Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce Popularizace

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvodní stránka > Popularizace > Kalendář geologa

Kalendář geologa

Informace o akcích, které si přejete zveřejnit v Kalendáři geologa, zasílejte prosím na adresu: kalendar@geology.cz.

22-FEB-17

Diffusion of Alkali cations in alkali feldspar: sounds simple is complicated

Přednáší Prof. Rainer Abart (Department of Lithospheric Research, University of Vienna, Austria) v rámci pravidelného Semináře Ústavu petrologie a strukturní geologie Přírodovědecké fakulty UK. Akuální informace jsou na stránkách ústavu . Začátek v 15,00.

Místo akce: PřF UK, Albertov 6, 2. patro vlevo, petrologické praktikum, č.dv. 203
Kontaktní osoba: Ondrej Lexa | e-mail: petrol@natur.cuni.cz


22-FEB-17

Uhelný seminář PřF UK

1) Úvodní informace k uhelně geologickým seminářům (J. Pešek), 2) Energetická koncepce České republiky (T. Smejkal), 3) Uhelné ložisko WUDA ve Vnitřním Mongolsku – ráj paleobotaniků a uhelných „zlatokopů“ (S. Opluštil). Srdečně zve Ústav geologie a paleontologie a „Uhlaři“ na PřF UK. Začátek semináře v 9,00 hodin.

Místo akce: PřF UK, Albertov 6, Velká paleontologická posluchárna, přízemí vlevo
Kontaktní osoba: Stanislav Opluštil | e-mail: stanislav.oplustil@natur.cuni.cz


22-FEB-17

Modern versus ancient controls on sedimentary systems; the present is not always the key to the past

Přednáší Poppe de Boer (Utrecht University) v rámci pravidelného Semináře ze sedimentární geologie Přírodovědecké fakulty UK. Pořádající Ústav geologie a paleontologie PřF UK srdečně zve zájemce z řad studentů, vědeckých a akademických pracovníků a široké geologické veřejnosti. Akuální informace jsou na stránkách ústavu. Začátek ve 14,50.

Místo akce: Ústav geologie a paleontologie, Velká paleontologická posluchárna PřF UK, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Jiří Žák | e-mail: jirizak@natur.cuni.cz


23-FEB-17

35. mezinárodní geologický kongres 2016 v Kapském městě (JAR)

Beseda s Dr. Janem Pašavou a Dr. Petrem Rambouskem o nových poznatcích a trendech se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


28-FEB-17

Přednáška Jana Matějů: Doupovské hory - zapomenutý kraj

Přednáška RNDr. Jana Matějů s názvem Doupovské hory - zapomenutý kraj se uskuteční 28. 2. 2017 od 18 hod. v Městské knihovně Loket. Přednášku jednoho z autorů výpravné publikace Doupovské hory doplní videoprojekce a následovat bude autogramiáda a prodej knihy. Pozvánka je ke stažení na přiloženém odkaze.

Místo akce: Městská knihovna Loket


02-MAR-17

Po Jižní Americe (Peru, Bolívie, Chile)

Beseda s MUDr. Michaelou Kovářovou se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Náhrada za neuskutečněnou besedu v minulém semestru. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


08-MAR-17

Decoding the history of Mediterranean-Atlantic exchange from paleobiological and geochemical archive

Přednáší Patrick Grunert (Karl-Franzens-Universität Graz) v rámci pravidelného Paleontologického semináře Přírodovědecké fakulty UK. Pořádající Ústav geologie a paleontologie PřF UK srdečně zve zájemce z řad studentů, vědeckých a akademických pracovníků a široké geologické veřejnosti. Akuální informace jsou na stránkách ústavu. Začátek ve 14,50.

Místo akce: PřF UK, Albertov 6, Velká paleontologická posluchárna, přízemí vlevo
Kontaktní osoba: Jiří Žák | e-mail: jirizak@natur.cuni.cz


09-MAR-17

Vzpomínky na ekvádorskou expedici Sangay-Sumaco 1981/1982

Beseda s Dr. Vladimírem Lysenkem se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


15-MAR-17

Bonjour Tristesse? Why Turonian nutrient-depleted shelfsystems rock!

