Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce Popularizace

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvodní stránka > Popularizace > Kalendář geologa

Kalendář geologa

Informace o akcích, které si přejete zveřejnit v Kalendáři geologa, zasílejte prosím na adresu: kalendar@geology.cz.

26-APR-17

Uhelný seminář na PřF UK

1) Literatura, konference, 2) Architektura a korelace říčních sedimentů nýřanských vrstev severní části plzeňské pánve, (R. Lojka), 3) Mokřady jihovýchodní části USA – srovnání s poměry v miocénu v Čechách II. (K. Mach). Srdečně zve Ústav geologie a paleontologie a „Uhlaři“ na PřF UK. Začátek semináře v 9,00 h.

Místo akce: PřF UK, Ústav geologie a paleontologie, Albertov 6, velká paleontologická posluchárna, přízemí vlevo
Kontaktní osoba: Stanislav Opluštil | e-mail: stanislav.oplustil@natur.cuni.cz


26-APR-17

Everything you always wanted to know about limestones and marls but were afraid to ask

Přednáší Axel Munnecke (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen) v rámci pravidelného Semináře ze sedimentární geologie Přírodovědecké fakulty UK. Pořádající Ústav geologie a paleontologie PřF UK srdečně zve zájemce z řad studentů, vědeckých a akademických pracovníků a široké geologické veřejnosti. Akuální informace jsou na stránkách ústavu . Začátek ve 14,50.

Místo akce: Ústav geologie a paleontologie PřF UK, Velká paleontologická posluchárna, přízemí vlevo
Kontaktní osoba: Jiří Žák | e-mail: jirizak@natur.cuni.cz


27-APR-17

Kolem Nového Zélandu

Beseda s Dr. Jiřím Jiránkem se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


29-APR-17

Zkamenělé moře a sběr zkamenělin z pravěkého tropického útesu u Koněprus

Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace zve na tradiční geologickou exkurzi se sběrem zkamenělin. Tentokrát vyrazíme na velmi bohaté naleziště zkamenělin z pravěkého tropického útesu v okolí Koněprus. Exkurzi povede muzejní paleontolog Mgr. Štěpán Rak. Sraz účastníků je v 10:45 na parkovišti u Koněpruských jeskyní.

Místo akce: parkoviště u Koněpruských jeskyní
Kontaktní osoba: Pavel Bokr | e-mail: geopark@muzeum-beroun.cz


02-MAY-17

Kontaminace půd kovy a metaloidy: různé aspekty charakterizace a nápravných opatření

Přednáší Michael Komárek (Fakulta životního prostředí, ČZU Praha) v rámci Seminářů z Environmentální geochemie katedry geologie PřF Univerzity Palackého v Olomouci. Začátek v 15 h.

Místo akce: Budova Envelopa, PřF UP, 17. listopadu 12, Olomouc, učebna 1.038, přízemí
Kontaktní osoba: Lada Hýlová | e-mail: lada.hylova@upol.cz


03-MAY-17

The Adria-Problem: a tectonic 4D-puzzle approached from the Balkan

Přednáší Prof. Kamil Ustaszewski Institute of Earth Sciences, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Německo v rámci pravidelného Semináře Ústavu petrologie a strukturní geologie Přírodovědecké fakulty UK. Akuální informace jsou na stránkách ústavu. Začátek v 15,00.

Místo akce: PřF UK, Albertov 6, 2. patro vlevo, petrologické praktikum, č.dv. 203
Kontaktní osoba: Ondrej Lexa | e-mail: petrol@natur.cuni.cz


03-MAY-17

Bonjour Tristesse? Why Turonian nutrient-depleted shelfsystems rock!

Přednáší Frank Wiese (Ludwig-Maximilians-Universität München) v rámci pravidelného Paleontologického semináře Přírodovědecké fakulty UK. Pořádající Ústav geologie a paleontologie PřF UK srdečně zve zájemce z řad studentů, vědeckých a akademických pracovníků a široké geologické veřejnosti. Akuální informace jsou na stránkách ústavu. Přesunutá přednáška z 15.3. Začátek ve 14,50.

