Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Popularizace

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Popularizace > Kalendář geologa

Kalendář geologa

Informace o akcích, které si přejete zveřejnit v Kalendáři geologa, zasílejte prosím na adresu: kalendar@geology.cz.

17-SEP-20

Přírodovědné besedy v Café Barrande

Čtení z díla Jiřího Krupičky (Dr. Vladimír Sattran a další). Přírodovědný klub je otevřen od 16 h, vstupným je minimálně jeden nápoj z baru. Pro případné změny sledujte webové stránky klubu. Začátek besedy v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8, Praha 3 - Žižkov
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


24-SEP-20

Tajemné jezero Guatavita a další zajímavosti střední a severní Kolumbie

Beseda s Dr. Jiřím Jiránkem. Přírodovědný klub je otevřen od 16 h, vstupným je minimálně jeden nápoj z baru. Pro případné změny sledujte webové stránky klubu. Začátek besedy v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8, Praha 3 - Žižkov
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


30-SEP-20 - 02-OCT-20

10. Křídový seminář

Česká geologická služba a ÚGV PřF Masarykovy univerzity zvou na jubilejní setkání všech zájemců o výzkum křídy. První cirkulář je v příloze. Vyplněné přihlášky se přijímají do 17. 7. 2020.

Místo akce: ÚGV PřF Masarykovy univerzity, posluchárna G2, budova 11, Brno
Kontaktní osoba: Radek Vodrážka | e-mail: radek.vodrazka@geology.cz


01-OCT-20

Prospekce diamantů v Sierra Leone

Beseda s Dr. Josefem Ševčíkem. Přírodovědný klub je otevřen od 16 h, vstupným je minimálně jeden nápoj z baru. Pro případné změny sledujte webové stránky klubu. Začátek besedy v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8, Praha 3 - Žižkov
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


07-OCT-20 - 09-OCT-20

Svahové deformace a pseudokras

Česká geologická služba a Univerzita Komenského v Bratislave pořádají v náhradním termínu konferenci Svahové deformace a pseudokras. Akce je určena nejen pro odborníky z oblasti geověd, ale i pro zástupce státní správy a zájemce z řad studentů, firem zabývajících se danou problematikou a široké veřejnosti. V rámci akce proběhnou odborné přednášky zaměřené na přiblížení různých aspektů výzkumu svahových nestabilit a tematické exkurze s odborným výkladem.

Místo akce: Skautský dom v Banské Štiavnici, Antona Pécha 69/2
Kontaktní osoba: Pavla Tomanová Petrová | e-mail: pavla.petrova@geology.cz


08-OCT-20

Japonsko – lázně, sopky, zemětřesení

Beseda s Dr. Tomášem Pačesem. Přírodovědný klub je otevřen od 16 h, vstupným je minimálně jeden nápoj z baru. Pro případné změny sledujte webové stránky klubu. Začátek besedy v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8, Praha 3 - Žižkov
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


08-OCT-20

Mineralogický seminář VŠCHT

Na seminář zaměřený na mineralogické vědy k uctění 100. výročí narození prof. Ing. Jaroslava Bauera, CSc. zve Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Název příspěvku z oblasti obecné mineralogie, mineralogických metod identifikace, šperkařství či vzpomínky přátel a profesních kolegů uveďte prosím v Předběžné přihlášce do 15.7. Další podrobnosti ohledně formy příspěvku, přednášky a výšky vložného budou uvedeny ve 2.cirkuláři.

Místo akce: Strahovský klášter, Praha
Kontaktní osoba: David Koloušek | e-mail: david.kolousek@vscht.cz


15-OCT-20

Korsika – nejtěžší a nejkrásnější trek v Evropě

Beseda s Ing. Davidem Prausem. Přírodovědný klub je otevřen od 16 h, vstupným je minimálně jeden nápoj z baru. Pro případné změny sledujte webové stránky klubu. Začátek besedy v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8, Praha 3 - Žižkov
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


19-OCT-20 - 22-OCT-20

Kurz mělké geofyziky

Katedra geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci si dovoluje pozvat všechny zájemce o mělký geofyzikální průzkum na Kurz mělké geofyziky. Kurz proběhne v prostorách katedry geologie PřF UP v Olomouci a měření na vybraných lokalitách v terénu.

