Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce Popularizace

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvodní stránka > Popularizace > Kalendář geologa

Kalendář geologa

Informace o akcích, které si přejete zveřejnit v Kalendáři geologa, zasílejte prosím na adresu: kalendar@geology.cz.

06-DEC-16

Ložiskově-mineralogický seminář Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK

Přednáší Ondřej Kulakowski (5. r.): Předběžné výsledky ze studia vazby a distribuce arzenu v půdách a haldovém materiálu na lokalitě Smolotely u Příbrami a Pavel Škácha (Hornické muzeum Příbram): Příbramit a bytízit – nové minerály skupiny selenidů z uranového ložiska Příbram. Začátek ve 14,50. Ložiskové sbírky jsou přístupny před seminářem od 14:30 ke kávě, čaji a setkáním. Hosté jsou srdečně zváni!!!! Další informace na stránkách ÚGMNZ .

Místo akce: PřF UK, Albertov 6, Praha 2, Ložiskové sbírky, první patro, č. dveří 120
Kontaktní osoba: Richard Přikryl | tel.221951500 | e-mail: prikryl@natur.cuni.cz


07-DEC-16

Origin of inverted regional metamorphism during continental collision: Sikkim Himalaya, India

Přednáška "Origin of inverted regional metamorphism during continental collision: Sikkim Himalaya, India" Dr. Roberta Anczkiewicze (Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences, Poland) se koná v rámci seminářů Ústavu petrologie a strukturní geologie, PřF UK. Podrobnosti na stránkách ÚPSG. Začátek v 15 h.

Místo akce: PřF UK, Albertov 6, Praha 2, petrologické praktikum, druhé patro vlevo, č. dveří 203
Kontaktní osoba: Drahomíra Seemannová | tel.221 95 1524 | e-mail: petrol@natur.cuni.cz


08-DEC-16

107. ročník hornického semináře v Národním technickém muzeu

Celodenní program s více přednášejícími, blíže viz přiložená pozvánka. Pro zájemce je v průběhu semináře možnost návštěvy expozice hornictví a hutnictví. Začátek 9 h.

Místo akce: kinosál Národního technického muzea v Praze 7, Kostelní 42
Kontaktní osoba: Martin Přibil | tel.723 515 248 | e-mail: martin.pribil@ntm.cz


08-DEC-16

Jadeitové horniny v Evropě – jejich vznik, výskyty a využívání v pravěku

Na přednášku Prof. RNDr. Antonína Přichystala, DSc. (Ústav geologických věd PřF Masarykovy univerzity, Brno)zve Ústav geologických věd PřF MU ve spolupráci s Českou geologickou společností. Začátek v 16 h.

Místo akce: Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, Brno, posluchárna G1
Kontaktní osoba: Martin Ivanov | e-mail: mivanov@sci.muni.cz


08-DEC-16

Geologické obrázky z Chile

Přednáší Dr. Jiří Jiránek, CSc. Začátek v 17,00. Pro případné změny sledujte CAFÉ BARRANDE.

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


08-DEC-16

107. ročník hornického semináře Národního technického musea

Setkání historie s moderní vědou, technikou a progresí na poli hornictví. Příspěvky k 500. výročí Jáchymova, 300 let Hornicko-geologické fakulty VŠB, 70. letům založení státního podniku Diamo, 50 let UD Hamr, 60 let uranového dolu Rožná v Dolní Rožínce, příspěvky na téma budoucnosti a perspektivy rudného i uhelného hornictví v ČR nebo obecně na téma hornický Jáchymov ve vědě a technice prosím předem oznamte mailem. Seminář je otevřen široké hornické veřejnosti a zájemcům o problematiku hornicví.

Místo akce: kinosál Národního technického musea v Praze 7, Kostelní 42
Kontaktní osoba: Martin Přibil | tel.723 515 248 | e-mail: martin.pribil@ntm.cz


08-DEC-16

Současný stav poznání geodynamického vývoje Českého masívu v průběhu paleozoika

Přednášku prosloví Ondrej Lexa (Ústav petrologie a strukturní geologie Přírodovědecké fakulty UK) v rámci podzimního přednáškového cyklu geofyzikálního ústavu AV ČR SPOŘILOVSKÉ EXPEDICE - nové a významné poznatky ve vědách o Zemi. Podrobnosti na stránkách ústavu. Začátek v 16 h.

Místo akce: Geofyzikální ústav AV ČR, Boční II / 1401, Praha 4 - Spořilov, přednáškový sál
Kontaktní osoba: Aleš Špičák | tel.267 103 343 | e-mail: als@ig.cas.cz


11-DEC-16

Prodejní burza minerálů a výstava fotografií geologického kroužku

Zveme Vás na tradiční předvánoční burzu minerálů pořádanou na STanici přírodovědců na Smíchově. Uvidíte acháty, křemeny, záhnědy, růženíny, turmalíny… Většinou se jedná o minerály z České republiky. Vystavovány budou ale i pyrity ze Španělska nebo záhnědy z Alp. Můžete si nakoupit a doplnit tak svoji sbírku nebo pořídit vánoční dárek. Během akce bude otevřeno i tropické terárium. Akce se koná od 9 do 16 h.

