Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce Popularizace

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvodní stránka > Popularizace > Kalendář geologa

Kalendář geologa

Informace o akcích, které si přejete zveřejnit v Kalendáři geologa, zasílejte prosím na adresu: kalendar@geology.cz.

27-MAR-17

Nová koncepce likvidace odvalů na Příbramsku

Na přednášku Ing. Pavla Rychtaříka, Ing. Ladislava Paška a Ing. Leo Kallisty zve Česká geologická společnost, pobočka Příbram, Spolek Prokop Příbram a Hornické muzeum Příbram. Začátek v 18 h. Hosté jsou vítáni.

Místo akce: Spolek Prokop na Dole Marie (restaurace "Na Marii")
Kontaktní osoba: Pavel Škácha | e-mail: skacha-p@muzeum-pribram.cz


28-MAR-17

Merlin Mo deposit (Northern Queensland, Australia): the highest grade Mo and Re deposit in the world

Přednáší Robert J Moye (Australia, consulting geologist) v rámci Ložiskově-mineralogického semináře Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK. Začátek ve 14,50. Ložiskové sbírky jsou přístupny před seminářem od 14:30 ke kávě, čaji a setkáním. Hosté jsou srdečně zváni!

Místo akce: PřF UK, Albertov 6, Praha 2, ložiskové sbírky (první patro, č. dveří 120)
Kontaktní osoba: Jiří Zachariáš | e-mail: zachar@natur.cuni.cz


29-MAR-17

Uhelný seminář na PřF UK

1) Literatura, konference, 2) Klimatická změna minulá, současná i budoucí: příčiny a projevy (R. Huth), 3) Vybrané geologické a báňsko-technické problémy české části hornoslezské pánve (M. Sivek). Srdečně zve Ústav geologie a paleontologie a „Uhlaři“ na PřF UK. Začátek semináře v 9,00 h.

Místo akce: PřF UK, Albertov 6, Velká paleontologická posluchárna, přízemí vlevo
Kontaktní osoba: Stanislav Opluštil | e-mail: stanislav.oplustil@natur.cuni.cz


30-MAR-17

Arabské drahokamy – karneol a tyrkys

Beseda s Dr. Ivanem Turnovcem se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


31-MAR-17

Geochemický seminář České geologické služby

Úvodní přednáška F. Buzek a kol. - Změny v půdě po přidání digestátu (residuum po výrobě bioplynu) - organický C a DOC, začátek v 9,30. Následuje Čejková, F. a kol. - Vliv klimatických podmínek na izotopové složení vody v evropských a českých vínech, začátek v 10,15.

Místo akce: Budova geochemie a laboratoří ČGS, Praha 5 - Barrandov, Geologická 6, zasedací místnost, 1. patro
Kontaktní osoba: Daniela Fottová | e-mail: daniela.fottova@geology.cz


06-APR-17

Geofyzikální průzkum archeologických lokalit na příkladu neolitické lokality KHARAYSIN (Jordánsko)

Na přednášku Martina Moníka v rámci dalšího cyklu přednášek s geologickou tematikou zve Česká geologická společnost, pobočka Ostrava ve spolupráci s Technickou univerzitou Ostrava. Začátek v 16 h. Další informace sledujte zde .

Místo akce: Vysoké školy báňské – TU Ostrava, Geologický pavilon, místnost GP106
Kontaktní osoba: Jakub Jirásek | e-mail: jakub.jirasek@vsb.cz


06-APR-17

Miseroni z Lysonu, šacmistr a umělec v drahém kameni

Beseda s Dr. Františkem Skřivánkem se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


11-APR-17

Trace element geochemistry and pollutant history of river sediments: an introduction

Přednáší Cecile Grosbois (Université Fracois Rabelais de Tours, France) v rámci Seminářů z Environmentální geochemie katedry geologie PřF Univerzity Palackého v Olomouci. Začátek v 15 h.

Místo akce: Budova Envelopa, PřF UP, 17. listopadu 12, Olomouc, učebna 1.038, přízemí
Kontaktní osoba: Lada Hýlová | e-mail: lada.hylova@upol.cz


11-APR-17

The Kennecott Ridgeway gold deposit (South Carolina, USA)

Přednášku "The Kennecott Ridgeway gold deposit (South Carolina, USA): a controversial example of intrusion-related gold mineralization" uvede Robert J Moye (Australia, consulting geologist) v rámci Ložiskově-mineralogického semináře Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK. Začátek ve 14,50. Ložiskové sbírky jsou přístupny před seminářem od 14:30 ke kávě, čaji a setkáním. Hosté jsou srdečně zváni!