Přednáší Frank Wiese (Ludwig-Maximilians-Universität München) v rámci pravidelného Paleontologického semináře Přírodovědecké fakulty UK. Pořádající Ústav geologie a paleontologie PřF UK srdečně zve zájemce z řad studentů, vědeckých a akademických pracovníků a široké geologické veřejnosti. Akuální informace jsou na stránkách ústavu. Začátek ve 14,50.

Místo akce: PřF UK, Albertov 6, Velká paleontologická posluchárna, přízemí vlevo
Kontaktní osoba: Jiří Žák | e-mail: jirizak@natur.cuni.cz


16-MAR-17

Mineralogické zajímavosti jáchymovského rudního revíru

Na přednášku Pavla Škáchy v rámci dalšího cyklu přednášek s geologickou tematikou zve Česká geologická společnost, pobočka Ostrava ve spolupráci s Technickou univerzitou Ostrava. Začátek v 16 h. Další informace sledujte zde .

Místo akce: Vysoké školy báňské – TU Ostrava, Geologický pavilon, místnost GP106
Kontaktní osoba: Jakub Jirásek | e-mail: jakub.jirasek@vsb.cz


16-MAR-17

Nerostné suroviny jižních Čech

Beseda s Dr. Zdeňkou Petákovou se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


22-MAR-17

Formation and reactivation of rifted margins and development of mountain belts...

Přednášku na téma "Formation and reactivation of rifted margins and development of mountain belts: the example of the Alpine-Pyrenean system in Western Europe" uvede Prof. Gianreto Manatschal IPGS_EOST, Université de Strasbourg, Francie v rámci pravidelného Semináře Ústavu petrologie a strukturní geologie Přírodovědecké fakulty UK. Akuální info. Začátek v 15,00.

Místo akce: PřF UK, Albertov 6, 2. patro vlevo, petrologické praktikum, č.dv. 203
Kontaktní osoba: Ondrej Lexa | e-mail: petrol@natur.cuni.cz


23-MAR-17

Slavnostní předání medailí Radima Kettnera České geologické společnosti vybraným zasloužilým vědcům

Událost se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


29-MAR-17

Uhelný seminář na PřF UK

1) Literatura, konference, 2) Klimatická změna minulá, současná i budoucí: příčiny a projevy (R. Huth), 3) Vybrané geologické a báňsko-technické problémy české části hornoslezské pánve (M. Sivek). Srdečně zve Ústav geologie a paleontologie a „Uhlaři“ na PřF UK. Začátek semináře v 9,00 h.

Místo akce: PřF UK, Albertov 6, Velká paleontologická posluchárna, přízemí vlevo
Kontaktní osoba: Stanislav Opluštil | e-mail: stanislav.oplustil@natur.cuni.cz


29-MAR-17

Uhelný seminář na PřF UK

1) Literatura, konference, 2) Klimatická změna minulá, současná i budoucí: příčiny a projevy (R. Huth), 3) Vybrané geologické a báňsko-technické problémy české části hornoslezské pánve (M. Sivek). Srdečně zve Ústav geologie a paleontologie a „Uhlaři“ na PřF UK. Začátek semináře v 9,00 h.

Místo akce: PřF UK, Albertov 6, Velká paleontologická posluchárna, přízemí vlevo
Kontaktní osoba: Stanislav Opluštil | e-mail: stanislav.oplustil@natur.cuni.cz


30-MAR-17

Arabské drahokamy – karneol a tyrkys

Beseda s Dr. Ivanem Turnovcem se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


06-APR-17

Geofyzikální průzkum archeologických lokalit na příkladu neolitické lokality KHARAYSIN (Jordánsko)

Na přednášku Martina Moníka v rámci dalšího cyklu přednášek s geologickou tematikou zve Česká geologická společnost, pobočka Ostrava ve spolupráci s Technickou univerzitou Ostrava. Začátek v 16 h. Další informace sledujte zde .