Místo akce: Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy, Drtinova 1a, Praha 5 - Smíchov
Kontaktní osoba: Vlasta Coufalová | tel.222333863 | e-mail: coufalova@ddmpraha.cz


12-DEC-16

Mimořádné přednáškové dopoledne v rámci Geochemických seminářů ČGS

Seminář se koná v rámci projektu Monitoring malých lesních povodí GEOMON – efektivní nástroj propojení výzkumu a strategického rozhodování v oblasti životního prostředí (EHP-CZ02-OV-1-048-01-2014) za finanční podpory EEA Grants a Norway Grants. Připraveno je 5 přednášejících, blíže viz přiložený soubor. Začátek v 9,30.

Místo akce: ČGS, Praha 5 - Barrandov, Geologická 6, 1. patro, zasedací místnost budovy geochemie a laboratoří
Kontaktní osoba: Jakub Hruška | tel.728 452 967 | e-mail: jakub.hruska@geology.cz


13-DEC-16

Uvedení knihy Doupovské hory - Jan Matějů, Petr Hradecký a Vladimír Melichar (eds.)

Srdečně Vás zveme do Geologického knihkupectví na uvedení první české knihy o přírodě a krajině Doupovských hor. Akce se koná v Geologickém knihkupectví (Klárov 3, Praha) dne 13. 12. 2016 v 16 hod. Za editory při této příležitosti promluví RNDr. Petr Hradecký.

Místo akce: Česká geologická služba, Klárov 3, Praha 1


13-DEC-16

Centrum výzkumu stabilních a radiogenních izotopů PřF UK aneb rok poté

Přednáší Jakub Trubač (Centrum výzkumu stabilních izotopů, PřF UK, Praha) v rámci geochemických seminářů Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, PřF UK v Praze. Začátek ve 14,50. Další informace na stránkách ÚGMNZ .

Místo akce: PřF UK, Albertov 6, Praha 2, Mineralogická posluchárna, první patro
Kontaktní osoba: Jan Jehlička | tel.221 951 503 | e-mail: jehlicka@natur.cuni.cz


14-DEC-16

Pozdně devonské a raně karbonské globální události ve světle integrované stratigrafie

Přednáší Dr. Tomáš Kumpan (Masarykova univerzita, Brno). Na seminář ze sedimentární geologie zve kolektiv Ústavu geologie a paleontologie. Začátek ve 14,50.

Místo akce: PřF UK, Albertov 6, Velká paleontologická posluchárna, přízemí vlevo


15-DEC-16

Předvánoční podvečer v CAFÉ BARRANDE

Lída Prouzová s tanečním souborem Marieta zvou na pohodový předvánoční podvečer s tanci a společným zpěvem koled. Začátek v 17,00. Pro případné změny sledujte CAFÉ BARRANDE.

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


20-DEC-16

Ložiskově-mineralogický seminář Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK

Přednáší Richard Přikryl a kol. (ÚGMNZ PřF UK): Opuka hlavního oltáře chrámu sv. Víta: složení, vlastnosti a možné příčiny její degradace. Začátek ve 14,50. Ložiskové sbírky jsou přístupny před seminářem od 14:30 ke kávě, čaji a setkáním. Hosté jsou srdečně zváni!!!! Další informace na stránkách ÚGMNZ .

Místo akce: PřF UK, Albertov 6, Praha 2, Ložiskové sbírky, první patro, č. dveří 120
Kontaktní osoba: Richard Přikryl | tel.221 951 500 | e-mail: prikryl@natur.cuni.cz


22-DEC-16

Vánoce v Café Barrande

Začátek v 17,00. Pro případné změny sledujte CAFÉ BARRANDE.

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


29-DEC-16

Rozloučení se starým rokem

Začátek v 17,00. Začátek v 17,00. Pro případné změny sledujte CAFÉ BARRANDE.

Místo akce: CAFÉ BARRANDE, Přírodovědný klub, Ježkova 8/921, Praha 3, otevřeno od 16,00
Kontaktní osoba: Jiří Jiránek | e-mail: jirijiranekrndr@seznam.cz


05-JAN-17

Dynamika ústupu zalednění v Severní Americe na konci poslední doby ledové

Přednášku prosloví Martin Margold (University of Alberta, Edmonton & Stockholm University) v rámci podzimního přednáškového cyklu geofyzikálního ústavu AV ČR SPOŘILOVSKÉ EXPEDICE - nové a významné poznatky ve vědách o Zemi. Podrobnosti na stránkách ústavu. Začátek v 16 h.

Místo akce: Geofyzikální ústav AV ČR, Boční II / 1401, Praha 4 - Spořilov, přednáškový sál
Kontaktní osoba: Aleš Špičák | tel.267 103 343 | e-mail: als@ig.cas.cz


14-JUN-17 - 17-JUN-17

Otevřený geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a České geologické společnosti

Otevřený geologický kongres se uskuteční 14.- 17.6. 2017 ve Vysokých Tatrách, v Kongresovém Centru Slovenské akademie věd Academia, Stará Lesná pod záštitou Ing. László Sólymos, ministra životního prostředí Slovenské republiky. 1. Cirkulář s instrukcemi autorům, tematickým zařazením sekcí a registračním formulářem je přiložen. 30.11. předběžná registrace, 31.1.2017 definitivní registrace a doručení abstraktů, 15.3. 2017 platba vložného. Součástí kongresu jsou i čtyři celodenní exkurze.

Místo akce: Kongresové Centrum Slovenské akademie věd Academia, Stará Lesná, Vysoké Tatry
Kontaktní osoba: RNDr. S. Ozdínová | e-mail: silvia.ozdinova@gmail.comikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 448
fax: +420 257 531 376
radek.svitil@geologycz