Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvodní stránka > O nás > Organizační členění > Útvar 600 > Odbor 610

Odbor 610 - Geologické dokumentace

Odbor geologické dokumentace vznikl 1. 1. 2012 jako součást nově vzniklého útvaru Geofond. Činnosti odboru a jednotlivých oddělení jsou následující:

Foto Milady Hrdlovicsové

Vedoucí odboru: Mgr. Milada Hrdlovicsová

Na základě zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích zajišťuje odbor geologické dokumentace příjem, dokumentografické zpracování, archivaci a zpřístupňování nepublikované geologické dokumentace, výsledků geologických prací a hmotného dokumentačního materiálu. Na pražském i brněnském pracovišti probíhá systematická digitalizace archivních fondů, brněnské pracoviště krom toho vede a spravuje geofyzikální databáze. Veškerá nově zpracovaná data jsou průběžně začleňována do centrálního informačního systému a zpřístupňována interním i externím uživatelům. Pracovníci odboru se podílí na vývoji, údržbě a implementaci nových účelových aplikací a poskytují odborné rešerše a výstupy z příslušných databází.

Oddělení 611 - příjmu a zpracování dokumentace

Foto Alana Donáta

Vedoucí oddělení: RNDr. Alan Donát

Zabezpečuje příjem, evidenci a zpracování nepublikovaných zpráv a posudků převzatých na základě § 12 zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích k trvalému uchování v archivu útvaru Geofond. Mimo to přebírá i nabídnuté ucelené archivní celky některých geologických organizací. Provádí odbornou anotaci těchto zpráv a posudků do databáze dokumentografických záznamů ASGI a podle obsahové tematiky určuje také jejich zařazení k následnému zpracování v odborných databázích. Vede a spravuje databázi hmotné dokumentace. Zajišťuje účast na skartačních řízeních, zpracování, uchovávání a zpřístupňování hmotné dokumentace v externích skladech.

Oddělení 612 - archivu

Foto Michaely Hlubučkové

Vedoucí oddělení: Ing. Michaela Hlubučková

Veřejný specializovaný archiv útvaru Geofond spravuje více jak 220 000 archivních jednotek nepublikovaných zpráv a posudků rozčleněných do odborných fondů. Pracovnice archivu zajišťují správu archivních fondů, provoz badatelny a poskytují informační, výpůjční a reprografické služby pro externí zákazníky. Vedou rovněž evidenci interních výpůjček zpráv a posudků v rámci systému jejich zpracování do odborných databází.

Oddělení 613 - digitalizace dat

Vedoucí oddělení: Mgr. Martin Pešek

Pracovníci oddělení zajišťují systematickou digitalizaci zpráv a posudků z archivu útvaru Geofond. Od r. 2004 probíhá skenování jak nových přírůstků, tak „záchrana“ starších dokumentů podléhajících časem nevratné degradaci. Pracoviště je technicky vybaveno velkoformátovými mapovými skenery, skenery s podavačem i knižním skenerem. Proces digitalizace zahrnuje vyčištění a přípravu archiválií, vlastní skenování, grafickou korekci a editaci, technickou anotaci, kontrolu dat, formátovou konverzi, archivaci a začlenění dat do informačního systému digitálního archivu.

Oddělení 614 - geofyzikálního archivu Brno

Foto Evy Hudečkové

Vedoucí oddělení: RNDr. Eva Hudečková

Zajišťuje správu a provoz archivu geofyzikálních zpráv a dokumentace geofyzikálních měření, který byl převzat ze zrušeného podniku Geofyzika, a.s. Brno (včetně jejich systematické digitalizace). Dále zabezpečuje správu, údržbu a aktualizaci geofyzikálních databází a poskytování odborných výběrů geofyzikálních dat.

ikonka odkazů Pracovníci
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742209
fax: +420 234 742 290
milada.hrdlovicsova@geologycz