Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > O nás > Organizační členění > Útvar 700 > Odbor 740

Odbor 740 – geoinformační systémy

Činnost Odboru geoinformačních systémů ČGS se zaměřuje především na zajištění systematického ukládání, správy a zpřístupňování dat vzniklých v ČGS. Dále se zabývá implementací mezinárodních standardů, čímž zajišťuje interoperabilitu datových zdrojů v rámci národních i evropských infrastruktur prostorových informací (například INSPIRE, OneGeology, OneGeology-Europe).

Foto Zuzany Krejčí

RNDr. Zuzana Krejčí, CSc.

Jako vedoucí Odboru geoinformačních systémů dlouhodobě pracuje na budování jednotného geologického informačního systému. V současné době je koordinátorem národní geologické mapové databáze a hlavním technickým redaktorem geovědních map produkovaných Českou geologickou službou.

Oddělení 741 - správy aplikovaných dat

Vedoucí oddělení: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D. (zástupkyně vedoucí odboru)

Od 1.1.2011 bylo pod Odborem geoinformačních systémů zřízeno oddělení správy aplikovaných dat, jehož pracovníci se zabývají především řešením úkolů v rámci implementace evropské směrnice INSPIRE v České geologické službě, správou dat registru svahových nestabilit či významných geologických lokalit, správou datových výstupů různých projektů a správou metainformačního systému ČGS.

Oddělení 742 - správy geoinformačního systému a tvorby aplikací

Vedoucí oddělení: Mgr. Petr Čoupek

Oddělení se zaměřuje na tvorbu a rozvoj koncepce jednotného geologického informačního systému ČGS (GeoIS) v návaznosti na informační systém resortu Ministerstva životního prostředí, tj. především na rozvoj a údržbu centrálního datového skladu, tvorbu aplikací pro potřeby editace a prezentace dat z GeoIS (např. i pro implementaci směrnice INSPIRE), a tvorbu pomocných nástrojů pro GIS a databáze, které zefektivňují práci.

Oddělení 743 - mapování a kartografie

Vedoucí oddělení: Mgr. Otmar Petyniak

Základní činností oddělení je tvorba a rozvoj koncepce Národní geologické mapové databáze, která obsahuje data a informace vznikající na základě geologického mapování prováděného ČGS v různých měřítcích (GEOČR25, GEOČR50, GEOČR500). Dále oddělení zajišťuje vývoj metodických postupů při zpracování dat a tvorbě map, konzultační činnost, vytváří kartografické výstupy, a v neposlední řadě je garantem rozvoje Mapového serveru ČGS.

Oddělení 744 - datových služeb

Vedoucí oddělení: RNDr. Renata Kachlíková

Oddělení datových služeb se zaměřuje především na výkon státní geologické služby ve smyslu poskytování dat a informací fyzickým či právnickým osobám a státním institucím, a na podporu projektů ČGS především z hlediska údržby a aktualizace databází a poskytování informací v nich obsažených.

Historie

Již v roce 1991 bylo v ČGS zahájeno systematické zakládání databází na bázi centrálního datového skladu. V letech 1994 až 1998 probíhala vektorizace souboru geologických a účelových map 1:50 000 (GeoČR50), který je dodnes nejpodrobnějším geologickým datovým zdrojem s celorepublikovým pokrytím. Od roku 2001, kdy vznikl samostatný Útvar informatiky, probíhá postupně rozvoj GIS a migrace geodatabází z původních technologií Bentley do prostředí ESRI s použitím centrální databáze Oracle.

ikonka odkazů Odkazy
ikona Mapový server
ikonka publikací Publikace
ikonka odkazů Pracovníci
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Leitnerova 204/22
602 00 Brno
tel.: +420543429220
fax: +420 543 212 370
zuzana.krejci@geologycz