Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce Popularizace

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Popularizace > Kalendář geologa

Kalendář geologa

Informace o akcích, které si přejete zveřejnit v Kalendáři geologa, zasílejte prosím na adresu: kalendar@geology.cz.

05-DEC-18

Seminář ze sedimentární geologie UGP PřF UK

Přednášku "New insights into the Early and Middle Miocene depositional systems of the northcentral Paratethys" uvede Samuel Rybár (Univerzita Komenského Bratislava) v rámci pravidelného Semináře ze sedimentární geologie. Pořádající Ústav geologie a paleontologie PřF UK srdečně zve všechny zájemce. Akuální informace jsou na stránkách ústavu . Začátek ve 14,50.

Místo akce: Ústav geologie a paleontologie, PřF UK, Velká paleontologická posluchárna, Albertov 6,Praha 2
Kontaktní osoba: Karel Martínek | e-mail: karel@natur.cuni.cz


05-DEC-18

109. ročník hornického semináře Národního technického musea

Zveme všechny přátele hornictví. Pokud máte zájem o přednesení příspěvku, zašlete nám prosím zprávu. Vítáme především příspěvky o aktuálním dění v oboru hornictví v ČR, SR i ve světě, v oboru hornického muzejnictví, zpřístupňování důlních děl atp. Začátek v 9,30.

Místo akce: kinosál NTM, Kostelní 42, Praha 7
Kontaktní osoba: Martin Přibil | e-mail: martin.pribil@ntm.cz


05-DEC-18

Uhelný seminář

Na přednášku geologů Severočeských dolů a.s. "Aktuální výsledky geologického průzkumu a dokumentace těžby v prostoru tzv. žatecké delty (miocén, mostecká pánev)" v rámci uhelného semináře zve Ústav geologie a paleontologie PřF UK. Začátek v 9 h.

Místo akce: Mineralogická polsuchárna, UGMNZ, 1. patro, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Jakub Sakala | e-mail: rade@natur.cuni.cz


06-DEC-18

Polkové melodie z celého světa

Lída Prouzová a taneční soubor Marieta vystoupí v Café Barrande.Přírodovědný klub je otevřen od 16 h, vstupným je minimálně jeden nápoj z baru. Pro případné změny sledujte webové stránky klubu. Začátek v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8/921, Praha 3
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


06-DEC-18

Probing magma reservoirs in time and space

Na přednášku Grahama J. Hilla (Institute of Geophysics of the Czech Academy of Science University of Canterbury, Christchurch, New Zealand) zve Geofyzikální ústav AV ČR. Dr. Graham Hill je vynikajícím odborníkem v oboru magnetotelurických měření a intenzivně se věnuje studiu dynamiky magmatu v aktivních vulkánech. Od prosince tohoto roku se stává naším novým kolegou v geomagnetickém oddělení GFÚ. Začátek v 15 h.

Místo akce: Přednáškový sál GFÚ, Boční II / 1401, Praha 4
Kontaktní osoba: Miroslava Macháčková | e-mail: m.machackova@ig.cas.cz


06-DEC-18

Rozsedlinové jeskyně Beskyd a jejich vznik

Na přednášku J. Lenarta „Rozsedlinové jeskyně Beskyd a jejich vznik" zve Katedra geologického inženýrství HGF VŠB-TU Ostrava a Česká geologická společnost, pobočka Ostrava. Začátek v 16 h.

Místo akce: Geologický pavilon, místnost GP106, VŠB – Technická Univerzita Ostrava, 17. listopadu, Ostrava
Kontaktní osoba: Jakub Jirásek | e-mail: jakub.jirasek@vsb.cz


09-DEC-18

Amatérská burza minerálů a výstava fotografií geologického kroužku

Zveme vás na další ročník amatérské burzy minerálů. K vidění i zakoupení bude spousta minerálů nalezených nejen v České republice. Těší se na Vás nadšení sběratelé. Pro veřejnost bude otevřen celý areál Stanice přírodovědců včetně tropického terária. Koná se v čase od 9 do 16 h.

Místo akce: Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy, Drtinova 1a, Praha 5
Kontaktní osoba: Vlasta Coufalová | e-mail: coufalova@dmpraha.cz


10-DEC-18

Paleoekologie rostlin svrchní křídy ve střední Evropě

Přednáška Doc. Jiřího Kvačka (NM) se koná v rámci cyklu paleontologické sekce Společnosti Národního muzea. Začátek v 18 h.

Místo akce: Národní muzeum - nová budova, Vinohradská 1, Praha 1, přednáškový sál H
Kontaktní osoba: Jana Bruthansová | e-mail: jana_bruthansova@nm.cz


11-DEC-18

Seminář UGMNZ Přf UK

V rámci podzimního cyklu Seminářů UGMNZ PřF UK se koná studentský seminář s prezentacemi diplomantů a doktorandů ústavu. Hosté jsou srdečně zváni. Začátek ve 14,50 h.

Místo akce: Mineralogická polsuchárna, UGMNZ, 1. patro, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Richard Přikryl | e-mail: richard.prikryl@natur.cuni.cz


13-DEC-18

Ghana

Beseda s Dr. Bedřichem Mlčochem proběhne v Café Barrande. Přírodovědný klub je otevřen od 16 h, vstupným je minimálně jeden nápoj z baru. Pro případné změny sledujte webové stránky klubu. Začátek besedy v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8/921, Praha 3
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


20-DEC-18

Předvánoční setkání příznivců Café Barrande

Přírodovědný klub je otevřen od 16 h, vstupným je minimálně jeden nápoj z baru. Pro případné změny sledujte webové stránky klubu. Začátek setkání v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8/921, Praha 3
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


27-DEC-18

Rozloučení se starým rokem v Café Barrande

Přírodovědný klub je otevřen od 16 h, vstupným je minimálně jeden nápoj z baru. Pro případné změny sledujte webové stránky klubu. Začátek v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8/921, Praha 3
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


03-SEP-19 - 06-SEP-19

Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenské geologické spoločnosti

Česká geologická společnost a Slovenská geologická společnost srdečně zvou všechny zájemce o aktuální otázky týkající se geologického vývoje Českého masivu a Západních Karpat na Otevřený kongres. Tímto vyzýváme a prosíme i laskavé sponzory a další podporovatele akce, aby se organizátorům ozvali! Zde budou zveřejněňovány další informace a následně spuštěn i registrační systém!

Místo akce: Beroun, hotel Grand - Litava
Kontaktní osoba: Viktor Goliáš | e-mail: wiki@natur.cuni.czikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 448
fax: +420 257 531 376
radek.svitil@geologycz