Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce Popularizace

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvodní stránka > Popularizace > Kalendář geologa

Kalendář geologa

Informace o akcích, které si přejete zveřejnit v Kalendáři geologa, zasílejte prosím na adresu: kalendar@geology.cz.

21-JUN-17

Organic matter and clay minerals as indicators of the Mikulov Marls maturity

Obhajoba disertační práce v oboru Geologické vědy přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity uchazečky Mgr. Ivy Sedlákové začíná ve 14 h.

Místo akce: PřF MU, Brno, Kotlářská 2, Ústav geologických věd, zasedací místnost (budova 03)
Kontaktní osoba: Iva Klímová | e-mail: klimova@sci.muni. cz


22-JUN-17

Vzpomínky na dr. Josefa Hetlera a další geology Zlatohorska

Beseda s Dr. Stanislavem Staňkem se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Náhrada za neuskutečněnou besedu v I. pol. 2016. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu . BESEDA PŘELOŽENA NA PODZIM! Děkujeme za pochopení.

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


22-JUN-17

The impact of marble fabric on its deformation in buildings and diagnosis of the damage ....

Na přednášku z cyklu Spořilovských expedic "The impact of marble fabric on its deformation in buildings and diagnosis of the damage by ultrasonic methods", kterou přednese Prof. Siegfried Siegesmund (Universität Göttingen) zve Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Bude představen výzkum vlivu vnitřní stavby mramoru a zvětrávacích procesů na poškození obkladových desek budov.Přednáška proběhne v anglickém jazyce. Začátek v 16 h.

Místo akce: Přednáškový sál Geofyzikálního ústavu AV ČR, Boční II/1401, 141 31 Praha 4
Kontaktní osoba: Miroslava Macháčková | tel.601 116 708


23-JUN-17 - 28-JUN-17

Mezinárodní symposium Tourmaline 2017

Přesně po 20 letech od velmi úspěšného symposia Tourmaline 1997 se na stejném místě koná mezinárodní symposium Tourmaline 2017. Podrobnosti naleznete na stránkách symposia.

Místo akce: Hotel Skalský dvůr u Nového Města na Moravě, Lísek, Lhota 52, 59245
Kontaktní osoba: Milan Novák | e-mail: mnovak@sci.muni.cz


29-JUN-17

Setkání před prázdninami

Setkání se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


29-JUN-17

Experimentální studium vzniku pravidelných prostorových struktur v geologických objektech

Obhajoba disertační práce v oboru Geologické vědy uchazečky přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Mgr. Nikoly Klanicové na uvedené téma začíná v 10 h.

Místo akce: ÚGV PřF MU, Kotlářská 2, Brno, zasedací místnost (budova 03)
Kontaktní osoba: Iva Klímová | e-mail: klimova@sci.muni. cz


20-AUG-17 - 29-AUG-17

12th International Eclogite Conference in Are, Sweden

The conference is expected to cover a range of disciplines, including metamorphic petrology, mineralogy, geochronology, and structural geology and tectonics,with invited keynote speakers in different disciplines. Registration deadlines - March 31st (early), April 20th (late). More information at the IEC2017 home page or at the IEC permanent home page.

Místo akce: Hotel Copperhill Mountain Lodge, Are, Švédsko
Kontaktní osoba: Jana Kotková | e-mail: jana.kotkova@geology.cz


04-SEP-17 - 07-SEP-17

XV. hydrogeologický a III. inženýrskogeologický kongres v Brně

Srdečně zveme všechny zájemce na největší letošní akci v oblasti aplikované geologie v ČR. Termín přijímání abstraktů příspěvků byl posunut do 21. dubna. Projednávaná témata se týkají i široké škály souvisejících aplikovaných oborů - ložiskové geologie, geofyziky, geochemie, hydrologie, stavebnictví, vodního hospodářství aj. Další informace jsou v přiloženém aktualizovaném cirkuláři a na stránkách kongresů. Web se závazným přihlašováním k účasti bude brzy spuštěn.

Místo akce: kampus Masarykovy univerzity v Brně Bohunicích
Kontaktní osoba: Josef V. Datel | e-mail: jvdatel@gmail.com


18-SEP-17 - 22-SEP-17

Konference Basalt 2017

Konferenceje zaměřena na celou šíři fenoménu basaltického vulkanismu a s ním spjatých procesů, týkajících se tvorby alkalických magmat a jejich vztahu k subkontinentálnímu plášti, metasomatických pochodů, geneze karbonatitových magmat, geofyzikálních a petrologických vymezení alkalického vulkanismu, geohazardů a geologického dědictví. Pořádající Česká geologická společnost se těší na vaši účast a nové vědecké poznatky.

Místo akce: Kadaň
Kontaktní osoba: Tomáš Magna | e-mail: tomas.magna@geology.cz


22-SEP-17

Mimořádná podzimní exkurze České geologické společnosti do výrobny granátových šperků

Exkurze se bude konat pod vedením RNDr. Ivana Turnovce. Během exkurze navštívíme Družstvo Granát s ručním a strojním broušením šperkových kamenů, výrobnu granátových, vltavínových a jiných šperků, dále Galerii Granát v Turnově, Muzeum Českého ráje v Turnově a Městské muzeum v Železném Brodě s modernizovanou expozicí skla. Vyjde li čas bude možno navštívit soukromou brusičskou dílnu Mistra uměleckých řemesel Luboše Janků. Odjezd v 8,00, předpokládaný návrat do Prahy kolem 18–19 hodiny.

Místo akce: odjezd autobusu od pracoviště České geologické služby, Geologická ulice 6, Praha 5.
Kontaktní osoba: Zdeněk Táborský | tel.606 284 696 | e-mail: zdededek@seznam.czikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 448
fax: +420 257 531 376
radek.svitil@geologycz