Místo akce: PřF UK, Albertov 6, Praha 2, ložiskové sbírky (první patro, č. dveří 120)
Kontaktní osoba: Jiří Zachariáš | e-mail: zachar@natur.cuni.cz


12-APR-17

Climate control on Paleogene fluvial sedimentation in the Bighorn and Williston basins, USA

Přednášku "Climate control on Paleogene fluvial sedimentation in the clastic Bighorn and coalbearing Williston basins, USA" uvede Hemmo Abels (Delft University of Technology) v rámci pravidelného Semináře ze sedimentární geologie Přírodovědecké fakulty UK. Pořádá Ústav geologie a paleontologie PřF UK. Akuální informace jsou na stránkách ústavu. Začátek ve 14,50.

Místo akce: Ústav geologie a paleontologie, Velká paleontologická posluchárna PřF UK, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Jiří Žák | e-mail: jirizak@natur.cuni.cz


13-APR-17

Setkání nad Ježkovým klavírem a vzpomínání

Setkání (možná i s dr. Zdeňkem Vejnarem) se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


20-APR-17

Vzpomínky na Dr. Tibora Budaye

Beseda s Prof. M. Vaněčkem, Dr. J. Hakem a Dr. M. Rausem se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


21-APR-17

Geochemický seminář České geologické služby

Úvodní přednáška P. Štípská a kol. - Začlenění zirkoniových věků do P-T dráhy hornin na základě jejich texturní pozice a REE charakteru: Příklad na eklogitu a granulitu z masivu Blanského lesa, začátek v 9,30. Následuje R. Skála a kol. - Vltavíny a irgizity: Nová data a úvahy o vzniku těchto skel, začátek v 10,15.

Místo akce: Budova geochemie a laboratoří ČGS, Praha 5 - Barrandov, Geologická 6, zasedací místnost, 1. patro
Kontaktní osoba: Daniela Fottová | e-mail: daniela.fottova@geology.cz


25-APR-17

Volcanic-epithermal submarine high-sulfidation contexts and VMS magmatic-hydrothermal systems

Přednáší Jorge Relvas (Univ. of Lisbon, Portugal, SGA key-note speaker) v rámci Ložiskově-mineralogického semináře Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK. Začátek ve 14,50. Ložiskové sbírky jsou přístupny před seminářem od 14:30 ke kávě, čaji a setkáním. Hosté jsou srdečně zváni!

Místo akce: PřF UK, Albertov 6, Praha 2, ložiskové sbírky (první patro, č. dveří 120)
Kontaktní osoba: Jiří Zachariáš | e-mail: zachar@natur.cuni.cz


26-APR-17

Uhelný seminář na PřF UK

1) Literatura, konference, 2) Architektura a korelace říčních sedimentů nýřanských vrstev severní části plzeňské pánve, (R. Lojka), 3) Mokřady jihovýchodní části USA – srovnání s poměry v miocénu v Čechách II. (K. Mach). Srdečně zve Ústav geologie a paleontologie a „Uhlaři“ na PřF UK. Začátek semináře v 9,00 h.

Místo akce: PřF UK, Ústav geologie a paleontologie, Albertov 6, velká paleontologická posluchárna, přízemí vlevo
Kontaktní osoba: Stanislav Opluštil | e-mail: stanislav.oplustil@natur.cuni.cz


26-APR-17

Everything you always wanted to know about limestones and marls but were afraid to ask

Přednáší Axel Munnecke (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen) v rámci pravidelného Semináře ze sedimentární geologie Přírodovědecké fakulty UK. Pořádající Ústav geologie a paleontologie PřF UK srdečně zve zájemce z řad studentů, vědeckých a akademických pracovníků a široké geologické veřejnosti. Akuální informace jsou na stránkách ústavu . Začátek ve 14,50.

