti. Akuální informace jsou na stránkách ústavu. Začátek ve 14, 50.

Místo akce: Velká paleontologická posluchárna UGP PřfUK, přízemí, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Rudolf Trnka | e-mail: renducci@natur.cuni.cz


14-APR-20

Koluviální půdy – archiv vývoje krajiny v holocénu

Přednáška Terezy Zádorové (Katedra pedologie a ochrany půd, ČZU) se koná v rámci pravidelných Geochemických seminářů Ústavu Geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK. Hosté jsou srdečně zváni. Začátek ve 14,50 h.

Místo akce: Mineralogická posluchárna, UGMNZ, Přf UK, 1. patro, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Jan Jehlička | e-mail: jan.jehlicka@natur.cuni.cz


15-APR-20

Jsou fosilie (nám) vůbec k něčemu? (pohled fylogenetický)

Interdisciplinární přednáška Jana Zrzavého (PřF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) se koná v rámci pravidelných Paleontologických seminářů Ústavu geologie a paleontologie. Srdečně zváni jsou zájemci z řad studentů, vědeckých a akademických pracovníků a široké geologické veřejnosti. Akuální informace jsou na stránkách ústavu. Začátek ve 14, 50.

Místo akce: Velká paleontologická posluchárna UGP PřfUK, přízemí, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Rudolf Trnka | e-mail: renducci@natur.cuni.cz


15-APR-20 - 17-APR-20

Konference Svahové deformace a pseudokras 2020

Česká geologická služba a Univerzita Komenského v Bratislavě sdečně zvou všechny zájemce o problematiku svahových nestabilit na 11. ročník konference Svahové deformace a pseudokras. Bližší informace naleznete v přiloženém cirkuláři. Přihlašování na konferenci provádějte pomocí webové aplikace.

Místo akce: Skautský dom v Banské Štiavnici, Antona Pécha 69/2
Kontaktní osoba: Vladimíra Krejčí | e-mail: svahovky@geology.cz


17-APR-20

Geochemický seminář České geologické služby

Přednáší Ludvík J. a kol.(Technistone, Hradec Králové) na téma "Technologie a suroviny pro výrobu tvrzeného kamene". Všichni hosté jsou srdečně vítáni! Začátek v 9,30 h.

Místo akce: Zasedací místnosti budovy geochemie a laboratoří ČGS, Praha 5 - Barrandov, Geologická 6, 1. patro
Kontaktní osoba: Eva Přechová | e-mail: eva.prechova@geology.cz


21-APR-20

Minerály ostrova Elba

Přednáší Jan Bubal (Muzeum Turnov) v rámci pravidelných Mineralogicko-ložiskových seminářů Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Přf UK. Hosté jsou srdečně zváni. Začátek v 14,50 h.

Místo akce: Mineralogická posluchárna, UGMNZ, Přf UK, 1. patro, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Jiří Zachariáš | e-mail: zachar@natur.cuni.cz


28-APR-20

Biogeochemistry of an alkaline hypersaline environment: the Wadi Natrun lakes in Egypt

Přednáší Aharon Oren (The Hebrew University of Jerusalem, Israel) v rámci pravidelných Geochemických seminářů Ústavu Geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK. Hosté jsou srdečně zváni. Začátek ve 14,50 h.

Místo akce: Mineralogická posluchárna, UGMNZ, Přf UK, 1. patro, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Jan Jehlička | e-mail: jan.jehlicka@natur.cuni.cz


29-APR-20

Nejnovější trendy a objevy v paleobiologii mladšího paleozoika

Přednáška Stanislava Opluštila (ÚGP PřFUK) & Josefa Pšeničky (ZČM v Plzni) se koná v rámci pravidelného Paleontologického semináře Ústavu geologie a paleontologie PřF UK. Srdečně zváni jsou zájemci z řad studentů, vědeckých a akademických pracovníků a široké geologické veřejnosti. Akuální informace jsou na stránkách ústavu. Začátek ve 14, 50.

Místo akce: Velká paleontologická posluchárna UGP PřfUK, přízemí, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Rudolf Trnka | e-mail: renducci@natur.cuni.cz


29-APR-20

Výjezdní geochemický seminář České geologické služby

Na semináři proběhnou tři přednášky. Nejprve M. Komárek a V. Chrastný ( Česká zemědělská univerzita v Praze) pohovoří na téma "Adsorpce kovů na půdní fáze: Modely a perspektivy". Následuje přednáška K. Tahovské (Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice) "Kyselost a dusíková saturace půd: Co na to mikroby?". Seminář ukončí J.Hruška (Česká geologická služba, Praha) s přednáškou "Bezzásahové lesy v NP Šumava". Začátek v 9,30 h.

