Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce Popularizace

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvodní stránka > Popularizace > Kalendář geologa

Kalendář geologa

Informace o akcích, které si přejete zveřejnit v Kalendáři geologa, zasílejte prosím na adresu: kalendar@geology.cz.

13-DEC-17

Multiproxy přístup a HI-Res stratigrafie - paleontologický seminář

Přednášku "Multiproxy přístup a HI-Res stratigrafie: kontrastní příklady stupně přesnosti dosažené v korelaci středněpaleozoických sedimentárních sekvencí" uvede Ladislav Slavík (Geologický ústav AV CR)v rámci paleontologického semináře Ústavu geologie a paleontologie PřF UK. Začátek ve 14,50.

Místo akce: Velká palontologická posluchárna UGP, PřF UK, Albertov 6, Praha, přízemí vlevo
Kontaktní osoba: Martin Košťák | e-mail: kostak@natur.cuni.cz


14-DEC-17

Pražští skalníci, kameníci a sochaři

Beseda nad novou knihou s autogramiádou Ing. Václav Rybaříka v rámci přírodovědných besed Café Barrande. Začátek v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8/921, Praha 3
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


14-DEC-17

Geologické a báňsko-technické podmínky hornictví v české části Hornoslezské pánve

Přednáší prof. Ing. Martina Sivek, CSc. (Institut geologického inženýrství HGF VŠB-TU Ostrava) v rámci 82. přednášky s geologickou tématikou. Zve Institut geologického inženýrství HGF VŠB-TU Ostrava a Česká geologická společnost, pobočka Ostrava. Další informace sledujete zde. Začátek v 16 h.

Místo akce: Geologický pavilon, místnost GP106 VŠB – Technická Univerzita Ostrava, 17. listopadu, Ostrava
Kontaktní osoba: Jakub Jirásek | e-mail: jakub.jirasek@vsb.cz


15-DEC-17

Slavnostní křest knihy "Acháty barrandienu a další leštitelné materiály"

Na slavnostní křest a představení nové knihy "Acháty barrandienu a další leštitelné materiály" zaměřené na regionální dekorační kameny zve Muzeum Českého krasu. Součástí akce bude beseda s autory jakožto dlouholetými sběrateli o sbírání a zpracování místních krásných kamenů. Ke zhlédnutí budou nejen vybrané vzorky otištěné v knize, ale i surové dosud neopracované kameny. Knihu bude možné přímo na místě zakoupit a nechat si ji od autorů také podepsat. Začátek v 17 h.

Místo akce: Muzeum Českého krasu v Berouně, Husovo nám. 87, Beroun
Kontaktní osoba: Pavel Bokr | e-mail: cgu@bokr.cz


20-DEC-17

Uhelný seminář

1) Informace o nových publikacích a chystaných konferencích a seminářích 2) Nová surovinová politika České republiky a její realizace (P. Kavina) 3) Říční systémy v ostravském souvrství, jejich vliv na uhelné sloje a příklady toho, jak lze tyto údaje využít pro vedení těžby (P. Filák, P. Martinec, J. Horák). Ústav geologie a paleontologie a „Uhlaři“ na PřF UK Vás srdečně zvou. Začátek v 9 h.

Místo akce: Velká palontologická posluchárna UGP, PřF UK, Albertov 6, Praha, přízemí vlevo
Kontaktní osoba: Stanislav Opluštil | e-mail: oplustil@natur.cuni.cz


21-DEC-17

Předvánoční setkání v Café Barrande se zpěvem koled

Koná se v rámci besed přírodovědného klubu Café Barrande. Začátek v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8/921, Praha 3
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


26-JUN-18 - 30-JUN-18

Středoevropská mineralogická konference 2018

Uskuteční se 26.-30. června 2018 v Banské Štiavnici ve spolupráci se Slovenským báňským muzeem. Všechny potřebné informace najdete v přiloženém prvním cirkuláři. V dohledné době bude spuštěný i web konference.

Místo akce: Banská Štiavnica
Kontaktní osoba: Peter Bačík | e-mail: bacikp@fns.uniba.skikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 448
fax: +420 257 531 376
radek.svitil@geologycz