Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > O nás > Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky zadavatele Česká geologická služba jsou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími příslušnými právními, prováděcími a interními předpisy a s příslušnými usneseními vlády České republiky uveřejňovány na níže uvedených profilech zadavatele NEN a E-ZAK.

Informace o uzavřených smlouvách jsou na odkazech:

https://smlouvy.gov.cz

https://opendata.mzp.cz/organization/ceska-geologicka-sluzba

Informace o fakturách jsou na odkazu:

https://opendata.mzp.cz/organization/ceska-geologicka-sluzba

Způsob výběru dodavatelů

Směrnice ředitele pro postup při zadávání veřejných zakázek

podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v podmínkách resortu Ministerstva životního prostředí.

Informace o profilu zadavatele

Název zadavatele: Česká geologická služba, státní příspěvková organizace
Sídlo: Klárov 131/3, 118 21 Praha 1
IČO: 00025798
DIČ: CZ00025278
Obecná adresa zadavatele: http://www.geology.cz
Adresa profilu zadavatele NEN: https://nen.nipez.cz/en/profily-zadavatelu-platne/detail-profilu/CGS
Adresa profilu zadavatele E-ZAK: https://ezak.mzp.cz/profile_display_5.html

Předchozí profily zadavatele

TENDERMAEKET

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089470
martina.loucka@geologycz