Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > O nás > Organizační členění > Útvar 600

Útvar 600 - Geofond

Útvar 600 - Geofond vznikl 1.1.2012 za účelem výkonu agend státní geologické služby, původně zajišťovaných organizační složkou státu Česká geologická služba - Geofond.

Foto Víta Štrupla

Vedoucí útvaru: RNDr. Vít Štrupl, Ph.D.

Zajišťuje výkon státní geologické služby na území České republiky a s ním souvisejících činností na základě pověření Ministerstva životního prostředí (dále MŽP) ve smyslu § 17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů. Dále z pověření MŽP plní některé další povinnosti, vyplývající z platných zákonů (především zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)) a dalších předpisů. Podílí se na tvorbě a trvalé aktualizaci příslušných částí informačního systému státní geologické služby podle zákona č. 365/200 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů se podílí na poskytování účelových výstupů.

Odbor 620 - Nerostných surovin

Vedoucí odboru: RNDr. Jaromír Starý, Ph.D.

Odbor 630 - Vlivů důlní činnosti

Vedoucí odboru: Mgr. Jolana Šanderová

Odbor 640 – Geologické prozkoumanosti

Vedoucí: RNDr. Zdeňka Petáková

Odbor 650 - Geologické dokumentace

Vedoucí odboru: Mgr. Milada Hrdlovicsová

ikonka souborů Soubory
ikonka odkazů Pracovníci
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742144
fax: +420 234 742 290
vit.strupl@geologycz