Místo akce: Vysoké školy báňské – TU Ostrava, Geologický pavilon, místnost GP106
Kontaktní osoba: Jakub Jirásek | e-mail: jakub.jirasek@vsb.cz


06-APR-17

Miseroni z Lysonu, šacmistr a umělec v drahém kameni

Beseda s Dr. Františkem Skřivánkem se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


12-APR-17

Climate control on Paleogene fluvial sedimentation in the Bighorn and Williston basins, USA

Přednášku "Climate control on Paleogene fluvial sedimentation in the clastic Bighorn and coalbearing Williston basins, USA" uvede Hemmo Abels (Delft University of Technology) v rámci pravidelného Semináře ze sedimentární geologie Přírodovědecké fakulty UK. Pořádá Ústav geologie a paleontologie PřF UK. Akuální informace jsou na stránkách ústavu. Začátek ve 14,50.

Místo akce: Ústav geologie a paleontologie, Velká paleontologická posluchárna PřF UK, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Jiří Žák | e-mail: jirizak@natur.cuni.cz


13-APR-17

Setkání nad Ježkovým klavírem a vzpomínání

Setkání (možná i s dr. Zdeňkem Vejnarem) se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


20-APR-17

Vzpomínky na Dr. Tibora Budaye

Beseda s Prof. M. Vaněčkem, Dr. J. Hakem a Dr. M. Rausem se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


26-APR-17

Uhelný seminář na PřF UK

1) Literatura, konference, 2) Architektura a korelace říčních sedimentů nýřanských vrstev severní části plzeňské pánve, (R. Lojka), 3) Mokřady jihovýchodní části USA – srovnání s poměry v miocénu v Čechách II. (K. Mach). Srdečně zve Ústav geologie a paleontologie a „Uhlaři“ na PřF UK. Začátek semináře v 9,00 h.

Místo akce: PřF UK, Ústav geologie a paleontologie, Albertov 6, velká paleontologická posluchárna, přízemí vlevo
Kontaktní osoba: Stanislav Opluštil | e-mail: stanislav.oplustil@natur.cuni.cz


26-APR-17

Everything you always wanted to know about limestones and marls but were afraid to ask

Přednáší Axel Munnecke (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen) v rámci pravidelného Semináře ze sedimentární geologie Přírodovědecké fakulty UK. Pořádající Ústav geologie a paleontologie PřF UK srdečně zve zájemce z řad studentů, vědeckých a akademických pracovníků a široké geologické veřejnosti. Akuální informace jsou na stránkách ústavu . Začátek ve 14,50.

Místo akce: Ústav geologie a paleontologie PřF UK, Velká paleontologická posluchárna, přízemí vlevo
Kontaktní osoba: Jiří Žák | e-mail: jirizak@natur.cuni.cz


27-APR-17

Kolem Nového Zélandu

Beseda s Dr. Jiřím Jiránkem se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


03-MAY-17

The Adria-Problem: a tectonic 4D-puzzle approached from the Balkan

Přednáší Prof. Kamil Ustaszewski Institute of Earth Sciences, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Německo v rámci pravidelného Semináře Ústavu petrologie a strukturní geologie Přírodovědecké fakulty UK. Akuální informace jsou na stránkách ústavu. Začátek v 15,00.

Místo akce: PřF UK, Albertov 6, 2. patro vlevo, petrologické praktikum, č.dv. 203
Kontaktní osoba: Ondrej Lexa | e-mail: petrol@natur.cuni.cz


04-MAY-17

Vernisáž výstavy Geologické výtvarné akademie Barrande

Vernisáž uvede Vladimír Pechar. Koná se v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


04-MAY-17

Paleoenvironmentální záznam jezerních sedimentů svrchního karbonu ve středních a západních Čechách

Na přednášku Richarda Lojky a Jany Drábkové v rámci dalšího cyklu přednášek s geologickou tematikou zve Česká geologická společnost, pobočka Ostrava ve spolupráci s Technickou univerzitou Ostrava. Začátek v 16 h. Další informace sledujte zde .

