Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvodní stránka > O nás > Interní protikorupční program

Interní protikorupční program

Interní protikorupční program České geologické služby vychází ze Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2015 až 2017, schválené usnesením vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1057 a je zpracován v souladu s usnesením vlády ČR č. 1077 ze dne 21. prosince 2015, které schválilo Rámcový rezortní interní protikorupční program. Veškeré vládní dokumenty týkající se boje s korupcí jsou uvedeny na www.korupce.cz.

Interní protikorupční program ČGS obsahuje 5 základních částí:

 • vytváření a posilování protikorupčního klimatu,
 • transparentnost,
 • řízení korupčních rizik a monitoring kontrol,
 • postupy při podezření na korupci,
 • vyhodnocování interního protikorupčního programu.

K podání oznámení podezření na korupční jednání v ČGS může zaměstnanec využít:

 • osobní jednání s ředitelem ČGS
 • telefonní číslo ředitele ČGS 257 089 502
 • e-mailovou adresu zdenek.venera@geology.cz
 • oznámení v listinné podobě zaslané na adresu: Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1

Oznámení by mělo obsahovat:

 • označení osob podezřelých ze spáchání nepřípustného jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z nepřípustného jednání,
 • podrobný a souvislý popis nepřípustného jednání včetně časového sledu,
 • konkrétní důkazy o nepřípustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání nepřípustného jednání.

Ochrana oznamovatelů, kteří v dobré víře upozorní na možné korupční jednání či jiné protiprávní nebo neetické jednání je zajištěna výše nastaveným a současně oznamovatelem využitým systémem podání oznámení, které zaručuje jeho anonymitu a také nestranným posuzováním jakéhokoliv jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represi za to, že podal oznámení ve smyslu výše uvedeného.

ikonka souborů Soubory
ikonka PDF dokument
Protikorupční program ČGS – aktualizace

Platný od 16. března 2016.

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089403
fax: +420 257 531 376
blanka.storzerova@geologycz