Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > O nás > Organizační členění > Útvar 500 > Odbor 570

Odbor 570 - Informační služby

Odbor informačních služeb vznikl v České geologické službě 1. 4. 2001 s cílem zajistit kvalitnější zpřístupňování již zpracované publikované i rukopisné dokumentace a hmotného dokumentačního materiálu jak interním, tak i externím pracovníkům. Pro zajištění těchto služeb je členěn na geologickou knihovnu a hmotnou dokumentaci. Tato oddělení se významnou měrou podílejí na tvorbě informačního systému ČGS, tvorbě a zpřístupňování databází, poskytují však ve vymezeném rozsahu rovněž veřejné informační služby. Činnost jednotlivých pracovišť je navzájem koordinována s cílem zajistit komplexní a kvalitní poskytování těchto služeb. Badatelé mohou využít dvě moderně vybavené studovny, ve kterých jim jsou k dispozici materiály ke studiu z fondů knihovny a sbírek ČGS. V roce 2017 bylo v odboru vytvořeno nové Oddělení agendy spisové služby.

Foto Hany Breiterové

RNDr. Hana Breiterová

Vedoucí odboru informačních služeb a současně geologické knihovny. Dlouhodobě pracuje na zpřístupňování elektronických informačních zdrojů, vede tým administrátorů výstupů ČGS pro RIV. V letech 2007-2010 byla řešitelkou projektu VaV Národní geovědní bibliografie, který je založen na dlouhodobé spolupráci geologických knihoven a využití bibliografických záznamů a záznamů RIV.

Knihovna České geologické služby

Vedoucí oddělení: RNDr. Hana Breiterová

Oddělení agendy spisové služby

Vedoucí oddělení: Mgr. Vladimír Hejna

Sbírky a hmotná dokumentace České geologické služby

Vedoucí oddělení: RNDr. Petr Budil, Ph.D.

ikonka publikací Publikace
ikonka odkazů Pracovníci
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089417
hana.breiterova@geologycz