Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Popularizace

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Popularizace

Popularizace geologie

Popularizace věd o Zemi a přibližování výsledků výzkumu veřejnosti je jednou z dalších aktivit České geologické služby. Její pracovníci se dlouhodobě snaží o zpřístupňování užitečných a žádaných informací z oblasti neživé přírody. Ve srozumitelné a poutavé podobě putují tyto informace ke všem zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti, ke studentům, turistům, a dokonce i k dětem.

Ikonka ČGS v médiích

ČGS v médiích

Stránka obsahuje výběr příspěvků specialistů České geologické služby v různých typech médií, ve kterých prezentují výsledky práce a vědeckého poznání.

Svět geologie na Facebooku

Svět geologie je též stránka na Facebooku určená všem milovníkům (neživé) přírody. Nabízí poznatky z oblasti věd o Zemi, a to zvláště o geologii a všech jejích disciplínách, dále např. pozvánky na akce nejen z ČGS, tematickou knižní produkci či zajímavá videa.

ČGS na YouTube: Geology TV

Česká geologická služba pro své diváky na kanále YouTube zpřístupňuje například řadu poutavých dokumentárních filmů, animace vzniku přírodních útvarů či záznamy křtů knih.

Ikona Svět geologie

Svět geologie

Portál o neživé přírodě, jehož obsahem je množství nejnovějších poznatků z oblasti věd o Zemi, které jsou ve srozumitelné formě určeny jak dětem, tak pedagogům.

Ikonka Geologický den

Geologický den

V rámci Geologického dne s ČGS bude představena činnost našich geologů u nás i v zahraničí. Během interaktivního programu si návštěvníci budou moci vyzkoušet, co všechno lze v geologii využít – od mikroskopu a specializovaných analýz, přes tradiční vybavení v terénu až ke dronům a snímkům z družic.

Geologická olympiáda

Geologická olympiáda (GO) je celostátní předmětová soutěž ve znalostech z geologických disciplín určená žákům základních a studentům středních škol.

Pražské kolo Geologické olympiády

Podrobné informace o krajském kole Geologické olympiády pro hl. m. Prahu.

Ikona aplikace Fotoarchiv

Fotoarchiv

Umožňuje přístup do rozsáhlé fotografické dokumentace ČGS, která obsahuje více než 12 tisíc historických a současných snímků, včetně tematických fotogalerií s unikátními fotografiemi starých zaniklých lomů, krajin minulého století, osobností geologie, staveb přehrad, atd.

Didaktické centrum geologie

Didaktické centrum geologie pro interaktivní a zážitkovou výuku nejen geologie, ale i věd souvisejících bylo vybudováno v Říčanech v rámci projektu Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

ikona_kalendar_geologa

Kalendář geologa

Obsahuje přehled pořádaných akcí zaměřených na širokou laickou a odbornou veřejnost, které jsou připravovány pracovníky České geologické služby a dalšími spolupracujícími organizacemi.

Ikonka zeptejte se geologa

Zeptejte se geologa

Na této stránce naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky, včetně možnosti kontaktovat přímo specialistu z oboru geologie, hydrogeologie nebo ložiskové geologie.

Ikona Tematické portály

Tematické portály

Obsahuje vybrané zajímavé portály provozované Českou geologickou službou, jejichž hlavním cílem je zpřístupňovat žádané odborné informace široké veřejnosti v srozumitelné podobě.

Ikonka Popularizační publikace

Popularizační publikace

V nabídce on-line obchodu ČGS naleznete i populárně naučné publikace a mapy, které přinášejí spoustu zajímavých informací z oblasti neživé přírody pro zájemce o přírodu, turisty, učitele, studenty, děti.

Ikona pro popularizační aplikace

Popularizační aplikace

Vybrané aplikace zpřístupňující žádané informace z oblasti neživé přírody všem zájemcům z řad státní správy, odborné a laické veřejnosti, studentů, turistů atd.

Ikona Dekorační kameny

Dekorační kameny

Obsahuje informace o horninách ČR používaných k dekoračním a stavebním účelům u nás i v zahraničí. Informace se týkají vlastností hornin, současného stavu jejich těžby a způsobu použití. Databáze je určena geologům, kameníkům, restaurátorům, stavbařům, odborníkům z řad památkářů a široké laické veřejnosti se zájmem o tuto problematiku.

Významné geologické lokality

Obsahuje záznamy o lokalitách v různých stupních ochrany a lokality vědecky významné či zajímavé. Každý záznam obsahuje podrobnou geologickou charakteristiku lokality, stupeň a důvod ochrany, střety zájmů a lokalizaci. Z celkového počtu 1890 lokalit přístupných na internetu je 35 % doprovázeno dokumentačními fotografiemi.

Geologické zajímavosti

Mapová aplikace vznikla za účelem další popularizace geologie. Obsahuje stručné a srozumitelné popisy vybraných lokalit, geologických expozic a geoparků na území České republiky.

Naučné stezky

Stránka obsahuje seznam geologických, hornických a naučných stezek, které byly v mnohých případech připraveny ve spolupráci se specialisty z České geologické služby.

Ikona Venkovní expozice

Venkovní geologické expozice

Stránka obsahuje nabídku některých venkovních geologických expozic v přírodě.

Národní geoparky

Stránky obsahují informace o síti národních geoparků a jejich podrobné charakteristice.

Zajímavé odkazy

Rozcestník na zajímavé stránky jiných organizací s geovědní tématikou

popularizace, archiv

Archiv popularizačních stránek

Stránka obsahuje odkazy na zajímavé popularizační akce z minulosti, ke kterým byly udělány samostatné stránky.

Mapa geologických zajímavostí Mapa geologických zajímavostí

140 + 1 geologická zajímavost

ikonka souborů Soubory
ikonka PDF dokument
Svět geologie

Brožura s nabídkou vzdělávacích materiálů pro děti, pedagogy a zájemce o přírodu.

ikonka odkazů Odkazy
Svět geologie na Facebooku
ČGS na YT
Svět geologie na Instagramu
Geologická olympiáda
Geologické zajímavosti
Významné geologické lokality
ikona Virtuální muzeum
ikona Fotoarchiv ČGS
ikona Databáze dekoračních kamenů
Můj kousek Země
EnviHelp
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089433
patrik.fiferna@geologycz