Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > O nás > Organizační členění > Útvar 600 > Odbor 650

Odbor 650 - Geologické dokumentace

Odbor geologické dokumentace vznikl 1. 1. 2012 jako součást nově vzniklého útvaru Geofond. Činnosti odboru a jednotlivých oddělení jsou následující:

Foto Milady Hrdlovicsové

Vedoucí odboru: Mgr. Milada Hrdlovicsová

Na základě zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích zajišťuje odbor geologické dokumentace příjem, dokumentografické zpracování, archivaci a zpřístupňování nepublikované geologické dokumentace, výsledků geologických prací a hmotného dokumentačního materiálu. Na pražském i brněnském pracovišti probíhá systematická digitalizace archivních fondů, brněnské pracoviště krom toho vede a spravuje geofyzikální databáze. Veškerá nově zpracovaná data jsou průběžně začleňována do centrálního informačního systému a zpřístupňována interním i externím uživatelům. Pracovníci odboru se podílí na vývoji, údržbě a implementaci nových účelových aplikací a poskytují odborné rešerše a výstupy z příslušných databází.

Oddělení 651 - příjmu a zpracování dokumentace

Foto Alana Donáta

Vedoucí oddělení: RNDr. Alan Donát

Zabezpečuje příjem, evidenci a zpracování nepublikovaných dokumentů převzatých na základě § 12 zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích k trvalému uchování v archivu útvaru Geofond. Mimo to přebírá i nabídnuté ucelené archivní fondy geologických organizací, pozůstalostí apod. Provádí odbornou anotaci těchto dokumentů do databáze dokumentografických záznamů ASGI a podle obsahové tematiky určuje také jejich zařazení k následnému zpracování v odborných databázích. Vede a spravuje databázi hmotné dokumentace. Zajišťuje účast na skartačních řízeních, zpracování, uchovávání a zpřístupňování hmotné dokumentace v externích skladech.

Oddělení 652 - archivu

Foto Michaely Hlubučkové

Vedoucí oddělení: Ing. Michaela Hlubučková

Veřejný specializovaný archiv útvaru Geofond spravuje a zpřístupňuje dle zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích více jak 250 000 archivních jednotek nepublikovaných dokumentů rozčleněných do odborných fondů. Pracovnice archivu zajišťují provoz badatelny archivu, poskytují badatelům informační a reprografické služby, vedou rovněž evidenci interních výpůjček v rámci systému jejich zpracování na digitalizaci a v odborných databázích.

Oddělení 653 - digitalizace dat

Vedoucí oddělení: Mgr. Martin Pešek

Pracovníci oddělení zajišťují systematickou digitalizaci archivních fondů. Pracoviště je technicky vybaveno velkoformátovými mapovými skenery, skenery s podavačem a knižním skenerem. Proces digitalizace zahrnuje vyčištění a přípravu archiválií, vlastní skenování, grafickou korekci a editaci, technickou anotaci, kontrolu dat, formátovou konverzi, archivaci a začlenění dat do informačního systému digitálního archivu. Plán digitalizace je sestaven na základě externích i interních požadavků a zakázek, podle trvalé odborné hodnoty dokumentů i jako „záchrana“ nejstarších dokumentů podléhajících postupné degradaci.

Oddělení 654 - geofyzikálního archivu Brno

Foto Evy Hudečkové

Vedoucí oddělení: RNDr. Eva Hudečková

Zajišťuje správu a provoz archivu geofyzikálních zpráv a dokumentace geofyzikálních měření, který byl převzat ze zrušeného podniku Geofyzika, a.s. Brno (včetně jejich systematické digitalizace). Dále zabezpečuje správu, údržbu a aktualizaci geofyzikálních databází a poskytování odborných výběrů geofyzikálních dat.

ikonka publikací Publikace
ikonka odkazů Pracovníci
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742209
fax: +420 234 742 290
milada.hrdlovicsova@geologycz