Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Popularizace

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Popularizace > Kalendář geologa

Kalendář geologa

Informace o akcích, které si přejete zveřejnit v Kalendáři geologa, zasílejte prosím na adresu: kalendar@geology.cz.

15-OCT-19

Radonové lázně v Itálii a jejich fangoterapie

Přednáší Viktor Goliáš (Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, PřF UK) v rámci Mineralogicko-ložiskového semináře Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK. Hosté jsou srdečně zváni. Začátek ve 14,50.

Místo akce: Mineralogická posluchárna, UGMNZ, Přf UK, 1. patro, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Richard Přikryl | e-mail: prikryl@natur.cuni.cz


16-OCT-19

Towards a new generation of facies models for fluvial systems and their deposits

Přednáška Christophera Fieldinga (University of Nebraska-Lincoln) se koná v rámci pravidelných seminářů Ústavu geologie a paleontologie PřF UK. Srdečně jsou zváni zájemci z řad studentů, vědeckých a akademických pracovníků a široké geologické veřejnosti. Akuální informace jsou na stránkách ústavu. Začátek ve 14,50

Místo akce: Velká paleontologická posluchárna UGP PřfUK, přízemí, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Irena Libišová | e-mail: Irena Libisova@natur.cuni.cz


17-OCT-19

Současný stav znalostí o karpatském obsidiánu

Profesor Antonín Přichystal (Ústav geologických věd, PřF MUNI Brno) pohovoří v rámci 96. přednášky s geovědní tématikou. Zve Katedra geologického inženýrství HGF VŠB-TU Ostrava a Česká geologické společnost, pobočka Ostrava. Začátek v 16 h.

Místo akce: Geologický pavilon, místnost GP106, VŠB – Technická Univerzita Ostrava, 17. listopadu, Ostrava
Kontaktní osoba: Jakub Jirásek | e-mail: jakub.jirasek@vsb.cz


18-OCT-19

Geochemický seminář České geologické služby

Nejprve bude prezentována přednáška na téma "Analýza tvorby DOC v rašeliništi Brumiště na základě 13C a 18O dat" autorů Buzek F. a kol. (Česká geologická služba, Praha). Začátek v 9,30. Následuje přednáška Čejková B. a kol. (Česká geologická služba, Praha) "Izotopové doklady fixace vzdušného dusíku v rašeliništích – inkubační experiment". Druhá přednáška začíná v 10,15.

Místo akce: Zasedací místnost budovy geochemie a laboratoří ČGS, Praha 5 - Barrandov, Geologická 6, 1. patro
Kontaktní osoba: Eva Přechová | e-mail: eva.prechova@geology.cz


22-OCT-19

Projekt RAMSES – měření a stanovení vybraných radionuklidů metodou AMS

Přednáší Mojmír Němec (Ústav jaderné fyziky, AV ČR, Praha) v rámci Geochemického semináře Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK. Hosté jsou srdečně zváni. Začátek ve 14,50.

Místo akce: Mineralogická posluchárna, UGMNZ, Přf UK, 1. patro, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Jan Jehlička | e-mail: jan.jehlicka@natur.cuni.cz


23-OCT-19

Seminář ze sedimentární geologie PřF UK

Přednášející Andrea Festa (Università degli Studi di Torino) uvede přednášku "Significance of mass transport processes and mélanges in the evolution oforogenic belts and subduction complexes". Srdečně jsou zváni zájemci z řad studentů, vědeckých a akademických pracovníků a široké geologické veřejnosti. Akuální informace jsou na stránkách ústavu. Začátek ve 14,50.

Místo akce: Velká paleontologická posluchárna UGP PřfUK, přízemí, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Irena Libišová | e-mail: Irena Libisova@natur.cuni.cz


29-OCT-19

Mineralogicko-ložiskový seminář ÚGMNZ PřF UK

Přednášku "Hidden potential - unravelling the structure of the covered Delitzsch tungsten skarn occurrence, Central Germany" povede Tim Rödel (University of Halle, Germany) v rámci Mineralogicko-ložiskového semináře Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK. Hosté jsou srdečně zváni. Začátek ve 14,50.

Místo akce: Mineralogická posluchárna, UGMNZ, Přf UK, 1. patro, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Richard Přikryl | e-mail: prikryl@natur.cuni.cz


05-NOV-19

Environmental minerals: Bacteria, worms, dusts, toxins and the human body

Přednáší Karen Hudson-Edwards (University of Exeter, United Kingdom) v rámci Geochemického semináře Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK. Hosté jsou srdečně zváni. Začátek ve 14,50.

