Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > O nás > Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky zadavatele Česká geologická služba jsou zadávány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími příslušnými právními, prováděcími a interními předpisy a s příslušnými usneseními vlády České republiky . Interní předpisy organizace jsou přiloženy.

Informace o uzavřených smlouvách jsou na odkazech:

http://opendata.mzp.cz/dataset/smlouvy-cgs/resource/60457a0d-ba90-459d-af6b-5fa75fa83762

https://smlouvy.gov.cz

Informace o fakturách jsou na odkazu:

http://opendata.mzp.cz/dataset/faktury-cgs/resource/12865b44-2769-4e15-92af-02f0e1de80e4

Způsob výběru dodavatelů

Směrnice pro postup při zadávání veřejných zakázek

Interní předpis ČGS definující postup při zadávání veřejných zakázek.

Dodatek směrnice

Dodatek směrnice pro postup při zadávání veřejných zakázek.

Informace o profilu zadavatele

Název zadavatele: Česká geologická služba, státní příspěvková organizace
Sídlo: Klárov 131/3, 118 21 Praha 1
IČO: 00025798
DIČ: CZ00025278
Obecná adresa zadavatele: http://www.geology.cz

Veřejné zakázky na profilu zadavatele

Přehled veřejných zakázek ČGS na webu Ministerstva životního prostředí na adrese https://ezak.mzp.cz/profile_display_5.html.

Přehled veřejných zakázek ČGS na elektronickém tržišti Gemin.cz

Adresa profilu zadavatele na elektronickém tržišti.

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089462
fax: +420 257 531 376
zdenek.cilc@geologycz