Místo akce: Katedra geologie PřF Univerzity Palackého
Kontaktní osoba: Zuzana Lenďáková | e-mail: zuzana.lendakova@upol.cz


22-OCT-20

Vulkanismus na Io, aneb když se taví celý měsíc

Beseda s Dr. Petrem Brožem. Přírodovědný klub je otevřen od 16 h, vstupným je minimálně jeden nápoj z baru. Pro případné změny sledujte webové stránky klubu. Začátek besedy v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8, Praha 3 - Žižkov
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


29-OCT-20

Výstup na Kilimandžáro a Mt. Kenyu a národní parky Ngorogoro a Serengeti

Beseda s Dr. Tomášem Charvátem. Přírodovědný klub je otevřen od 16 h, vstupným je minimálně jeden nápoj z baru. Pro případné změny sledujte webové stránky klubu. Začátek besedy v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8, Praha 3 - Žižkov
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


05-NOV-20

O judaismu čili židovském náboženství

Beseda s Dr. Milošem Pátkem. Přírodovědný klub je otevřen od 16 h, vstupným je minimálně jeden nápoj z baru. Pro případné změny sledujte webové stránky klubu. Začátek besedy v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8, Praha 3 - Žižkov
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


12-NOV-20

Výlet do Itálie po stopách Karla Čapka

Beseda s velvyslancem Milanem Jakobcem. Přírodovědný klub je otevřen od 16 h, vstupným je minimálně jeden nápoj z baru. Pro případné změny sledujte webové stránky klubu. Začátek besedy v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8, Praha 3 - Žižkov
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


19-NOV-20

Nad knihou "Jáchymov, mineralogická perla Krušnohoří"

Beseda s autory Pavlem Škáchou, Jakubem Plášilem a Vladimírem Horákem. Přírodovědný klub je otevřen od 16 h, vstupným je minimálně jeden nápoj z baru. Pro případné změny sledujte webové stránky klubu. Začátek besedy v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8, Praha 3 - Žižkov
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


26-NOV-20

Setkání Čermákovců a jejich příznivců

Přírodovědný klub je otevřen od 16 h, vstupným je minimálně jeden nápoj z baru. Pro případné změny sledujte webové stránky klubu. Začátek besedy v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8, Praha 3 - Žižkov
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


01-DEC-20

111. ročník hornického semináře Národního technického muzea

Zveme všechny vážené přátele hornictví, hutnictví, metalurgie, těžkého průmyslu, uhlí, koksu a energetiky (a dalších oborů)! Případní zájemci o přednesení příspěvku prosím nechť zasílají zájem o účast na email martin.pribil@ntm.cz spolu s názvem příspěvku a krátkým abstraktem. Tématy jsou oblast primárního sektoru (hornictví, ložiska, vyhledávání, dobývání surovin, ložisková geologie, mineralogie atp.) a sekundární sektor (báňské strojírenství atp.). Sledujte stránky NTM.

Místo akce: Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Kontaktní osoba: Martin Přibil | e-mail: martin.pribil@ntm.cz


02-DEC-20

60. seminář NTM z dějin hutní výroby

Zveme všechny vážené přátele hornictví, hutnictví, metalurgie, těžkého průmyslu, uhlí, koksu a energetiky! Případní zájemci o přednesení příspěvku prosím nechť zasílají zájem o účast na email martin.pribil@ntm.cz spolu s názvem příspěvku a krátkým abstraktem. Tématy jsou oblast sekundárního sektoru (hutnictví, metalurgie, metalografie, tváření, válcování, umělecká litina, zvonařství atp.) a primární sektor (úpravnictví, historické zdroje železných rud atp.). Sledujte stránky NTM.

Místo akce: Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Kontaktní osoba: Martin Přibil | e-mail: martin.pribil@ntm.cz


03-DEC-20

Dojmy z Ománu

Beseda s Drs. Petrem a Lenkou Hradeckými. Přírodovědný klub je otevřen od 16 h, vstupným je minimálně jeden nápoj z baru. Pro případné změny sledujte webové stránky klubu. Začátek besedy v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8, Praha 3 - Žižkov
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


10-DEC-20

Studium kometárního prachu

Beseda s Doc. Martinem Šolcem. Přírodovědný klub je otevřen od 16 h, vstupným je minimálně jeden nápoj z baru. Pro případné změny sledujte webové stránky klubu. Začátek besedy v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8, Praha 3 - Žižkov
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


17-DEC-20

Předvánoční setkání v Café Barrande

Přírodovědný klub je otevřen od 16 h, vstupným je minimálně jeden nápoj z baru. Pro případné změny sledujte webové stránky klubu. Začátek besedy v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8, Praha 3 - Žižkov
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


31-DEC-20

Silvestr v Cafe Barrande

Tentokát skutečně na Silvestra. Pro případné změny sledujte webové stránky klubu.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8, Praha 3 - Žižkov
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.czikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089448
fax: +420 257 531 376
radek.svitil@geologycz