Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Popularizace

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Popularizace > Kalendář geologa

Kalendář geologa

Informace o akcích, které si přejete zveřejnit v Kalendáři geologa, zasílejte prosím na adresu: kalendar@geology.cz.

28-JAN-20

Paleozoikum 2020

Ústav geologických věd, PřF MUNI zve všechny zájemce o problematiku prvohor na konferenci Paleozoikum 2020. Letos bylo přihlášeno 1 9 přednášek od celkem 51 autorů, převážně z České republiky, ale i ze Slovenska a Francie. Příspěvky jsou zaměřené na paleontologii, petrologii, mineralogii a ložiskovou geologii. Program přednášek je přiložen. Začátek v 10 h. V případě zájmu o rezervaci místa v restauraci U Kormidla na oběd nebo večerní posezení se prosím přihlaste do tabulky uvedené v příloze do 22. 1.

Místo akce: posluchárna G2 (budova 11, 1. patro), Ústav geologických věd, PřF MU Kotlářská 2, Brno
Kontaktní osoba: Tomáš Kumpán | e-mail: paleozoikum@email.cz


29-JAN-20

Seminář Geofyzikálního ústavu AV ČR

V rámci pravidelných seminářů Geofyzikálního ústavu AV ČRU představující práci zaměstnanců a studentů z výzkumných týmů GFÚ proběhnou dvě prezentace s diskuzí. Juraj Kyselica vystoupí s tématem "Experiments with mushy layers", následuje Petr Brož s přednáškou "Mud volcanism on Mars, evidence and experiments". Semináře se konají v angličtině. Srdečně zveme zájemce z dalších geovědních institucí. Začátek v 10 h.

Místo akce: Přednáškový sál GFÚ, Boční II/1401, Praha 4 – Spořilov
Kontaktní osoba: Miroslava Macháčková | e-mail: m.machackova@ig.cas.cz


29-JAN-20

Křest knihy Václava Rybaříka Pražský hrad kamenný

Česká geologická služba Vás srdečně zve na křest knihy Václava Rybaříka Pražský hrad kamenný. Knihu uvede a pokřtí Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc., z Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky. Začátek v 15 h.

Místo akce: Geologické knihkupectví, Česká geologická služba, Klárov 3, Praha 1
Kontaktní osoba: Barbora Schulmannová Dudíková | e-mail: barbora.dudikova@geology.cz>


30-JAN-20

Almadén ve Španělsku – rtuť do celého světa

Přednáška Jakuba Trubače (PřF UK) se koná v rámci pravidelného geologicko-cestopisného cyklu Muzea Českého ráje Putování za minerály IV. O jednom z největších rtuťových dolů na světě, který je sice již zavřený, nicméně jeho sláva žije dodnes. Pojďme se podívat do hlubin Země a objevit jaké minerální bohatství se ukrývá v Almadénu. Vstupné 30 Kč. Začátek v 17 h.

Místo akce: Kamenářský dům, Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálova 71, Turnov
Kontaktní osoba: Jan Bubal | e-mail: bubal@muzeum-turnov.cz


05-FEB-20

Seminář Geofyzikálního ústavu AV ČR

V rámci pravidelných seminářů Geofyzikálního ústavu AV ČRU představující práci zaměstnanců a studentů z výzkumných týmů GFÚ proběhnou dvě prezentace s diskuzí. Jiří Laurin vystoupí s tématem "Milankovitch control on the carbon cycle and sea-level change during the Cretaceous greenhouse regime", následuje Ján Šimkanin s přednáškou "Recent advances in numerical modelling of geodynamo". Semináře se konají v angličtině. Srdečně zveme zájemce z dalších geovědních institucí. Začátek v 10 h.

