Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce Popularizace

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Popularizace > Kalendář geologa

Kalendář geologa

Informace o akcích, které si přejete zveřejnit v Kalendáři geologa, zasílejte prosím na adresu: kalendar@geology.cz.

17-OCT-18

Seminář ze sedimentární geologie

Přednášku " Anatomy of a deep-sea fan system: insights from behind-outcrop coring in the west of Ireland" uvede Peter Haughton (University College Dublin) v rámci pravidelného Semináře ze sedimentární geologie Přírodovědecké fakulty UK. Pořádající Ústav geologie a paleontologie PřF UK srdečně zve zájemce z řad studentů, vědeckých a akademických pracovníků a široké geologické veřejnosti. Akuální informace jsou na stránkách ústavu . Začátek ve 14,50.

Místo akce: Ústav geologie a paleontologie, PřF UK, Velká paleontologická posluchárna, Albertov 6,Praha 2
Kontaktní osoba: Karel Martínek | e-mail: karel@natur.cuni.cz


18-OCT-18

Súdán

Beseda s Dr. Josefem Ševčíkem proběhne v Café Barrande. Přírodovědný klub je otevřen od 16 h, vstupným je minimálně jeden nápoj z baru. Pro případné změny sledujte webové stránky klubu. Začátek besedy v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8/921, Praha 3
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


19-OCT-18

Exact solutions of slope stability and critical taper problems from Mohr circles

Na přednášku Martina Schopfera (University of Vienna, Rakousko), která proběhne v angličtině, srdečně zve Geofyzikální ústav AV ČR. Začátek v 10 h.

Místo akce: Přednáškový sál GFÚ, Boční II / 1401, Praha 4
Kontaktní osoba: Miroslava Macháčková | e-mail: m.machackova@ig.cas.cz


23-OCT-18

Geochemický seminář PřF UK

Přednáška "Izotopické složení Cu, Zn, Cr a Os černých břidlic Tepelsko-barrandienské jednotky" Lukáše Ackermanna (Geologický ústav, AV ČR, Praha) se koná v rámci pravidelných Geochemických seminářů Ústavu Geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK. Hosté jsou srdečně zváni. Začátek ve 14,50 h.

Místo akce: Mineralogická polsuchárna, UGMNZ, 1. patro, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Jan Jehlička | e-mail: jan.jehlicka@natur.cuni.cz


24-OCT-18

Paleontologický seminář UGP PřF UK

Přednášku " Ordovician lagerstätten in Morocco and Barrandian area" uvede Peter van Roy (Ghent University) v rámci pravidelného Paleontologického semináře Přírodovědecké fakulty UK. Pořádající Ústav geologie a paleontologie PřF UK srdečně zve zájemce z řad studentů, vědeckých a akademických pracovníků a široké geologické veřejnosti. Akuální informace jsou na stránkách ústavu . Začátek ve 14,50.

Místo akce: Ústav geologie a paleontologie, PřF UK, Velká paleontologická posluchárna, Albertov 6,Praha 2
Kontaktní osoba: Martin Košťák | e-mail: kostak@natur.cuni.cz


25-OCT-18

Přes národní parky Norska na nejvyšší vrchol Skandinávie

Beseda s Dr. Vladimírem Lysenkem proběhne v Café Barrande. Přírodovědný klub je otevřen od 16 h, vstupným je minimálně jeden nápoj z baru. Pro případné změny sledujte webové stránky klubu. Začátek besedy v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8/921, Praha 3
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


30-OCT-18

Mineralogicko - ložiskový seminář Přf UK

Přednáška "Aplikovaná mineralogie ve forenzní praxi a zajímavé případy z praxe Kriminalistického ústavu Praha" Marka Kotrlého (Kriminalistický ústav, PČR, Praha) se koná v rámci pravidelných Mineralogicko-ložiskových seminářů Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Přf UK. Hosté jsou srdečně zváni. Začátek v 14,50 h.