Místo akce: Mineralogická posluchárna, UGMNZ, Přf UK, 1. patro, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Jan Jehlička | e-mail: jan.jehlicka@natur.cuni.cz


06-NOV-19

Role vulkanismu při sedimentaci terciérních pánví

V rámci pravidelných Uhelných seminářů UGP Přf UK vystoupí s tématem P. Rojík. Následně ho doplní K. Mach s tématem "Vliv vulkanických útvarů střezovského souvrství na lomech SD a.s. na vývoj miocenní uhelné sloje". Všechny zájemce srdečně zve pořádající Ústav geologie a paleontologie PřF UK ve spolupráci se Severočeskými doly, a.s. Začátek v 9 h.

Místo akce: Velká paleontologická posluchárna UGP PřfUK, přízemí, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Jakub Sakala | e-mail: rade@natur.cuni.cz


06-NOV-19

Morphometrics and beyond: What biometry can tell you about an organisms life

Přednášku uvede Manuel Weinkauf (University of Geneva) v rámci pravidelného paleontologického semináře Ústavu geologie a paleontologie PřF UK. Srdečně jsou zváni zájemci z řad studentů, vědeckých a akademických pracovníků a široké geologické veřejnosti. Akuální informace jsou na stránkách ústavu. Začátek ve 14,50.

Místo akce: Velká paleontologická posluchárna UGP PřfUK, přízemí, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Irena Libišová | e-mail: Irena Libisova@natur.cuni.cz


12-NOV-19

Mineralogicko-ložiskový seminář ÚGMNZ PřF UK

Přednášku "Putting mineralogical data acquired through Raman spectroscopy into archaeological context: the cases of serpentinites in the Minoan palatial architecture and the firing temperature estimation of Minoan era ceramics" povede Giannis Grammatikakis (University of Crete, Greece). Hosté jsou srdečně zváni. Začátek ve 14,50.

Místo akce: Mineralogická posluchárna, UGMNZ, Přf UK, 1. patro, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Richard Přikryl | e-mail: prikryl@natur.cuni.cz


19-NOV-19

Geochemický seminář ÚGMNZ PřF UK

Přednášku "Model mobilizace a geochemické cykly potenciálně nebezpečných prvků a organických látek ve vyhořelých uhelných haldách" povede Bohdan Kříbek a kol. (Česká geologická služba, Praha) v rámci rámci Geochemického semináře Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK. Hosté jsou srdečně zváni. Začátek ve 14,50.

Místo akce: Mineralogická posluchárna, UGMNZ, Přf UK, 1. patro, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Jan Jehlička | e-mail: jan.jehlicka@natur.cuni.cz


22-NOV-19

Geochemický seminář České geologické služby

Nejprve vystoupí Zita Bukovská (Česká geologická služba, Praha) s přednáškou "Podzemní výzkumné pracoviště Bukov – od geologického výzkumu k experimentům pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů". Začátek v 9,30. Následuje P. Dobeš (Česká geologická služba, Praha) s tématem "Geochemie žilných a puklinových mineralizací v prostředí PVP Bukov". Druhá přednáška začíná v 10,15 h.

Místo akce: Zasedací místnost budovy geochemie a laboratoří ČGS, Praha 5 - Barrandov, Geologická 6, 1. patro
Kontaktní osoba: Eva Přechová | e-mail: eva.prechova@geology.cz


25-NOV-19

Bobky z pravěku

Paleontologická sekce Společnosti Národního muzea srdečně zve na přednášku Borise Ekrta (NM). Začátek v 18 h.

Místo akce: sál "H", Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1
Kontaktní osoba: Jana Bruthansová | e-mail: bruthanj@natur.cuni.cz


26-NOV-19

New archaeological discoveries for the Late Roman to Early Medieval Ravenna

Přednáší Enrico Cirelli (Università di Bologna, Italy) v rámci Mineralogicko-ložiskového semináře Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK. Hosté jsou srdečně zváni. Začátek ve 14,50.

Místo akce: Mineralogická posluchárna, UGMNZ, Přf UK, 1. patro, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Richard Přikryl | e-mail: prikryl@natur.cuni.cz


27-NOV-19

The end-Ordovician Anji Biota of China: sponge dominance following mass extinction

Přednášku uvede Lucy Muir (Amgueddfa Cymru National Museum of Wales) v rámci pravidelného paleontologického semináře Ústavu geologie a paleontologie PřF UK. Srdečně jsou zváni zájemci z řad studentů, vědeckých a akademických pracovníků a široké geologické veřejnosti. Akuální informace jsou na stránkách ústavu. Začátek ve 14,50.