Místo akce: Ústav geologie a paleontologie PřF UK, Velká paleontologická posluchárna, přízemí vlevo
Kontaktní osoba: Jiří Žák | e-mail: jirizak@natur.cuni.cz


27-APR-17

Kolem Nového Zélandu

Beseda s Dr. Jiřím Jiránkem se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


02-MAY-17

Kontaminace půd kovy a metaloidy: různé aspekty charakterizace a nápravných opatření

Přednáší Michael Komárek (Fakulta životního prostředí, ČZU Praha) v rámci Seminářů z Environmentální geochemie katedry geologie PřF Univerzity Palackého v Olomouci. Začátek v 15 h.

Místo akce: Budova Envelopa, PřF UP, 17. listopadu 12, Olomouc, učebna 1.038, přízemí
Kontaktní osoba: Lada Hýlová | e-mail: lada.hylova@upol.cz


03-MAY-17

The Adria-Problem: a tectonic 4D-puzzle approached from the Balkan

Přednáší Prof. Kamil Ustaszewski Institute of Earth Sciences, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Německo v rámci pravidelného Semináře Ústavu petrologie a strukturní geologie Přírodovědecké fakulty UK. Akuální informace jsou na stránkách ústavu. Začátek v 15,00.

Místo akce: PřF UK, Albertov 6, 2. patro vlevo, petrologické praktikum, č.dv. 203
Kontaktní osoba: Ondrej Lexa | e-mail: petrol@natur.cuni.cz


03-MAY-17

Bonjour Tristesse? Why Turonian nutrient-depleted shelfsystems rock!

Přednáší Frank Wiese (Ludwig-Maximilians-Universität München) v rámci pravidelného Paleontologického semináře Přírodovědecké fakulty UK. Pořádající Ústav geologie a paleontologie PřF UK srdečně zve zájemce z řad studentů, vědeckých a akademických pracovníků a široké geologické veřejnosti. Akuální informace jsou na stránkách ústavu. Přesunutá přednáška z 15.3. Začátek ve 14,50.

Místo akce: PřF UK, Ústav geologie a paleontologie, Albertov 6, velká paleontologická posluchárna, přízemí vlevo
Kontaktní osoba: Jiří Žák | e-mail: jirizak@natur.cuni.cz


04-MAY-17

Vernisáž výstavy Geologické výtvarné akademie Barrande

Vernisáž uvede Vladimír Pechar. Koná se v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


04-MAY-17

Paleoenvironmentální záznam jezerních sedimentů svrchního karbonu ve středních a západních Čechách

Na přednášku Richarda Lojky a Jany Drábkové v rámci dalšího cyklu přednášek s geologickou tematikou zve Česká geologická společnost, pobočka Ostrava ve spolupráci s Technickou univerzitou Ostrava. Začátek v 16 h. Další informace sledujte zde .

Místo akce: Vysoké školy báňské – TU Ostrava, Geologický pavilon, místnost GP106
Kontaktní osoba: Jakub Jirásek | e-mail: jakub.jirasek@vsb.cz


09-MAY-17

Biogeochemie thallia v přírodním prostředí

Přednáší Aleš Vaněk (fakulta agrobiologie, potravinových řetězců a přírodních zdrojů, ČZÚ, Praha) v rámci Seminářů z Environmentální geochemie katedry geologie PřF Univerzity Palackého v Olomouci. Začátek v 15 h.

Místo akce: Budova Envelopa, PřF UP, 17. listopadu 12, Olomouc, učebna 1.038, přízemí
Kontaktní osoba: Lada Hýlová | e-mail: lada.hylova@upol.cz


10-MAY-17

The Messinian salinity crisis: a paleoichthyological perspective

Přednáší Giorgio Carnevale (Università diTorino ) v rámci pravidelného paleontologického semináře přírodovědecké fakulty UK. Pořádající Ústav geologie a paleontologie PřF UK srdečně zve zájemce z řad studentů, vědeckých a akademických pracovníků a široké geologické veřejnosti. Akuální informace jsou na stránkách ústavu. Začátek ve 14,50.

Místo akce: Ústav geologie a paleontologie, Velká paleontologická posluchárna PřF UK, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Jiří Žák | e-mail: jirizak@natur.cuni.cz


11-MAY-17

Tradiční setkání Čermákovců

Setkání se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


17-MAY-17

Integrating the early arthropod fossil record with molecular and anatomical datasets ...