Místo akce: Mineralogická polsuchárna, UGMNZ, 1. patro, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Richard Přikryl | e-mail: richard.prikryl@natur.cuni.cz


31-OCT-18

Seminář ze sedimentární geologie UGP PřF UK

Přednášku " The Early Jurassic Toarcian hyperthermal and its climatic consequences and feedback mechanisms in the marine and continental realms" uvede Weimu Xu (University of Oxford & Trinity College Dublin) v rámci pravidelného Semináře ze sedimentární geologie. Pořádající Ústav geologie a paleontologie PřF UK srdečně zve všechny zájemce. Akuální informace jsou na stránkách ústavu . Začátek ve 14,50.

Místo akce: Ústav geologie a paleontologie, PřF UK, Velká paleontologická posluchárna, Albertov 6,Praha 2
Kontaktní osoba: Karel Martínek | e-mail: karel@natur.cuni.cz


01-NOV-18

Vulkán Batur na indonéském ostrově Bali

Beseda s Dr. Petrem Hradeckým proběhne v Café Barrande. Přírodovědný klub je otevřen od 16 h, vstupným je minimálně jeden nápoj z baru. Pro případné změny sledujte webové stránky klubu. Začátek besedy v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8/921, Praha 3
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


06-NOV-18

Geochemický seminář PřF UK

Přednáška "Akumulace půdní organické hmoty na plochách po těžbě" Jana Frouze (Ústav životního protředí, PřF UK, Praha) se koná v rámci pravidelných Geochemických seminářů Ústavu Geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK. Hosté jsou srdečně zváni. Začátek ve 14,50 h.

Místo akce: Mineralogická polsuchárna, UGMNZ, 1. patro, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Jan Jehlička | e-mail: jan.jehlicka@natur.cuni.cz


08-NOV-18

Tradiční schůzka Čermákovců

Schůzka proběhne v Café Barrande. Přírodovědný klub je otevřen od 16 h, vstupným je minimálně jeden nápoj z baru. Pro případné změny sledujte webové stránky klubu. Začátek besedy v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8/921, Praha 3
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


09-NOV-18

Geochemický seminář České geologické služby

V rámci podzimního cyklu Geochemického semináře ČGS nejprve proběhne přednáška J. Louny (AVX, Lanškroun) "Studium původu rud Ta a Nb (fingerprints) pro výrobce elektronických součástek". Začátek v 9,30. Následuje přednáška J. Míkové (ČGS Praha) "Charakterizace složení rud Ta a Nb pomocí laserové ablace". Druhá přednáška začíná v 10,15.

Místo akce: zasedací místnost budovy geochemie a laboratoří ČGS, 1. patro, Praha 5 - Barrandov, Geologická 6
Kontaktní osoba: Eva Přechová | e-mail: eva.prechova@geology.cz


13-NOV-18

Mineralogicko - ložiskový seminář Přf UK - prezentace doktorandů

V rámci podzimního cyklu Mineralogicko - ložiskového semináře se nejprve představí Magdalena Knappová s přednáškou "Sekundární sulfidy As v půdách na lokalitě Smolotely", posléze vystoupí Tomáš Vrbický s tématem "Experimentální úprava živcové suroviny ložiska Krásno – Vysoký kámen a možnosti využití vedlejších produktů". Koná se v rámci pravidelných Mineralogicko-ložiskových seminářů Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Přf UK. Hosté jsou srdečně zváni. Začátek v 14,50 h.

Místo akce: Mineralogická polsuchárna, UGMNZ, 1. patro, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Richard Přikryl | e-mail: richard.prikryl@natur.cuni.cz


14-NOV-18

Paleontologický seminář UGP PřF UK

Přednášku " Classification ofearly fossil sponges" uvede Joseph P. Botting (Nanjing Institute of Geology and Palaeontology) v rámci pravidelného Paleontologického semináře Přírodovědecké fakulty UK. Pořádající Ústav geologie a paleontologie PřF UK srdečně zve zájemce z řad studentů, vědeckých a akademických pracovníků a široké geologické veřejnosti. Akuální informace jsou na stránkách ústavu . Začátek ve 14,50.

