Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce Popularizace

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvodní stránka > Popularizace

Popularizace geologie

Popularizace věd o Zemi a přibližování výsledků výzkumu veřejnosti je jednou z dalších aktivit České geologické služby. Její pracovníci se dlouhodobě snaží o zpřístupňování užitečných a žádaných informací z oblasti neživé přírody. Ve srozumitelné a poutavé podobě putují tyto informace ke všem zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti, ke studentům, turistům, a dokonce i k dětem.

Ikona Svět geologie

Svět geologie

Portál o neživé přírodě, jehož obsahem je množství nejnovějších poznatků z oblasti věd o Zemi, které jsou ve srozumitelné formě určeny jak dětem, tak pedagogům.

Ikona aplikace Fotoarchiv

Fotoarchiv

Umožňuje přístup do rozsáhlé fotografické dokumentace ČGS, která obsahuje více než 12 tisíc historických a současných snímků, včetně tematických fotogalerií s unikátními fotografiemi starých zaniklých lomů, krajin minulého století, osobností geologie, staveb přehrad, atd.

Didaktické centrum geologie

Didaktické centrum geologie pro interaktivní a zážitkovou výuku nejen geologie, ale i věd souvisejících bylo vybudováno v Říčanech v rámci projektu Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

ikona_kalendar_geologa

Kalendář geologa

Obsahuje přehled pořádaných akcí zaměřených na širokou laickou a odbornou veřejnost, které jsou připravovány pracovníky České geologické služby a dalšími spolupracujícími organizacemi.

Ikonka zeptejte se geologa

Zeptejte se geologa

Na této stránce naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky, včetně možnosti kontaktovat přímo specialistu z oboru geologie, hydrogeologie nebo ložiskové geologie.

Ikona Tematické portály

Tematické portály

Obsahuje vybrané zajímavé portály provozované Českou geologickou službou, jejichž hlavním cílem je zpřístupňovat žádané odborné informace široké veřejnosti v srozumitelné podobě.

Ikonka Popularizační publikace

Popularizační publikace

V nabídce on-line obchodu ČGS naleznete i populárně naučné publikace a mapy, které přinášejí spoustu zajímavých informací z oblasti neživé přírody pro zájemce o přírodu, turisty, učitele, studenty, děti.

Ikona pro popularizační aplikace

Popularizační aplikace

Vybrané aplikace zpřístupňující žádané informace z oblasti neživé přírody všem zájemcům z řad státní správy, odborné a laické veřejnosti, studentů, turistů atd.

Můj kousek Země

Můj kousek Země

Stránky věnované dětem i jejich pedagogům. Populárně vědecký, vzdělávací portál je zaměřen na geologii, paleontologii, ekologii a související vědní disciplíny. Důležitou součástí je prostor věnovaný stejnojmenné výtvarně-naučné soutěži.

Ikona Dekorační kameny

Dekorační kameny

Obsahuje informace o horninách ČR používaných k dekoračním a stavebním účelům u nás i v zahraničí. Informace se týkají vlastností hornin, současného stavu jejich těžby a způsobu použití. Databáze je určena geologům, kameníkům, restaurátorům, stavbařům, odborníkům z řad památkářů a široké laické veřejnosti se zájmem o tuto problematiku.

Významné geologické lokality

Obsahuje záznamy o lokalitách v různých stupních ochrany a lokality vědecky významné či zajímavé. Každý záznam obsahuje podrobnou geologickou charakteristiku lokality, stupeň a důvod ochrany, střety zájmů a lokalizaci. Z celkového počtu 1890 lokalit přístupných na internetu je 35 % doprovázeno dokumentačními fotografiemi.

Geologické zajímavosti

Mapová aplikace vznikla za účelem další popularizace geologie. Obsahuje stručné a srozumitelné popisy vybraných lokalit, geologických expozic a geoparků na území České republiky.

Naučné stezky

Stránka obsahuje seznam geologických, hornických a naučných stezek, které byly v mnohých případech připraveny ve spolupráci se specialisty z České geologické služby.

Ikona Venkovní expozice

Venkovní geologické expozice

Stránka obsahuje nabídku některých venkovních geologických expozic v přírodě.

Národní geoparky

Stránky obsahují informace o síti národních geoparků a jejich podrobné charakteristice.

Zajímavé odkazy

Rozcestník na zajímavé stránky jiných organizací s geovědní tématikou

popularizace, archiv

Archiv popularizačních stránek

Stránka obsahuje odkazy na zajímavé popularizační akce z minulosti, ke kterým byly udělány samostatné stránky.

Mapa geologických zajímavostí Mapa geologických zajímavostí

140 + 1 geologická zajímavost

ikonka souborů Soubory
ikonka PDF dokument
Svět geologie

Broužura s nabídkou vzdělávacích materiálů pro děti, pedagogy a zájemce o přírodu.

ikonka odkazů Odkazy
ikona Virtuální muzeum
ikona Fotoarchiv ČGS
ikona Databáze dekoračních kamenů
Významné geologické lokality
EnviHelp
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089433
fax: +420 257 531 376
patrik.fiferna@geologycz