Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Popularizace

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Popularizace > Kalendář geologa

Kalendář geologa

Informace o akcích, které si přejete zveřejnit v Kalendáři geologa, zasílejte prosím na adresu: kalendar@geology.cz.

12-NOV-19

Mineralogicko-ložiskový seminář ÚGMNZ PřF UK

Přednášku "Putting mineralogical data acquired through Raman spectroscopy into archaeological context: the cases of serpentinites in the Minoan palatial architecture and the firing temperature estimation of Minoan era ceramics" povede Giannis Grammatikakis (University of Crete, Greece). Hosté jsou srdečně zváni. Začátek ve 14,50.

Místo akce: Mineralogická posluchárna, UGMNZ, Přf UK, 1. patro, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Richard Přikryl | e-mail: prikryl@natur.cuni.cz


13-NOV-19

Deformation and mineral reactions: Old and new ideas

Přednášku uvede Prof. Holger Stünitz (University of Tromsø, Norway & University of Orléans, France) v rámci pravidelných seminářů Ústavu petrologie a strukturní geologie, PřF UK. Aktuální informace jsou na stránkách ústavu. Začátek v 15 h.

Místo akce: Petrologické praktikum, č.dv. 203, Přf UK, 1. patro, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Vojtěch Janoušek | e-mail: petrol@natur.cuni.cz


18-NOV-19

Portugalsko pohledem geologa

Přednáška Vojtěcha Werticha "Portugalsko pohledem geologa – vulkanosedimentární sulfidická ložiska (VMS) iberského pyritového pásu" proběhne v rámci cyklu přednášek z geologických věd v Národním Muzeu. Pořádá Přírodovědecké muzeum, mineralogicko-petrologické oddělení a Společnost Národního muzea – mineralogická sekce. Začátek v 17,30.

Místo akce: Přednášková síň „H“, Nová budova Národního muzea (vstup hlavním vchodem), Praha
Kontaktní osoba: Jiří Čížek | e-mail: cizek.j@opv.cz


19-NOV-19

Geochemický seminář ÚGMNZ PřF UK

Přednášku "Model mobilizace a geochemické cykly potenciálně nebezpečných prvků a organických látek ve vyhořelých uhelných haldách" povede Bohdan Kříbek a kol. (Česká geologická služba, Praha) v rámci rámci Geochemického semináře Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK. Hosté jsou srdečně zváni. Začátek ve 14,50.

Místo akce: Mineralogická posluchárna, UGMNZ, Přf UK, 1. patro, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Jan Jehlička | e-mail: jan.jehlicka@natur.cuni.cz


22-NOV-19

Geochemický seminář České geologické služby

Nejprve vystoupí Zita Bukovská (Česká geologická služba, Praha) s přednáškou "Podzemní výzkumné pracoviště Bukov – od geologického výzkumu k experimentům pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů". Začátek v 9,30. Následuje P. Dobeš (Česká geologická služba, Praha) s tématem "Geochemie žilných a puklinových mineralizací v prostředí PVP Bukov". Druhá přednáška začíná v 10,15 h.

Místo akce: Zasedací místnost budovy geochemie a laboratoří ČGS, Praha 5 - Barrandov, Geologická 6, 1. patro
Kontaktní osoba: Eva Přechová | e-mail: eva.prechova@geology.cz


25-NOV-19

Bobky z pravěku

Paleontologická sekce Společnosti Národního muzea srdečně zve na přednášku Borise Ekrta (NM). Začátek v 18 h.

Místo akce: sál "H", Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1
Kontaktní osoba: Jana Bruthansová | e-mail: bruthanj@natur.cuni.cz


26-NOV-19

New archaeological discoveries for the Late Roman to Early Medieval Ravenna

Přednáší Enrico Cirelli (Università di Bologna, Italy) v rámci Mineralogicko-ložiskového semináře Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK. Hosté jsou srdečně zváni. Začátek ve 14,50.

Místo akce: Mineralogická posluchárna, UGMNZ, Přf UK, 1. patro, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Richard Přikryl | e-mail: prikryl@natur.cuni.cz


27-NOV-19

The end-Ordovician Anji Biota of China: sponge dominance following mass extinction

Přednášku uvede Lucy Muir (Amgueddfa Cymru National Museum of Wales) v rámci pravidelného paleontologického semináře Ústavu geologie a paleontologie PřF UK. Srdečně jsou zváni zájemci z řad studentů, vědeckých a akademických pracovníků a široké geologické veřejnosti. Akuální informace jsou na stránkách ústavu. Začátek ve 14,50.

Místo akce: Velká paleontologická posluchárna UGP PřfUK, přízemí, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Irena Libišová | e-mail: Irena Libisova@natur.cuni.cz


03-DEC-19

Aplikace biocharu v různých složkách životního prostředí

Přednáší Lukáš Trakal (Česká zemědělská univerzita, Praha) v rámci Geochemického semináře Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK. Hosté jsou srdečně zváni. Začátek ve 14,50.

Místo akce: Mineralogická posluchárna, UGMNZ, Přf UK, 1. patro, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Jan Jehlička | e-mail: jan.jehlicka@natur.cuni.cz


03-DEC-19

110. ročník hornického semináře Národního technického muzea

Další podrobnosti najdete v příloze. Zájemci o přednesení příspěvku nechť nás kontaktují. Těšíme se na Vaši účast! Začátek v 9,30 h.

