Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Popularizace

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Popularizace > Dekorační kameny

Dekorační kameny

Databáze shromažďuje informace o horninách České republiky používaných k dekoračním a stavebním účelům u nás i v zahraničí. Tyto informace se týkají vlastností hornin, současného stavu lomů, jejich těžby a způsobu použití.

Přístup do databáze

ikonka pro odkaz na aplikace Dekorační kameny

Vyhledávací aplikace pro databázi dekoračních kamenů

Vyhledávání hornin, lomů a architektonických prvků – přímý vstup do databáze.

ikonka pro odkaz na vyhledávání dekoračních kamenů na mapovém serveru

Dekorační kameny na mapovém serveru

Zobrazení a vyhledávání lomů a architektonických prvků prostřednictvím mapového serveru ČGS (v aplikaci Geologické zajímavosti).

Přehled lomů a stavebních objektů na mapě ČR

Proč kámen „dekorační“?

Kámen je už odedávna nejrozšířenější stavební surovinou. Podle svých technických a estetických vlastností se používal v městské i venkovské architektuře jako hrubý stavební materiál i jako ušlechtile opracovaný pro náročnější, tedy dekorační účely. Z geologického hlediska mohou být dekoračním kamenem horniny vyvřelé, usazené i přeměněné

Smolotelský syenit

Smolotelský syenit. (Autor: M. Toužimský)

Historie

Česká republika má dlouholetou tradici v těžbě a zpracování kamene pro dekorační účely. V poslední době opět začala stoupat poptávka po kvalitních přírodních materiálech použitelných ve stavebnictví a vhodných pro opravu historických památek.

lom Skoupy

Lom na vápenec u Skoupého na Sedlčansku (Autor: J. Pertoldová)

Na základě informace o podobných projektech v Evropě vznikla na půdě České geologické služby v roce 2003 myšlenka vytvořit internetový systém o dekoračních a stavebních kamenech České republiky, který by v případě potřeby mohl být napojen na ostatní evropské databáze tohoto typu. Vodítkem při tvorbě české databáze byl italský projekt Italithos univerzity v Římě, který probíhá řadu let a je přístupný na internetové adrese www.italithos.uniroma3.it.

Cippolino

Vstupní portál do tzv. Loos-Hausu, původně navržen A. Loosem pro pánské krejčovství, dnes sídlo Raiffeisenbank, na Michaelerplatz ve Vídni. Mramor Cipollino. (Autor: Barbora Dudíková Schulmannová)

Metodika práce

Kniha Ušlechtilé a stavební kamenyZákladem pro tématický obsah databáze byly knihy V. Rybaříka „Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky“ (1994), D. Březinové et al. „Praha kamenná“ (1996) a I. Mrázka „Kamenná tvář Brna“ (1993), které jsou dosud nejobsáhlejšími publikacemi tohoto druhu vydané u nás. Rešeršní práce se kromě toho opíraly i o řadu dalších článků, časopisů a sborníků na kamenické téma.

Zdrojem dat je také průběžně probíhající terénní výzkum spojený s odběrem vzorků a fotodokumentací. Vzniká lithotéka více či méně proslulých hornin vyskytujících se na území České republiky a kolekce z nich pořizovaných výbrusů, včetně jejich popisů. Velkou pomocí je spolupráce s kameníky, majiteli lomů, s Národním muzeem, s Přírodovědeckou fakultou v Praze a s řadou dalších odborníků.

Schema, struktura a obsah databáze

Podle charakteru dat tvoří databázi 4 základní okruhy: informace o dekoračních kamenech, o místech těžby, o použití a o objektech, které pak vytváří ucelený systém informací o magmatických, metamorfovaných i sedimentárních horninách z celého území České republiky.

Databáze je relačně propojena na číselníky a seznamy ČGS. Přístup k datům je umožněn on-line aplikací vytvořenou nad touto databázovou strukturou, která umožňuje vyhledávat informace podle různých kritérií: obchodních názvů, petrografických, fyzikálně-mechanických vlastností hornin, minerálního složení, barvy, zrnitosti, míst těžby nebo způsobu použití.

Aktuality

Bernartický hadec

17. října 2017

Exkurze pro SGA

18. září 2017

Tatry 2017

6. června 2017

Geologie Liberecka

16. října 2016

Krajem kameníků na Říčansku

7. října 2016

Archiv aktualit

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089554
barbora.dudikova@geologycz
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089450
helena.skarkova@geologycz