Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > O nás > Interní protikorupční program

Interní protikorupční program

Interní protikorupční program České geologické služby vychází z vládních koncepcí schválených usneseními vlády od roku 2013 až do 3. ledna 2018, kdy byl schválen Usnesením vlády č. 11 „Akční plán boje s korupcí na rok 2018“. Veškeré vládní dokumenty týkající se boje s korupcí jsou uvedeny na www.korupce.cz. Podkladem byl také „Rezortní interní protikorupční program MŽP“. Rezortní interní protikorupční programy MŽP jsou uvedeny na stránkách www.mzp.cz, v záložce Kontakty, v rubrice Kontaktní centrum pro korupci, kde jsou uvedeny i některé vládní dokumenty zaměřené na korupci.

Interní protikorupční program ČGS obsahuje 5 základních částí:

 • vytváření a posilování protikorupčního klimatu,
 • transparentnost,
 • řízení korupčních rizik a monitoring kontrol,
 • postupy při podezření na korupci,
 • vyhodnocování interního protikorupčního programu.

K podání oznámení podezření na korupční jednání v ČGS může zaměstnanec využít:

 • osobní jednání s ředitelem ČGS
 • telefonní číslo ředitele ČGS 257 089 502
 • e-mailovou adresu zdenek.venera@geology.cz
 • oznámení v listinné podobě zaslané na adresu: Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1

Oznámení by mělo obsahovat:

 • označení osob podezřelých ze spáchání nepřípustného jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z nepřípustného jednání,
 • podrobný a souvislý popis nepřípustného jednání včetně časového sledu,
 • konkrétní důkazy o nepřípustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání nepřípustného jednání.

Ochrana oznamovatelů, kteří v dobré víře upozorní na možné korupční jednání či jiné protiprávní nebo neetické jednání je zajištěna výše nastaveným a současně oznamovatelem využitým systémem podání oznámení, které zaručuje jeho anonymitu a také nestranným posuzováním jakéhokoliv jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represi za to, že podal oznámení ve smyslu výše uvedeného.

ikonka souborů Soubory
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089403
jan.las@geologycz