Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce Popularizace

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvodní stránka > Popularizace > Kalendář geologa

Kalendář geologa

Informace o akcích, které si přejete zveřejnit v Kalendáři geologa, zasílejte prosím na adresu: kalendar@geology.cz.

17-OCT-17

Terrestrial Glaciovolcanism: products and processes

Na přednášku prof. B. Edwardse (Dickinson College) zve odborná skupina vulkanologie ČGSpol. a Česká geologická služba. Začátek ve 14.30 hod.

Místo akce: Velká zasedačka České geologické služby, Klárov, Praha
Kontaktní osoba: Vladislav Rapprich | e-mail: vladislav.rapprich@geology.cz


19-OCT-17

Numerické modelování dynamiky kontinentálních riftových zón

Přednášku povede Martina Ulvrová (Université Claude Bernard, Lyon 1, Francie) v rámci Spořilovských expedic konajících se na půdě Akademie věd ČR. Začátek v 16 h.

Místo akce: Přednáškový sál Ústavu fyziky atmosféry AV ČR Boční II/1401, Praha 4
Kontaktní osoba: Miroslava Macháčková | tel.601 116 708 | e-mail: m.machackova@ig.cas.cz


19-OCT-17

Setkání Čermákovců

Setkání Čermákovců v rámci přírodovědných besed Café Barrande. Začátek v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8/921, Praha 3
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


20-OCT-17

Objevy a objevitelé Bozkovských jeskyní - Bozkovské dolomitové jeskyně slaví 70 let

Muzeum Českého ráje v Turnově zve zájemce na besedu s pamětníky objevů Bozkovských jeskyní a vzpomínku na ty, kteří už mezi námi nejsou. Další informace na stránkách muzea. Začátek v 17 h.

Místo akce: Muzeum Českého ráje v Turnově, Kamenářský dům, Skálova 71, Turnov
| tel.481 321 148 | e-mail: mail@muzeum-turnov.cz


22-OCT-17

Geologická exkurze se sběrem zkamenělin do okolí Rejkovic

Muzeum Českého krasu, p.o. v Berouně zve na tradiční geologickou exkurzi pro veřejnost spojenou se sběrem zkamenělin. Tentokrát se vydáme do okolí Rejkovic, kde navštívíme několik nalezišť zkamenělin a seznámíme se s geologickým vývojem oblasti. Nalezneme především krásné trilobity pocházející z nejstaršího období prvohor – kambria. Exkurzi povede muzejní paleontolog Mgr. Štěpán Rak. Sraz v Rejkovicích u vlakového nádraží v 9:30, (z Berouna do Rejkovic jede vlak v 8:57).

Místo akce: blízké okolí Rejkovic
Kontaktní osoba: Pavel Bokr | e-mail: geopark@muzeum-beroun.cz


23-OCT-17

Severní Borneo – ostrov lovců lebek

Na přednášku Antonína Jančaříka zve Česká geologická společnost, pobočka Příbram, Spolek Prokop Příbram a Hornické muzeum Příbram. Začátek v 18 h.

Místo akce: Restaurace "Na Mari" na Březových horách, Nádvoří Msgre. Korejse 155 , Příbram
Kontaktní osoba: Pavel Škácha | e-mail: skacha-p@muzeum-pribram.cz


24-OCT-17

Ložiskově-mineralogický seminář

V rámci seminářů Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK proběhne přednáška Michala Čurdy et al.: "Metamiktizace ve skupině sulfidů: Radioaktivní galenity z hořících hald dolnoslezské pánve". Začátek ve 14,50. Ložiskové sbírky jsou přístupny před seminářem od 14:30 ke kávě, čaji a setkáním. Hosté jsou srdečně zváni!!!!