Místo akce: Velká paleontologická posluchárna UGP PřfUK, přízemí, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Irena Libišová | e-mail: Irena Libisova@natur.cuni.cz


03-DEC-19

Aplikace biocharu v různých složkách životního prostředí

Přednáší Lukáš Trakal (Česká zemědělská univerzita, Praha) v rámci Geochemického semináře Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK. Hosté jsou srdečně zváni. Začátek ve 14,50.

Místo akce: Mineralogická posluchárna, UGMNZ, Přf UK, 1. patro, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Jan Jehlička | e-mail: jan.jehlicka@natur.cuni.cz


03-DEC-19

110. ročník hornického semináře Národního technického muzea

Další podrobnosti najdete v příloze. Zájemci o přednesení příspěvku nechť nás kontaktují. Těšíme se na Vaši účast! Začátek v 9,30 h.

Místo akce: Kinosál Národního technického muzea v Praze 7, Kostelní 42
Kontaktní osoba: Martin Přibil | e-mail: martin.pribil@ntm.cz


06-DEC-19

Japonsko: lázně, sopky, zemětřesení

Přednášející Tomáš Pačes (Česká geologická služba, Praha) uvede téma v rámci Geochemického semináře České geologické služby. Začátek v 9,30 h.

Místo akce: Zasedací místnost budovy geochemie a laboratoří ČGS, Praha 5 - Barrandov, Geologická 6, 1. patro
Kontaktní osoba: Eva Přechová | e-mail: eva.prechova@geology.cz


09-DEC-19

Mezozoický vývoj a biostratigrafia Pieninského bradlového pásma (Západné Karpaty)

Paleontologická sekce Společnosti Národního muzea srdečně zve na přednášku Kamila Fekete (SAV). Začátek v 18 h.

Místo akce: sál "H", Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1
Kontaktní osoba: Jana Bruthansová | e-mail: bruthanj@natur.cuni.cz


10-DEC-19

Recipes for making a magmatic Ni-Cu-PGE deposit: examples from Greenland

Přednáší David Holwell, Daryl Blanks (University of Leicester, United Kingdom) v rámci Mineralogicko-ložiskového semináře Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK. Hosté jsou srdečně zváni. Začátek ve 14,50.

Místo akce: Mineralogická posluchárna, UGMNZ, Přf UK, 1. patro, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Richard Přikryl | e-mail: prikryl@natur.cuni.cz


11-DEC-19

Horké novinky z geologicko-paleontologického výzkumu

V rámci pravidelných Uhelných seminářů UGP Přf UK vystoupí nejprve R. Lojka, Z. Šimůnek, J. Zajíc s tématem "Novinky z výzkumu Mšeckého jezera (stefan B)". Následuje přednáška V. Kouteckého a kol. "Nové nálezy fosilních rostlin z Doupovských hor (lokalita Dvérce) a aktualizovaný přehled nálezů fosilních dřev v paleogénu vulkanických oblastí sz. Čech". Všechny zájemce srdečně zve pořádající Ústav geologie a paleontologie PřF UK ve spolupráci se Severočeskými doly, a.s. Začátek v 9 h.

Místo akce: Velká paleontologická posluchárna UGP PřfUK, přízemí, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Jakub Sakala | e-mail: rade@natur.cuni.cz


11-DEC-19

Nejnovější trendy a objevy v paleobiologii spodního paleozoika

Přednáška O. Fatky, M. Aubrechtové a P. Krafta (Ústav geologie a paleontologie PřF UK) se koná v rámci pravidelného paleontologického semináře Ústavu geologie a paleontologie PřF UK. Srdečně jsou zváni zájemci z řad studentů, vědeckých a akademických pracovníků a široké geologické veřejnosti. Akuální informace jsou na stránkách ústavu. Začátek ve 14,50.

Místo akce: Velká paleontologická posluchárna UGP PřfUK, přízemí, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Irena Libišová | e-mail: Irena Libisova@natur.cuni.cz


17-DEC-19

Vliv požárů na remobilizaci kontaminantů ze znečištěných semiaridních oblastí

Přednáší Marek Tuhý (Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, PřF UK) v rámci Geochemického semináře Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK. Hosté jsou srdečně zváni. Začátek ve 14,50.

Místo akce: Mineralogická posluchárna, UGMNZ, Přf UK, 1. patro, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Jan Jehlička | e-mail: jan.jehlicka@natur.cuni.czikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 448
fax: +420 257 531 376
radek.svitil@geologycz