Místo akce: Kinosál Národního technického muzea v Praze 7, Kostelní 42
Kontaktní osoba: Martin Přibil | e-mail: martin.pribil@ntm.cz


04-DEC-19

Seminář Ústavu petrologie a strukturní geologie PřF UK

Přednášku "Compositional zoning in garnet and its modification by diffusion during pressure and temperature changes in metamorphic rocks" uvede Prof. Shah Wali Faryad, CSc. (IPSG, Faculty of Sciences, Prague) v rámci pravidelných seminářů Ústavu petrologie a strukturní geologie, PřF UK. Aktuální informace jsou na stránkách ústavu. Začátek v 15 h.

Místo akce: Petrologické praktikum, č.dv. 203, Přf UK, 1. patro, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Vojtěch Janoušek | e-mail: petrol@natur.cuni.cz


05-DEC-19

Světová naleziště smaragdů a jejich drahokamový potenciál

Přednáší Jaroslav Jiránek v rámci pravidelných přednášek s geovědní tématikou. Zve Katedra geologického inženýrství HGF VŠB-TU Ostrava a Česká geologické společnost, pobočka Ostrava. Začátek v 16 h.

Místo akce: Geologický pavilon, místnost GP106, VŠB – Technická Univerzita Ostrava, 17. listopadu, Ostrava
Kontaktní osoba: Jakub Jirásek | e-mail: jakub.jirasek@vsb.cz


06-DEC-19

Japonsko: lázně, sopky, zemětřesení

Přednášející Tomáš Pačes (Česká geologická služba, Praha) uvede téma v rámci Geochemického semináře České geologické služby. Začátek v 9,30 h.

Místo akce: Zasedací místnost budovy geochemie a laboratoří ČGS, Praha 5 - Barrandov, Geologická 6, 1. patro
Kontaktní osoba: Eva Přechová | e-mail: eva.prechova@geology.cz


09-DEC-19

Mezozoický vývoj a biostratigrafia Pieninského bradlového pásma (Západné Karpaty)

Paleontologická sekce Společnosti Národního muzea srdečně zve na přednášku Kamila Fekete (SAV). Začátek v 18 h.

Místo akce: sál "H", Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1
Kontaktní osoba: Jana Bruthansová | e-mail: bruthanj@natur.cuni.cz


10-DEC-19

Recipes for making a magmatic Ni-Cu-PGE deposit: examples from Greenland

Přednáší David Holwell, Daryl Blanks (University of Leicester, United Kingdom) v rámci Mineralogicko-ložiskového semináře Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK. Hosté jsou srdečně zváni. Začátek ve 14,50.

Místo akce: Mineralogická posluchárna, UGMNZ, Přf UK, 1. patro, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Richard Přikryl | e-mail: prikryl@natur.cuni.cz


11-DEC-19

Horké novinky z geologicko-paleontologického výzkumu

V rámci pravidelných Uhelných seminářů UGP Přf UK vystoupí nejprve R. Lojka, Z. Šimůnek, J. Zajíc s tématem "Novinky z výzkumu Mšeckého jezera (stefan B)". Následuje přednáška V. Kouteckého a kol. "Nové nálezy fosilních rostlin z Doupovských hor (lokalita Dvérce) a aktualizovaný přehled nálezů fosilních dřev v paleogénu vulkanických oblastí sz. Čech". Všechny zájemce srdečně zve pořádající Ústav geologie a paleontologie PřF UK ve spolupráci se Severočeskými doly, a.s. Začátek v 9 h.

Místo akce: Velká paleontologická posluchárna UGP PřfUK, přízemí, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Jakub Sakala | e-mail: rade@natur.cuni.cz


11-DEC-19

Nejnovější trendy a objevy v paleobiologii spodního paleozoika

Přednáška O. Fatky, M. Aubrechtové a P. Krafta (Ústav geologie a paleontologie PřF UK) se koná v rámci pravidelného paleontologického semináře Ústavu geologie a paleontologie PřF UK. Srdečně jsou zváni zájemci z řad studentů, vědeckých a akademických pracovníků a široké geologické veřejnosti. Akuální informace jsou na stránkách ústavu. Začátek ve 14,50.

Místo akce: Velká paleontologická posluchárna UGP PřfUK, přízemí, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Irena Libišová | e-mail: Irena Libisova@natur.cuni.cz


16-DEC-19

Postavme si obyvatelnou planetu

Přednáška Julie Novákové proběhne v rámci cyklu přednášek z geologických věd v Národním Muzeu. Pořádá Přírodovědecké muzeum, mineralogicko-petrologické oddělení a Společnost Národního muzea – mineralogická sekce. Začátek v 17,30.

Místo akce: Přednášková síň „H“, Nová budova Národního muzea (vstup hlavním vchodem), Praha
Kontaktní osoba: Jiří Čížek | e-mail: cizek.j@opv.cz


17-DEC-19

Vliv požárů na remobilizaci kontaminantů ze znečištěných semiaridních oblastí

Přednáší Marek Tuhý (Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, PřF UK) v rámci Geochemického semináře Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK. Hosté jsou srdečně zváni. Začátek ve 14,50.

Místo akce: Mineralogická posluchárna, UGMNZ, Přf UK, 1. patro, Albertov 6, Praha 2
Kontaktní osoba: Jan Jehlička | e-mail: jan.jehlicka@natur.cuni.czikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 448
fax: +420 257 531 376
radek.svitil@geologycz