Místo akce: Ložiskové sbírky, první patro, č. dveří 120, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Richard Přikryl | e-mail: richard.prikryl@natur.cuni.cz


25-OCT-17

Uhelný seminář

Na programu prvního semináře školního roku 2017/2018 je 1) Úvodní informace k seminářům, 2) Radiometricky kalibrované litostratigrafické schéma terestrických pánví Českého masivu - uvede S. Opluštil a 3) Uhelný průmysl v Evropě - R. Eisenvortová. Ústav geologie a paleontologie a „Uhlaři“ na PřF UK Vás srdečně zvou. Začátek v 9 h.

Místo akce: Velká palontologická posluchárna UGP, PřF UK, Albertov 6, Praha, přízemí vlevo
Kontaktní osoba: Stanislav Opluštil | e-mail: oplustil@natur.cuni.cz


25-OCT-17

The Early Devonian Rhynie Chert: the oldest completely preserved terrestrial ecosystem

Přednáší Hans Kerp (Universität Münster) v rámci paleontologického semináře Ústavu geologie a paleontologie PřF UK. Začátek ve 14,50.

Místo akce: Velká palontologická posluchárna UGP, PřF UK, Albertov 6, Praha, přízemí vlevo
Kontaktní osoba: Martin Košťák | e-mail: kostak@natur.cuni.cz


25-OCT-17

Global biogeochemical cycling of selenium

Přednášku na téma: "Global biogeochemical cycling of selenium. Predicting broad-scale environmental distributions of trace elements" uvede Lenny Winkel (Swiss Federal Institute of Technology, Zurich). Koná se v rámci podzimního cyklu geochemckých seminářů ČGS. Začátek v 9:30.

Místo akce: Zasedací místnost budovy geochemie a laboratoří ČGS, Praha 5 - Barrandov, Geologická 6, 1. patro
Kontaktní osoba: Daniela Fottová | e-mail: daniela.fottova@geology.cz


26-OCT-17

Sopečný ostrov Fuerteventura (Kanárské ostrovy)

V rámci přírodovědných besed Café Barrande vystoupí se svou přednáškou Dr. Petr Hradecký. Začátek v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8/921, Praha 3
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


02-NOV-17

Sopečný ostrov Tenerife (Kanárské ostrovy)

V rámci přírodovědných besed Café Barrande vystoupí se svou přednáškou Dr. Jiří Jiránek. Začátek v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8/921, Praha 3
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


07-NOV-17

Ložiskově-mineralogický seminář

V rámci semináře Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK bude přednášet Andrei Shiryaev (A.N. Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia. Tématem přednášky je: "Natural silicon carbide from kimberlites and sediments: polytypes, trace elements, inclusions and speculations on its origin. Unusual gem quality Ib diamonds: what can we learn about growth of natural diamond?" Začátek ve 14,50.Ložiskové sbírky jsou přístupny před seminářem od 14:30.

Místo akce: Ložiskové sbírky, první patro, č. dveří 120, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Richard Přikryl | e-mail: richard.prikryl@natur.cuni.cz


09-NOV-17

Rozjímání nad díly žijících i zemřelých spisovatelů a básníků z řad geologů

Beseda v rámci přírodovědných besed Café Barrande. Začátek v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8/921, Praha 3
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


15-NOV-17

Paleontologický seminář

V rámci semináře proběhnou dvě přednášky. Na téma "Ammonites: very well known, albeit still enigmatic" promluví Elena Jazykowa (Uniwersitet Opolski) a s přednáškou "Blood thirsty lizards in the World´s oceans: 92–66 Ma old mosasaurs" vystoupí John Jagt (Natuurhistorish Museum Maastricht). ZAčátek ve 14,50.

