Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce Popularizace

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Popularizace > Dekorační kameny

Dekorační kameny

Databáze shromažďuje informace o horninách České republiky používaných k dekoračním a stavebním účelům u nás i v zahraničí. Tyto informace se týkají vlastností hornin, současného stavu lomů, jejich těžby a způsobu použití.

Přístup do databáze

ikonka pro odkaz na aplikace Dekorační kameny

Vyhledávací aplikace pro databázi dekoračních kamenů

Vyhledávání hornin, lomů a architektonických prvků – přímý vstup do databáze.

ikonka pro odkaz na vyhledávání dekoračních kamenů na mapovém serveru

Dekorační kameny na mapovém serveru

Zobrazení a vyhledávání hornin, lomů a architektonických prvků prostřednictvím mapového serveru ČGS.

Přehled lomů a stavebních objektů na mapě ČR

Proč kámen „dekorační“?

Kámen je už odedávna nejrozšířenější stavební surovinou. Podle svých technických a estetických vlastností se používal v městské i venkovské architektuře jako hrubý stavební materiál i jako ušlechtile opracovaný pro náročnější , tedy dekorační účely. Z geologického hlediska mohou být dekoračním kamenem horniny vyvřelé, usazené i přeměněné

Smolotelský syenit

Smolotelský syenit. (Autor: M. Toužimský)

Historie

Česká republika má dlouholetou tradici v těžbě a zpracování kamene pro dekorační účely. V poslední době opět začala stoupat poptávka po kvalitních přírodních materiálech použitelných ve stavebnictví a vhodných pro opravu historických památek.

lom Skoupy

Lom na vápenec u Skoupého na Sedlčansku (Autor: J. Pertoldová)

Na základě informace o podobných projektech v Evropě vznikla na půdě České geologické služby v roce 2003 myšlenka vytvořit internetový systém o dekoračních a stavebních kamenech České republiky, který by v případě potřeby mohl být napojen na ostatní evropské databáze tohoto typu. Vodítkem při tvorbě české databáze byl italský projekt Italithos univerzity v Římě, který probíhá už více než 10 let a je přístupný na internetové adrese www.italithos.uniroma3.it.

Cippolino

Vstupní portál do tzv. Loos-Hausu, původně navržen A. Loosem pro pánské krejčovství, dnes sídlo Raiffeisenbank, na Michaelerplatz ve Vídni. Mramor Cipollino. (Autor: Barbora Dudíková Schulmannová)

Metodika práce

Kniha Ušlechtilé a stavební kamenyZákladem pro tématický obsah databáze byly knihy V. Rybaříka „Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky“ (1994), D. Březinové et al. „Praha kamenná“ (1996) a I. Mrázka „Kamenná tvář Brna“ (1993), které jsou dosud nejobsáhlejšími publikacemi tohoto druhu vydané u nás. Rešeršní práce se kromě toho opíraly i o řadu dalších článků, časopisů a sborníků na kamenické téma.

Zdrojem dat je také průběžně probíhající terénní výzkum spojený s odběrem vzorků a fotodokumentací. Vzniká lithotéka více či méně proslulých hornin vyskytujících se na území České republiky a kolekce z nich pořizovaných výbrusů, včetně jejich popisů. Velkou pomocí je spolupráce s kameníky, majiteli lomů, s Národním muzeem, s Přírodovědeckou fakultou v Praze, s redakcí časopisu Kámen a s řadou dalších odborníků.

Schema, struktura a obsah databáze

Podle charakteru dat tvoří databázi 4 základní okruhy: informace o dekoračních kamenech, o místech těžby, o použití a o objektech, které pak vytváří ucelený systém informací o magmatických, metamorfovaných i sedimentárních horninách z celého území České republiky.

Databáze je relačně propojena na číselníky a seznamy ČGS. Přístup k datům je umožněn on-line aplikací vytvořenou nad touto databázovou strukturou, která umožňuje vyhledávat informace podle různých kritérií: obchodních názvů, petrografických, fyzikálně-mechanických vlastností hornin, minerálního složení, barvy, zrnitosti, míst těžby nebo způsobu použití.

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089554
fax: +420 257 531 376
barbora.dudikova@geologycz
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089450
fax: +420 257 531 376
helena.skarkova@geologycz