Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

Přihlášení/Odhlásit
UpravitUpravit
Nahrávám
Úvod > O nás > Organizační členění > Útvar 700 > Odbor 730 > Oddělení 731

Oddělení 731 - Knihovna

Knihovna shromažďuje, uchovává a zpřístupňuje publikace v oblasti věd o Zemi z celého světa a to jak v tištěné, tak v elektronické formě. Na základě českých publikací a zahraniční geologické literatury se vztahem ke geologii ČR zpracovává geologickou bibliografii. Kolekcí více než 165 tis. knihovních jednotek představují fondy geologické knihovny ČGS největší soubor geovědních publikací v ČR. Prostřednictvím meziknihovních služeb knihovna ČGS zpřístupňuje publikace z fondů českých a zahraničních knihoven

Vedoucí oddělení

RNDr. Hana Breiterová

Informační gesce

Regionální geologie krystalinika, regionální geologie sedimentárních formací, aplikovaná geologie, geologie ložisek nerostných surovin, geochemie životního prostředí, mineralogie, paleontologie, informatika a informační služby.

Historie knihovny ČGS

Knihovna ČGS byla zřízena v roce 1924 jako ústřední servisní informační pracoviště Státního geologického ústavu (založen 1919). V té době bylo ve fondu 4130 svazků a 89 map získáný darem. V roce 1947 se formuje základní informační systém, ve fondu 28 683 svazků, byla zahájena mezinárodní výměna publikací, která trvá dodnes. V letech 1952-1958 byla knihovna vedena v rámci Geofondu, 1959 byl Geofond osamostatněn.

Od roku 1990 je evidence fondu knihovny zpracovávána na počítačích, končí vedení lískových kartoték. Některé lístkové katalogy jsou uzavřeny, do generálního katalogu a katalogu periodik jsou pouze doplňovány údaje o odpisech. V roce 1994 se uskutečnilo stěhování do budovy na Klárově. V letech 1991-1998 byl součástí knihovny i archiv, od 1998 je archiv opět samostatné oddělení.

V roce 2001 se stala knihovna, archiv a sbírky součástí nově vzniklého Útvaru informatiky. V témže roce byly dány do užívání nově vybavené skladové prostory v depozitářích v Lužné. Zde jsou umístěny depozitáře archivu i knihovny. V roce 2002 depozitáře knihovny částečně postihují povodně, následuje odstěhování fondů ze suterénních skladů.

Od 2003 knihovna ČGS zpřístupňuje zahraniční citační a plnotextové databáze, získává nové prostory pro studovnu na Klárově. Od roku 2004 je knihovna ČGS členem několika konsorcií, která jsou vytvořena v rámci programu 1N a později programu INFOZ, které podporují zpřístupnění elektronických informačních zdrojů. V roce 2005 vzniká společná studovna knihovny a archivu.

Zde byly poskytovány výpůjční a reprografické služby z fondů knihovny i archivu ČGS až do roku 2013, kdy došlo k zatím poslední výrazné změně. Ministerstvo životního prostředí zrušilo k 31.12.2012 svou odbornou knihovnu a její odborný fond byl převeden do knihovny ČGS. Z tohoto důvodu byla provedena výrazná reorganizace fondů a služeb ČGS. Fondy archivu ČGS byly přestěhovány do budovy Geofondu, databázově sjednoceny a jsou zpřístupňovány společně s dokumenty Geofondu v centrální badatelně v Kostelní 26.

Fond environmentální literatury byl přestěhován do depozitářů ČGS a nyní tvoří v podstatě samostatnou část fondu knihovny ČGS a je spolu s geovědní literaturou zpřístupněn ve studovně Klárov 3, Praha 1. Dokumenty lze vyhledat ve společné vyhledávací aplikaci.

Geologicko-mineralogická bibliografie

Speciální české geologické bibliografie vznikla v roce 1928, první ročník za roky 1928-29 byl vydán v roce 1930 v rámci Věstníku Státního geologického ústavu. Od roku 1945 vychází samostatně jako Mineralogicko-geologická bibliografie ČSR. V roce 1969 byly doplněny záznamy za roky 1897-1918, v roce 1970 byly doplněny záznamy za období 1919-1927. V období 1997-2003 je bibliografie vydávána jako referátový soupis (obsahuje abstrakty). Z kapacitních důvodů a rovněž s ohledem na pokračující digitalizaci a zpřístupňování zahraničních databází bylo od této praxe upuštěno. Od roku 2005 bibliografie přestává vycházet tiskem, existuje pouze elektronická forma. V roce 2007 byl získán projekt VaV SPII 4h3/22/07 (MŽP 2007-2010) na vytvoření Národní geovědní bibliografie.

ikonka odkazů Odkazy
ikonka odkazů Pracovníci
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089417
fax: +420 257 531 376
hana.breiterova@geologycz