Místo akce: Přednáškový sál GFÚ, Boční II/1401, Praha 4 – Spořilov
Kontaktní osoba: Miroslava Macháčková | e-mail: m.machackova@ig.cas.cz


06-FEB-20

Jizerské hory - na povrchu i v podzemí

Přednáška Jana Mertlíka (bývalý pracovník CHKO Jizerské hory) se koná v rámci pravidelného geologicko-cestopisného cyklu Muzea Českého ráje Putování za minerály IV. Přijďte se podívat na horniny, které Jizerské hory tvoří – žuly, metamorfované horniny, vulkanity - a přírodní bohatství, které z nich pochází. To nejsou jen safíry z Jizerky, ale i v minulosti těžené rudy nebo samotné žuly, na kterých můžeme obdivovat zajímavou morfologii. Vstupné 30 Kč. Začátek v 17 h.

Místo akce: Kamenářský dům, Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálova 71, Turnov
Kontaktní osoba: Jan Bubal | e-mail: bubal@muzeum-turnov.cz


12-FEB-20

Seminář Geofyzikálního ústavu AV ČR

V rámci pravidelných seminářů Geofyzikálního ústavu AV ČRU představující práci zaměstnanců a studentů z výzkumných týmů GFÚ proběhnou dvě prezentace s diskuzí. Hana Grison vystoupí s tématem "COST Action: soil sciences and archeo-geophysical prospection", následuje Radek Klanica s přednáškou "Geophysical imaging of the Hranice Karst: implications for the origin of the deepest underwater cave in the world - the Hranice Abyss, Czech Republic". Semináře se konají v angličtině. Srdečně zveme zájemce z dalších geovědních institucí. Začátek v 10 h.

Místo akce: Přednáškový sál GFÚ, Boční II/1401, Praha 4 – Spořilov
Kontaktní osoba: Miroslava Macháčková | e-mail: m.machackova@ig.cas.cz


13-FEB-20

Přes gulagy za minerály

Přednáška Jaromíra Tvrdého (GET s.r.o) se koná v rámci pravidelného geologicko-cestopisného cyklu Muzea Českého ráje Putování za minerály IV. Přednáška o jedné výpravě za vzácnými nerosty do Magadanské oblasti v Rusku, místních lidech, přírodě a mineralogických muzeích v podání jednoho z nejlepších českých mineralogů. Vstupné 30 Kč. Začátek v 17 h.

Místo akce: Kamenářský dům, Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálova 71, Turnov
Kontaktní osoba: Jan Bubal | e-mail: bubal@muzeum-turnov.cz


19-FEB-20

Seminář Geofyzikálního ústavu AV ČR

V rámci pravidelných seminářů Geofyzikálního ústavu AV ČRU představující práci zaměstnanců a studentů z výzkumných týmů GFÚ proběhnou dvě prezentace s diskuzí. Vladimír Kusbach vystoupí s tématem "Effect of deformation localization on the anisotropy of magnetic susceptibility", následuje Michael Warsitzka s přednáškou "Kinematics of salt tectonics in extensional basins - insights from analogue and geological modelling". Semináře se konají v angličtině. Srdečně zveme zájemce z dalších geovědních institucí. Začátek v 10 h.

Místo akce: Přednáškový sál GFÚ, Boční II/1401, Praha 4 – Spořilov
Kontaktní osoba: Miroslava Macháčková | e-mail: m.machackova@ig.cas.cz


26-FEB-20

Seminář Geofyzikálního ústavu AV ČR

V rámci pravidelných seminářů Geofyzikálního ústavu AV ČRU představující práci zaměstnanců a studentů z výzkumných týmů GFÚ proběhnou dvě prezentace s diskuzí. Martin Staněk vystoupí s tématem "Granite microporosity changes due to fracturing and alteration: secondary mineral phases as proxies for porosity and permeability estimation", následuje Z. Jechumtálová s přednáškou "Laboratory seismology - acoustic emission events during granite sample loading". Semináře se konají v angličtině. Začátek v 10 h.