Místo akce: Velká palontologická posluchárna UGP, PřF UK, Albertov 6, Praha, přízemí vlevo
Kontaktní osoba: Martin Košťák | e-mail: kostak@natur.cuni.cz


16-NOV-17

Vzpomínky na dr. Josefa Hetlera a další geology Zlatohorska

Besedu za neuskutečněnou besedu v I. pololetí tr. povede Dr. Stanislav Staněk. Začátek v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8/921, Praha 3
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


21-NOV-17

Ložiskově-mineralogický seminář

V rámci semináře Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK proběhnou dvě přednášky. Jiří Zachariáš a Matěj Němec pohovoří o tématu: "Zlato a aurostibit z ložiska Krásná Hora aneb pohled pod pokličku hydrotermálního" a Pacák Karel a Jiří Zachariáš se budou věnovat tématu: " Stopové prvky v křemeni vybraných hydrotermálních ložisek Au a Ag-Pb-Zn Českého masívu". Začátek ve 14,50. Ložiskové sbírky jsou přístupny před seminářem od 14:30 ke kávě, čaji a setkáním. Hosté jsou srdečně zváni!!!!

Místo akce: Ložiskové sbírky, první patro, č. dveří 120, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Richard Přikryl | e-mail: richard.prikryl@natur.cuni.cz


22-NOV-17

Vránait, nový minerál příbuzný sillimanitu, a petrologický význam „bórových mullitů”

Na přednášku dr. Cempírka zve Česká geologická služba a Ústav geologických věd, PřF MU. Začátek ve 14 h.

Místo akce: Velká zasedačka, Česká geologická služba Klárov 3, Praha
Kontaktní osoba: Barbora Dudíková Schulmannová | e-mail: barbora.dudikova@geology.cz


23-NOV-17

Chorvatsko trochu jinak

V rámci přírodovědných besed Café Barrande vystoupí se svou přednáškou Dr. Martin Košatka (geolog a velvyslanec). Začátek v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8/921, Praha 3
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


24-NOV-17

Seminář Oddělení biodiverzity a globálních změn v geologické minulosti

Seminář povede Jiří Frýda, Stanislava Vodrážková a Petra Tonarová v rámci podzimního cyklu Geochemických seminářů ČGS. Začátek v 9:30.

Místo akce: Zasedací místnost budovy geochemie a laboratoří ČGS, Praha 5 - Barrandov, Geologická 6, 1. patro
Kontaktní osoba: Daniela Fottová | e-mail: daniela.fottova@geology.cz


29-NOV-17

Jaký vliv má topografie pánve, klima a tektonika na deltové turbidity? Příklady české křídové pánve

S přednáškou vystoupí David Ulicný (Geofyzikální ústav AV CR) v rámci sedimentárního semináře. Ústavu geologie a paleontologie PřF UK. ZAčátek ve 14,50.

Místo akce: Velká palontologická posluchárna UGP, PřF UK, Albertov 6, Praha, přízemí vlevo
Kontaktní osoba: Martin Košťák | e-mail: kostak@natur.cuni.cz


29-NOV-17

Uhelný seminář - Monotematický seminář věnovaný problematice mostecké (severočeské) pánve

Se svými přdnáškami vystoupí P. Schnabl - Magnetostratigrafie nadložních jílů , T. M. Grygar - Cyklostratigrafie pánevních sedimentů a K. Mach - Praktický pohled na statigrafii nadložních vrstev. Ústav geologie a paleontologie a „Uhlaři“ na PřF UK Vás srdečně zvou. Začátek v 9 h.

Místo akce: Velká palontologická posluchárna UGP, PřF UK, Albertov 6, Praha, přízemí vlevo
Kontaktní osoba: Stanislav Opluštil | e-mail: oplustil@natur.cuni.cz


30-NOV-17

Staré geologické mapy střední Evropy

Beseda v rámci přírodovědných besed Café Barrande nad společnou publikací vydanou v angličtině autorů Aleny Čejchanové, Zdeňka Kukala, Karla Pošmourného a Jana Kozáka. Začátek v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8/921, Praha 3
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


05-DEC-17

Ložiskově-mineralogický seminář

V rámci semináře Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK bude hovořit Štěpánka Turnová na téma: "Historický radioaktivní vodovod ve městě Skalná (okr. Cheb)". Začátek ve 14,50. Ložiskové sbírky jsou přístupny před seminářem od 14:30 ke kávě, čaji a setkáním. Hosté jsou srdečně zváni!!!!