Místo akce: Vysoké školy báňské – TU Ostrava, Geologický pavilon, místnost GP106
Kontaktní osoba: Jakub Jirásek | e-mail: jakub.jirasek@vsb.cz


10-MAY-17

The Messinian salinity crisis: a paleoichthyological perspective

Přednáší Giorgio Carnevale (Università diTorino ) v rámci pravidelného paleontologického semináře přírodovědecké fakulty UK. Pořádající Ústav geologie a paleontologie PřF UK srdečně zve zájemce z řad studentů, vědeckých a akademických pracovníků a široké geologické veřejnosti. Akuální informace jsou na stránkách ústavu. Začátek ve 14,50.

Místo akce: Ústav geologie a paleontologie, Velká paleontologická posluchárna PřF UK, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Jiří Žák | e-mail: jirizak@natur.cuni.cz


11-MAY-17

Tradiční setkání Čermákovců

Setkání se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


17-MAY-17

Integrating the early arthropod fossil record with molecular and anatomical datasets ...

Přednášku na téma "Integrating the early arthropod fossil record with molecular and anatomical datasets for understanding the timing and pattern ofarthropod diversification" uvede Greg Edgecombe (Natural History Museum London) v rámci pravidelného Paleontologického semináře Přírodovědecké fakulty UK. Pořádá Ústav geologie a paleontologie PřF UK. Akuální informace jsou na stránkách ústavu. Začátek ve 14,50.

Místo akce: Ústav geologie a paleontologie, Velká paleontologická posluchárna PřF UK, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Jiří Žák | e-mail: jirizak@natur.cuni.cz


18-MAY-17

Můj život a práce geologa pro velké ropné společnosti

Beseda s Dr. Františkem Píchou "Můj život a práce geologa pro velké ropné společnosti ve Spojených státech na pozadí hospodářských a politických změn ve světě" se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


25-MAY-17

Srí Lanka – tentokrát jinak, i s geologií

Beseda s Dr. Petrem a Dr. Lenkou Hradeckých se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Náhrada za neuskutečněnou besedu v minulém semestru. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


01-JUN-17

Za folklórními a náboženskými obřady Latinské Ameriky (s promítáním filmu)

Beseda s Dr. Stanislavem Slavickým, bývalým velvyslancem ČR ve Venezuele a Karibiku se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


08-JUN-17

Rozdílné přístupy k revitalizaci krajiny po těžbě

Beseda s Dr. Petrem Rojíkem se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


14-JUN-17 - 17-JUN-17

Otevřený geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a České geologické společnosti

Otevřený geologický kongres se uskuteční 14.- 17.6. 2017 ve Vysokých Tatrách, v Kongresovém Centru Slovenské akademie věd Academia, Stará Lesná pod záštitou Ing. László Sólymos, ministra životního prostředí Slovenské republiky. Součástí kongresu jsou i čtyři celodenní exkurze. Další podrobnosti jsou zde, registrace tady.

Místo akce: Kongresové Centrum Slovenské akademie věd Academia, Stará Lesná, Vysoké Tatry
Kontaktní osoba: RNDr. S. Ozdínová | e-mail: silvia.ozdinova@gmail.com


15-JUN-17

Hroby některých významných moravských geologů a jejich stav

Beseda s Dr. Luďkem Kráčmarem se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Náhrada za neuskutečněnou besedu v I. pol. 2016. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


22-JUN-17

Vzpomínky na dr. Josefa Hetlera a další geology Zlatohorska

Beseda s Dr. Stanislavem Staňkem se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Náhrada za neuskutečněnou besedu v I. pol. 2016. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


29-JUN-17

Setkání před prázdninami

Setkání se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


20-AUG-17 - 29-AUG-17

12th International Eclogite Conference in Are, Sweden

The conference is expected to cover a range of disciplines, including metamorphic petrology, mineralogy, geochronology, and structural geology and tectonics,with invited keynote speakers in different disciplines. Registration deadlines - March 31st (early), April 20th (late). More information at the IEC2017 home page or at the IEC permanent home page.

Místo akce: Hotel Copperhill Mountain Lodge, Are, Švédsko
Kontaktní osoba: Jana Kotková | e-mail: jana.kotkova@geology.czikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 448
fax: +420 257 531 376
radek.svitil@geologycz