Místo akce: Přednáškový sál GFÚ, Boční II/1401, Praha 4 – Spořilov
Kontaktní osoba: Miroslava Macháčková | e-mail: m.machackova@ig.cas.cz


04-MAR-20

Seminář Geofyzikálního ústavu AV ČR

V rámci pravidelných seminářů Geofyzikálního ústavu AV ČRU představující práci zaměstnanců a studentů z výzkumných týmů GFÚ proběhnou dvě prezentace s diskuzí. Petr Dědeček vystoupí s tématem "Coupling of the air, soil and bedrock temperatures", následuje Tomáš Uxa s přednáškou "Periglacial features as indicators of palaeo-temperatures". Semináře se konají v angličtině. Srdečně zveme zájemce z dalších geovědních institucí. Začátek v 10 h.

Místo akce: Přednáškový sál GFÚ, Boční II/1401, Praha 4 – Spořilov
Kontaktní osoba: Miroslava Macháčková | e-mail: m.machackova@ig.cas.cz


31-MAR-20 - 01-APR-20

Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice

Na 29. reginální konferenci s mezinárodní účastí zve ostravská pobočka České asociace geofyziků, z. s. Přihlášení je možné do 10. 3. 2020 (přihláška je v příloze).Recenzované a přijaté referáty budou publikovány v časopise EGRSE - International Journal of Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment. Příspěvek do 10 stran je třeba odevzdat do konce května. Další informace jsou na stránkách ČAAG.

Místo akce: Ústav geoniky AV ČR, Studentská 1768, Ostrava - Poruba
Kontaktní osoba: Zdenek Kalab | e-mail: Zdenek.Kalab@ugn.cas.cz


15-APR-20 - 17-APR-20

Konference Svahové deformace a pseudokras 2020

Česká geologická služba a Univerzita Komenského v Bratislavě sdečně zvou všechny zájemce o problematiku svahových nestabilit na 11. ročník konference Svahové deformace a pseudokras. Bližší informace naleznete v přiloženém cirkuláři. Přihlašování na konferenci provádějte pomocí webové aplikace.

Místo akce: Skautský dom v Banské Štiavnici, Antona Pécha 69/2
Kontaktní osoba: Vladimíra Krejčí | e-mail: svahovky@geology.cz


13-MAY-20

Global Dynamics and the Superconnent Cycle

Na první přednášku semestrálního kurzu, kterou povede hostující prof. R. Damian Nance (University of Ohio, USA),zve Geologická sekce PřF UK. Kurz je zaměřen na deskovou tektoniku a cyklus superkontinentů a je vhodný pro studenty i všechny zájemce z řad geologické veřejnosti. Přednášky budou probíhat v angličtině, vždy ve čtvrtek od 9 do 12 h po dobu 14 týdnů.

Místo akce: Psluchárna G1, Přf UK, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Jaroslava Hajná | e-mail: hajna@natur.cuni.cz


27-MAY-20 - 28-MAY-20

Genius loci hornické slávy v západních a jižních Čechách

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, pobočka Západočeského muzea v Plzni a Genius loci - Společnost pro studium života regionu zvou na XVII. konferenci věnovanou bohaté hornické minulosti obou regionů. Záměrem je uchopit téma hornictví v co nejširším multidisciplinárním kontextu. Zveme všechny přátele regionálního bádání včetně veřejnosti a studentů. Přihlášky na konferenci jsou přijímány do 30.4., další informace jsou v příloze. Prezentace od 9 h.

Místo akce: sál Základní umělecké školy Rokycany, p. o., Jiráskova 181, Rokycany
| tel.378370 701 | e-mail: info@muzeumrokycany.cz


07-SEP-20 - 11-SEP-20

6th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS 2020

6th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS 2020 will be held in Prague (Czech Republic). Please do not forget that the deadline for Abstract Submission is 29 May, 2020. Accepted papers of WMESS 2020 will be published and indexed in Web of Science, Scopus, etc. Actual information, online registration and submission system is active at WMESS website .

Místo akce: Hotel Duo, Teplická 492, Praha 9ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 448
fax: +420 257 531 376
radek.svitil@geologycz