Místo akce: Ústav geologie a paleontologie, PřF UK, Velká paleontologická posluchárna, Albertov 6,Praha 2
Kontaktní osoba: Martin Košťák | e-mail: kostak@natur.cuni.cz


15-NOV-18

Francouzské středohoří, kraj sopek a románských opatství

Beseda s Dr. Jiřím Jiránkem proběhne v Café Barrande. Přírodovědný klub je otevřen od 16 h, vstupným je minimálně jeden nápoj z baru. Pro případné změny sledujte webové stránky klubu. Začátek besedy v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8/921, Praha 3
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


20-NOV-18

Geochemický seminář PřF UK

Přednáška " The impact of mining on the environment and surface drainage in the Zambian Copperbelt" Ondřeje Šráčka (Masarykova Univerzita, Brno) se koná v rámci pravidelných Geochemických seminářů Ústavu Geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK. Hosté jsou srdečně zváni. Začátek ve 14,50 h.

Místo akce: Mineralogická polsuchárna, UGMNZ, 1. patro, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Jan Jehlička | e-mail: jan.jehlicka@natur.cuni.cz


21-NOV-18

Paleontologický seminář UGP PřF UK

Přednášku " Rise and fall of marine ecosystems through the late Cretaceous, exemplified by fossil Lagerstätten in Mexico" uvede Christina Ifrim (Universität Heidelberg) v rámci pravidelného Semináře ze sedimentární geologie. Pořádající Ústav geologie a paleontologie PřF UK srdečně zve zájemce z řad studentů, vědeckých a akademických pracovníků a široké geologické veřejnosti. Akuální informace jsou na stránkách ústavu . Začátek ve 14,50.

Místo akce: Ústav geologie a paleontologie, PřF UK, Velká paleontologická posluchárna, Albertov 6,Praha 2
Kontaktní osoba: Martin Košťák | e-mail: kostak@natur.cuni.cz


22-NOV-18

Krása kamene

Beseda s Ing. Evou Holoubkovou proběhne v Café Barrande. Přírodovědný klub je otevřen od 16 h, vstupným je minimálně jeden nápoj z baru. Pro případné změny sledujte webové stránky klubu. Začátek besedy v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8/921, Praha 3
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


27-NOV-18

Mineralogicko - ložiskový seminář Přf UK

V rámci podzimního cyklu Mineralogicko - ložiskového semináře UGMNZ PřF UK se nejprve představí Vojtěch Wertich (Ústav geologických věd, PřF MU, Brno) s přednáškou "Aplikace katodové luminiscence a stopových prvků v hydrotermálním křemeni pro studium ložisek nerostných surovin - případová studie ložiska zlata Mokrsko". Posléze vystoupí Karel Pacák, Jiří Zachariáš (ÚGMNZ PřF UK) s tématem "Empirické ověření aplikovatelnosti Ti-termometrů pro hydrotermální křemen v rozsahu 200-500 °C". Hosté jsou srdečně zváni. Začátek ve 14,50 h.

Místo akce: Mineralogická polsuchárna, UGMNZ, 1. patro, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Richard Přikryl | e-mail: richard.prikryl@natur.cuni.cz


29-NOV-18

Peru známé i neznámé

Beseda s Dr. Jiřím Šebestou proběhne v Café Barrande. Přírodovědný klub je otevřen od 16 h, vstupným je minimálně jeden nápoj z baru. Pro případné změny sledujte webové stránky klubu. Začátek besedy v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8/921, Praha 3
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


30-NOV-18

Geochemický seminář České geologické služby

V rámci podzimního cyklu Geochemického semináře ČGS nejprve proběhne přednáška F. Oulehle a kol. "Biogeochemické modelování kůrovcové disturbance v povodí Plešného jezera". Začátek v 9,30. Následuje přednáška M. Hájka (Masarykova univerzita Brno) "Chemismus podzemních a srážkových vod ve vztahu k diverzitě rašelinišť a paleoklimatickým rekonstrukcím". Druhá přednáška začíná v 10,15.

Místo akce: zasedací místnost budovy geochemie a laboratoří ČGS, 1. patro, Praha 5 - Barrandov, Geologická 6
Kontaktní osoba: Eva Přechová | e-mail: eva.prechova@geology.cz


04-DEC-18

Geochemický seminář PřF UK

Přednáška " Innovative methods of investigating archaeological stone materials" Simony Raneri (Department of Earth Sciences, University of Pisa, Italy) se koná v rámci pravidelných Geochemických seminářů Ústavu Geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK. Hosté jsou srdečně zváni. Začátek ve 14,50 h.