Místo akce: PřF UK, Ústav geologie a paleontologie, Albertov 6, velká paleontologická posluchárna, přízemí vlevo
Kontaktní osoba: Jiří Žák | e-mail: jirizak@natur.cuni.cz


04-MAY-17

Vernisáž výstavy Geologické výtvarné akademie Barrande

Vernisáž uvede Vladimír Pechar. Koná se v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


04-MAY-17

Paleoenvironmentální záznam jezerních sedimentů svrchního karbonu ve středních a západních Čechách

Na přednášku Richarda Lojky a Jany Drábkové v rámci dalšího cyklu přednášek s geologickou tematikou zve Česká geologická společnost, pobočka Ostrava ve spolupráci s Technickou univerzitou Ostrava. Začátek v 16 h. Další informace sledujte zde .

Místo akce: Vysoké školy báňské – TU Ostrava, Geologický pavilon, místnost GP106
Kontaktní osoba: Jakub Jirásek | e-mail: jakub.jirasek@vsb.cz


09-MAY-17

Biogeochemie thallia v přírodním prostředí

Přednáší Aleš Vaněk (fakulta agrobiologie, potravinových řetězců a přírodních zdrojů, ČZÚ, Praha) v rámci Seminářů z Environmentální geochemie katedry geologie PřF Univerzity Palackého v Olomouci. Začátek v 15 h.

Místo akce: Budova Envelopa, PřF UP, 17. listopadu 12, Olomouc, učebna 1.038, přízemí
Kontaktní osoba: Lada Hýlová | e-mail: lada.hylova@upol.cz


10-MAY-17

The Messinian salinity crisis: a paleoichthyological perspective

Přednáší Giorgio Carnevale (Università diTorino ) v rámci pravidelného paleontologického semináře přírodovědecké fakulty UK. Pořádající Ústav geologie a paleontologie PřF UK srdečně zve zájemce z řad studentů, vědeckých a akademických pracovníků a široké geologické veřejnosti. Akuální informace jsou na stránkách ústavu. Začátek ve 14,50.

Místo akce: Ústav geologie a paleontologie, Velká paleontologická posluchárna PřF UK, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Jiří Žák | e-mail: jirizak@natur.cuni.cz


11-MAY-17

Tradiční setkání Čermákovců

Setkání se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


17-MAY-17

Integrating the early arthropod fossil record with molecular and anatomical datasets ...

Přednášku na téma "Integrating the early arthropod fossil record with molecular and anatomical datasets for understanding the timing and pattern ofarthropod diversification" uvede Greg Edgecombe (Natural History Museum London) v rámci pravidelného Paleontologického semináře Přírodovědecké fakulty UK. Pořádá Ústav geologie a paleontologie PřF UK. Akuální informace jsou na stránkách ústavu. Začátek ve 14,50.

Místo akce: Ústav geologie a paleontologie, Velká paleontologická posluchárna PřF UK, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Jiří Žák | e-mail: jirizak@natur.cuni.cz


18-MAY-17

Můj život a práce geologa pro velké ropné společnosti

Beseda s Dr. Františkem Píchou "Můj život a práce geologa pro velké ropné společnosti ve Spojených státech na pozadí hospodářských a politických změn ve světě" se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


19-MAY-17

Geochemický seminář České geologické služby

J. Bruthans a kol. - Kouzlo vládnoucí pískovci aneb jak vznikají podivuhodné skalní útvary. Začátek v 9,30.

Místo akce: Budova geochemie a laboratoří ČGS, Praha 5 - Barrandov, Geologická 6, zasedací místnost, 1. patro
Kontaktní osoba: Daniela Fottová | e-mail: daniela.fottova@geology.cz


25-MAY-17 - 26-MAY-17

Mineralogicko-petrologická konferencia Petros 2017

Hlavnou témou 8. dvojročníka mineralogicko-petrologickej konferencie Petros bude "Príspevok mineralógie a petrológie k poznaniu geodynamiky litosféry" s pozvanými prednáškami. Prihlasovanie príspevkov do 21.4. 2017. Organizuje Slovenská mineralogická spoločnosť a PriFUK, Katedra mineralógie a petrológie. Dalšie informácie na stránkách Slovenskej mineralogickej spoločnosti.