Místo akce: Ložiskové sbírky, první patro, č. dveří 120, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Richard Přikryl | e-mail: richard.prikryl@natur.cuni.cz


06-DEC-17

The message of the fossil plant record: reconstruction of vegetation and climate

Přednášku "The message of the fossil plant record: reconstruction of vegetation and climate in the geological past" uvede Johanna Eder (Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart). v rámci paleontologického semináře Ústavu geologie a paleontologie PřF UK. Začátek ve 14,50.

Místo akce: Velká palontologická posluchárna UGP, PřF UK, Albertov 6, Praha, přízemí vlevo
Kontaktní osoba: Martin Košťák | e-mail: kostak@natur.cuni.cz


06-DEC-17

108. ročník hornického semináře Národního technického musea

Témata budou uspořádána do tematických bloků od historie po současnost a budoucnost českého a slovenského hornictví. Pokud máte zájem o přednesení příspěvku na téma spojené s hornictvím, zašlete nám prosím zprávu. Program bude součástí dalšího cirkuláře.

Místo akce: kinosál Národního technického musea v Praze 7, Kostelní 42
Kontaktní osoba: Martin Přibil | tel.220 399 235 | e-mail: martin.pribil@ntm.cz


07-DEC-17

Jak jsme objevovali prameny Amazonky

V rámci přírodovědných besed Café Barrande vystoupí se svou přednáškou Prof. Dr. Bohumír Jánský, CSc. (PřFUK). Začátek v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8/921, Praha 3
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


13-DEC-17

Multiproxy přístup a HI-Res stratigrafie - paleontologický seminář

Přednášku "Multiproxy přístup a HI-Res stratigrafie: kontrastní příklady stupně přesnosti dosažené v korelaci středněpaleozoických sedimentárních sekvencí" uvede Ladislav Slavík (Geologický ústav AV CR)v rámci paleontologického semináře Ústavu geologie a paleontologie PřF UK. Začátek ve 14,50.

Místo akce: Velká palontologická posluchárna UGP, PřF UK, Albertov 6, Praha, přízemí vlevo
Kontaktní osoba: Martin Košťák | e-mail: kostak@natur.cuni.cz


14-DEC-17

Pražští skalníci, kameníci a sochaři

Beseda nad novou knihou s autogramiádou Ing. Václav Rybaříka v rámci přírodovědných besed Café Barrande. Začátek v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8/921, Praha 3
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


20-DEC-17

Uhelný seminář

1) Informace o nových publikacích a chystaných konferencích a seminářích 2) Nová surovinová politika České republiky a její realizace (P. Kavina) 3) Říční systémy v ostravském souvrství, jejich vliv na uhelné sloje a příklady toho, jak lze tyto údaje využít pro vedení těžby (P. Filák, P. Martinec, J. Horák). Ústav geologie a paleontologie a „Uhlaři“ na PřF UK Vás srdečně zvou. Začátek v 9 h.

Místo akce: Velká palontologická posluchárna UGP, PřF UK, Albertov 6, Praha, přízemí vlevo
Kontaktní osoba: Stanislav Opluštil | e-mail: oplustil@natur.cuni.cz


21-DEC-17

Předvánoční setkání v Café Barrande se zpěvem koled

Koná se v rámci besed přírodovědného klubu Café Barrande. Začátek v 17 h.

Místo akce: Přírodovědný klub Café Barrande, Ježkova 8/921, Praha 3
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


26-JUN-18 - 30-JUN-18

Středoevropská mineralogická konference 2018

Uskuteční se 26.-30. června 2018 v Banské Štiavnici ve spolupráci se Slovenským báňským muzeem. Všechny potřebné informace najdete v přiloženém prvním cirkuláři. V dohledné době bude spuštěný i web konference.

Místo akce: Banská Štiavnica
Kontaktní osoba: Peter Bačík | e-mail: bacikp@fns.uniba.skikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 448
fax: +420 257 531 376
radek.svitil@geologycz