Místo akce: Mineralogická polsuchárna, UGMNZ, 1. patro, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Jan Jehlička | e-mail: jan.jehlicka@natur.cuni.cz


05-DEC-18

Seminář ze sedimentární geologie UGP PřF UK

Přednášku "New insights into the Early and Middle Miocene depositional systems of the northcentral Paratethys" uvede Samuel Rybár (Univerzita Komenského Bratislava) v rámci pravidelného Semináře ze sedimentární geologie. Pořádající Ústav geologie a paleontologie PřF UK srdečně zve všechny zájemce. Akuální informace jsou na stránkách ústavu . Začátek ve 14,50.

Místo akce: Ústav geologie a paleontologie, PřF UK, Velká paleontologická posluchárna, Albertov 6,Praha 2
Kontaktní osoba: Karel Martínek | e-mail: karel@natur.cuni.cz


05-DEC-18

109. ročník hornického semináře Národního technického musea

Zveme všechny přátele hornictví. Pokud máte zájem o přednesení příspěvku, zašlete nám prosím zprávu. Vítáme především příspěvky o aktuálním dění v oboru hornictví v ČR, SR i ve světě, v oboru hornického muzejnictví, zpřístupňování důlních děl atp. Začátek v 9,30.

Místo akce: kinosál NTM, Kostelní 42, Praha 7
Kontaktní osoba: Martin Přibil | e-mail: martin.pribil@ntm.cz


06-DEC-18

Polkové melodie z celého světa

Lída Prouzová a taneční soubor Marieta vystoupí v Café Barrande.Přírodovědný klub je otevřen od 16 h, vstupným je minimálně jeden nápoj z baru. Pro případné změny sledujte webové stránky klubu. Začátek v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8/921, Praha 3
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


10-DEC-18

Paleoekologie rostlin svrchní křídy ve střední Evropě

Přednáška Doc. Jiřího Kvačka (NM) se koná v rámci cyklu paleontologické sekce Společnosti Národního muzea. Začátek v 18 h.

Místo akce: Národní muzeum - nová budova, Vinohradská 1, Praha 1, přednáškový sál H
Kontaktní osoba: Jana Bruthansová | e-mail: jana_bruthansova@nm.cz


11-DEC-18

Seminář UGMNZ Přf UK

V rámci podzimního cyklu Seminářů UGMNZ PřF UK se koná studentský seminář s prezentacemi diplomantů a doktorandů ústavu. Hosté jsou srdečně zváni. Začátek ve 14,50 h.

Místo akce: Mineralogická polsuchárna, UGMNZ, 1. patro, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Richard Přikryl | e-mail: richard.prikryl@natur.cuni.cz


13-DEC-18

Ghana

Beseda s Dr. Bedřichem Mlčochem proběhne v Café Barrande. Přírodovědný klub je otevřen od 16 h, vstupným je minimálně jeden nápoj z baru. Pro případné změny sledujte webové stránky klubu. Začátek besedy v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8/921, Praha 3
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


20-DEC-18

Předvánoční setkání příznivců Café Barrande

Přírodovědný klub je otevřen od 16 h, vstupným je minimálně jeden nápoj z baru. Pro případné změny sledujte webové stránky klubu. Začátek setkání v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8/921, Praha 3
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


27-DEC-18

Rozloučení se starým rokem v Café Barrande

Přírodovědný klub je otevřen od 16 h, vstupným je minimálně jeden nápoj z baru. Pro případné změny sledujte webové stránky klubu. Začátek v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8/921, Praha 3
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


03-SEP-19 - 06-SEP-19

Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenské geologické spoločnosti

Česká geologická společnost a Slovenská geologická společnost srdečně zvou všechny zájemce o aktuální otázky týkající se geologického vývoje Českého masivu a Západních Karpat na Otevřený kongres. Tímto vyzýváme a prosíme i laskavé sponzory a další podporovatele akce, aby se organizátorům ozvali! Zde budou zveřejněňovány další informace a následně spuštěn i registrační systém!

Místo akce: Beroun, hotel Grand - Litava
Kontaktní osoba: Viktor Goliáš | e-mail: wiki@natur.cuni.czikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 448
fax: +420 257 531 376
radek.svitil@geologycz