Místo akce: Prezentačné centrum AMOS, B1 313, PriFUK, Ilkovičova 6, Bratislava
Kontaktní osoba: Jana Fridrichová | e-mail: fridrichova.jana2@gmail.com


25-MAY-17

Srí Lanka – tentokrát jinak, i s geologií

Beseda s Dr. Petrem a Dr. Lenkou Hradeckých se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Náhrada za neuskutečněnou besedu v minulém semestru. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


01-JUN-17

Za folklórními a náboženskými obřady Latinské Ameriky (s promítáním filmu)

Beseda s Dr. Stanislavem Slavickým, bývalým velvyslancem ČR ve Venezuele a Karibiku se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


08-JUN-17

Rozdílné přístupy k revitalizaci krajiny po těžbě

Beseda s Dr. Petrem Rojíkem se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


14-JUN-17 - 17-JUN-17

Otevřený geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a České geologické společnosti

Otevřený geologický kongres se uskuteční 14.- 17.6. 2017 ve Vysokých Tatrách, v Kongresovém Centru Slovenské akademie věd Academia, Stará Lesná pod záštitou Ing. László Sólymos, ministra životního prostředí Slovenské republiky. Součástí kongresu jsou i čtyři celodenní exkurze. Další podrobnosti jsou zde, registrace tady.

Místo akce: Kongresové Centrum Slovenské akademie věd Academia, Stará Lesná, Vysoké Tatry
Kontaktní osoba: RNDr. S. Ozdínová | e-mail: silvia.ozdinova@gmail.com


15-JUN-17

Hroby některých významných moravských geologů a jejich stav

Beseda s Dr. Luďkem Kráčmarem se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Náhrada za neuskutečněnou besedu v I. pol. 2016. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


22-JUN-17

Vzpomínky na dr. Josefa Hetlera a další geology Zlatohorska

Beseda s Dr. Stanislavem Staňkem se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Náhrada za neuskutečněnou besedu v I. pol. 2016. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


23-JUN-17 - 28-JUN-17

Mezinárodní symposium Tourmaline 2017

Přesně po 20 letech od velmi úspěšného symposia Tourmaline 1997 se na stejném místě koná mezinárodní symposium Tourmaline 2017. Podrobnosti naleznete na stránkách symposia.

Místo akce: Hotel Skalský dvůr u Nového Města na Moravě, Lísek, Lhota 52, 59245
Kontaktní osoba: Milan Novák | e-mail: mnovak@sci.muni.cz


29-JUN-17

Setkání před prázdninami

Setkání se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


20-AUG-17 - 29-AUG-17

12th International Eclogite Conference in Are, Sweden

The conference is expected to cover a range of disciplines, including metamorphic petrology, mineralogy, geochronology, and structural geology and tectonics,with invited keynote speakers in different disciplines. Registration deadlines - March 31st (early), April 20th (late). More information at the IEC2017 home page or at the IEC permanent home page.

Místo akce: Hotel Copperhill Mountain Lodge, Are, Švédsko
Kontaktní osoba: Jana Kotková | e-mail: jana.kotkova@geology.cz


04-SEP-17 - 07-SEP-17

XV. hydrogeologický a III. inženýrskogeologický kongres v Brně

Srdečně zveme všechny zájemce na největší letošní akci v oblasti aplikované geologie v ČR. Termín přijímání abstraktů příspěvků byl posunut do 21. dubna. Projednávaná témata se týkají i široké škály souvisejících aplikovaných oborů - ložiskové geologie, geofyziky, geochemie, hydrologie, stavebnictví, vodního hospodářství aj. Další informace jsou v přiloženém aktualizovaném cirkuláři a na stránkách kongresů. Web se závazným přihlašováním k účasti bude brzy spuštěn.

Místo akce: kampus Masarykovy univerzity v Brně Bohunicích
Kontaktní osoba: Josef V. Datel | e-mail: jvdatel@gmail.com


22-SEP-17

Mimořádná podzimní exkurze České geologické společnosti do výrobny granátových šperků

Exkurze se bude konat pod vedením RNDr. Ivana Turnovce. Během exkurze navštívíme Družstvo Granát s ručním a strojním broušením šperkových kamenů, výrobnu granátových, vltavínových a jiných šperků, dále Galerii Granát v Turnově, Muzeum Českého ráje v Turnově a Městské muzeum v Železném Brodě s modernizovanou expozicí skla. Vyjde li čas bude možno navštívit soukromou brusičskou dílnu Mistra uměleckých řemesel Luboše Janků. Odjezd v 8,00, předpokládaný návrat do Prahy kolem 18–19 hodiny.

Místo akce: odjezd autobusu od pracoviště České geologické služby, Geologická ulice 6, Praha 5.
Kontaktní osoba: Zdeněk Táborský | tel.606 284 696 | e-mail: zdededek@seznam.czikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 448
fax: +420 257 531 376
radek.svitil@geologycz