Místo akce: terénní základna ČGS v Rohanově, č.p. 19, Vacov
Kontaktní osoba: Eva Přechová | e-mail: eva.prechova@geology.cz


06-MAY-20

The influence of weak lithologies on the kinematics and dynamics of a fold-and-thrust belts

Na dané téma bude přednášet Hemin Koyi (Uppsala University) v rámci pravidelného Semináře ze sedimentární geologie Ústavu geologie a paleontologie PřF UK. Srdečně zváni jsou zájemci z řad studentů, vědeckých a akademických pracovníků a široké geologické veřejnosti. Akuální informace jsou na stránkách ústavu. Začátek ve 14, 50.

Místo akce: Velká paleontologická posluchárna UGP PřfUK, přízemí, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Rudolf Trnka | e-mail: renducci@natur.cuni.cz


12-MAY-20

Seminář Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů

Přednášku "U-Th dating method: principles and case studies" přednese Chuan-Chou Shen (HISPEC, Taiwan). Následuje Pablo L. Higueras (University of Castilla-La Mancha, Spain) s tématem "Mercury in the Almadén mining district". Hosté jsou srdečně zváni. Začátek v 14,50 h.

Místo akce: Mineralogická posluchárna, UGMNZ, Přf UK, 1. patro, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Jan Jehlička | e-mail: jan.jehlicka@natur.cuni.cz


13-MAY-20

Global Dynamics and the Superconnent Cycle

Na první přednášku semestrálního kurzu, kterou povede hostující prof. R. Damian Nance (University of Ohio, USA),zve Geologická sekce PřF UK. Kurz je zaměřen na deskovou tektoniku a cyklus superkontinentů a je vhodný pro studenty i všechny zájemce z řad geologické veřejnosti. Přednášky budou probíhat v angličtině, vždy ve čtvrtek od 9 do 12 h po dobu 14 týdnů.

Místo akce: Psluchárna G1, Přf UK, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Jaroslava Hajná | e-mail: hajna@natur.cuni.cz


22-MAY-20

Geochemický seminář České geologické služby

Přednáší B. Dudíková B. a V.Rybařík (Česká geologická služba, Praha) na téma "Ušlechtilé kameny České republiky a jejich použití v architektuře a sochařství". Následuje společná vycházka po kamenných památkách Prahy. Všichni hosté jsou srdečně vítáni! Začátek v 9,30 h.

Místo akce: Zasedací místnost budovy geochemie a laboratoří ČGS, Praha 5 - Barrandov, Geologická 6, 1. patro
Kontaktní osoba: Eva Přechová | e-mail: eva.prechova@geology.cz


27-MAY-20 - 28-MAY-20

Genius loci hornické slávy v západních a jižních Čechách

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, pobočka Západočeského muzea v Plzni a Genius loci - Společnost pro studium života regionu zvou na XVII. konferenci věnovanou bohaté hornické minulosti obou regionů. Záměrem je uchopit téma hornictví v co nejširším multidisciplinárním kontextu. Zveme všechny přátele regionálního bádání včetně veřejnosti a studentů. Přihlášky na konferenci jsou přijímány do 30.4., další informace jsou v příloze. Prezentace od 9 h.

Místo akce: sál Základní umělecké školy Rokycany, p. o., Jiráskova 181, Rokycany
| tel.378370 701 | e-mail: info@muzeumrokycany.cz


05-JUN-20

Geochemický seminář České geologické služby

Přednáší Pierret-Neboit M.-C. (Université de Strasbourg, Francie) na téma The "Strengbach Catchment: A Multidisciplinary Environmental Sentry for 30 Years". Začátek v 9,30 h.

Místo akce: Zasedací místnost budovy geochemie a laboratoří ČGS, Praha 5 - Barrandov, Geologická 6, 1. patro
Kontaktní osoba: Eva Přechová | e-mail: eva.prechova@geology.cz


07-SEP-20 - 11-SEP-20

6th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS 2020

6th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS 2020 will be held in Prague (Czech Republic). Please do not forget that the deadline for Abstract Submission is 29 May, 2020. Accepted papers of WMESS 2020 will be published and indexed in Web of Science, Scopus, etc. Actual information, online registration and submission system is active at WMESS website .

Místo akce: Hotel Duo, Teplická 492, Praha 9ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 448
fax: +420 257 531 376
radek.svitil@geologycz