Přednášku na téma "Integrating the early arthropod fossil record with molecular and anatomical datasets for understanding the timing and pattern ofarthropod diversification" uvede Greg Edgecombe (Natural History Museum London) v rámci pravidelného Paleontologického semináře Přírodovědecké fakulty UK. Pořádá Ústav geologie a paleontologie PřF UK. Akuální informace jsou na stránkách ústavu. Začátek ve 14,50.

Místo akce: Ústav geologie a paleontologie, Velká paleontologická posluchárna PřF UK, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Jiří Žák | e-mail: jirizak@natur.cuni.cz


18-MAY-17

Můj život a práce geologa pro velké ropné společnosti

Beseda s Dr. Františkem Píchou "Můj život a práce geologa pro velké ropné společnosti ve Spojených státech na pozadí hospodářských a politických změn ve světě" se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


19-MAY-17

Geochemický seminář České geologické služby

J. Bruthans a kol. - Kouzlo vládnoucí pískovci aneb jak vznikají podivuhodné skalní útvary. Začátek v 9,30.

Místo akce: Budova geochemie a laboratoří ČGS, Praha 5 - Barrandov, Geologická 6, zasedací místnost, 1. patro
Kontaktní osoba: Daniela Fottová | e-mail: daniela.fottova@geology.cz


25-MAY-17

Srí Lanka – tentokrát jinak, i s geologií

Beseda s Dr. Petrem a Dr. Lenkou Hradeckých se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Náhrada za neuskutečněnou besedu v minulém semestru. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


01-JUN-17

Za folklórními a náboženskými obřady Latinské Ameriky (s promítáním filmu)

Beseda s Dr. Stanislavem Slavickým, bývalým velvyslancem ČR ve Venezuele a Karibiku se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


08-JUN-17

Rozdílné přístupy k revitalizaci krajiny po těžbě

Beseda s Dr. Petrem Rojíkem se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


14-JUN-17 - 17-JUN-17

Otevřený geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a České geologické společnosti

Otevřený geologický kongres se uskuteční 14.- 17.6. 2017 ve Vysokých Tatrách, v Kongresovém Centru Slovenské akademie věd Academia, Stará Lesná pod záštitou Ing. László Sólymos, ministra životního prostředí Slovenské republiky. Součástí kongresu jsou i čtyři celodenní exkurze. Další podrobnosti jsou zde, registrace tady.

Místo akce: Kongresové Centrum Slovenské akademie věd Academia, Stará Lesná, Vysoké Tatry
Kontaktní osoba: RNDr. S. Ozdínová | e-mail: silvia.ozdinova@gmail.com


15-JUN-17

Hroby některých významných moravských geologů a jejich stav

Beseda s Dr. Luďkem Kráčmarem se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Náhrada za neuskutečněnou besedu v I. pol. 2016. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


22-JUN-17

Vzpomínky na dr. Josefa Hetlera a další geology Zlatohorska

Beseda s Dr. Stanislavem Staňkem se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Náhrada za neuskutečněnou besedu v I. pol. 2016. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


23-JUN-17 - 28-JUN-17

Mezinárodní symposium Tourmaline 2017

Přesně po 20 letech od velmi úspěšného symposia Tourmaline 1997 se na stejném místě koná mezinárodní symposium Tourmaline 2017. Podrobnosti naleznete na stránkách symposia.

Místo akce: Hotel Skalský dvůr u Nového Města na Moravě, Lísek, Lhota 52, 59245
Kontaktní osoba: Milan Novák | e-mail: mnovak@sci.muni.cz


29-JUN-17

Setkání před prázdninami

Setkání se koná v rámci besed Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi v Café Barrande. Začátek v 17 h. Pro případné změny sledujte stránky klubu .

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


20-AUG-17 - 29-AUG-17

12th International Eclogite Conference in Are, Sweden

The conference is expected to cover a range of disciplines, including metamorphic petrology, mineralogy, geochronology, and structural geology and tectonics,with invited keynote speakers in different disciplines. Registration deadlines - March 31st (early), April 20th (late). More information at the IEC2017 home page or at the IEC permanent home page.

Místo akce: Hotel Copperhill Mountain Lodge, Are, Švédsko
Kontaktní osoba: Jana Kotková | e-mail: jana.kotkova@geology.czikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 448
fax: +420 257 531 376
radek.svitil@geologycz