Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > O nás > Organizační členění > Útvar 500 > Odbor 550

Odbor 550 – Vlivů důlní činnosti

Odbor vlivů důlní činnosti vznikl 16. 1. 2017 , a to po zrušení dosavadního odboru geologické prozkoumanosti a vlivů důlní činnosti (630), kdy byly místo něj zřízeny odbor vlivů důlní činnosti (630) a odbor geologické prozkoumanosti (640). Činnosti odboru a jeho dvou oddělení jsou následující:

Vedoucí odboru: Jolana Šanderová

Zajišťuje zpracovávání geologické dokumentace a výsledků geologických prací do odborných databází a poskytování informací o geologické prozkoumanosti, projevech a vlivech důlní činnosti na území ČR pro orgány veřejné moci, fyzické a právnické osoby. Dále z pověření MŽP plní některé další povinnosti, vyplývajících z platných zákonů a dalších předpisů.

Oddělení 551 - báňsko–historické Kutná Hora

Vedoucí oddělení: Mgr. Jolana Šanderová

  • Na základě § 12 GZ zajišťuje zpracovávání geologické dokumentace a výsledků geologických prací do odborných databází a poskytování informací se zaměřením na báňsko-historickou problematiku na území ČR, včetně jejich využití podle § 13 GZ.
  • Vede a aktualizuje databázi poddolovaných území, jejíž výstupy jsou k dispozici orgánům územního plánování ve smyslu § 13 GZ a dále poskytuje specializovanou posudkovou činnost z hlediska poddolovaných území.
  • Vede a spravuje specializované fondy báňských map, odborné knihovny a separátů, jako základní podklad pro šetření starých důlních děl ve smyslu § 35 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). Podílí se na aktivním vyhledávání báňských dokumentů ve fondech dalších organizací na území ČR, jejich digitalizaci a začlenění získaných dat do databáze báňských map a databáze poddolovaných území.

Oddělení 552 - evidencí důlních děl

Vedoucí oddělení: Ing. Anna Horáková

  • Vede a aktualizuje ISDD (Informační systém důlních děl), který je určen pro evidenci důlních děl a pro shromažďování, správu a poskytování informací o těchto důlních dílech a jejich projevech. Součástí ISDD je i databáze registru starých důlních děl. Registr starých důlních děl vznikl v roce 1988 na základě § 35 zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) a jsou do něj zařazována všechna došlá oznámení podle tohoto zákona a vyhlášky č. 363/1992 Sb. Vedením tohoto registru byla Česká geologická služba pověřena Ministerstvem životního prostředí. Pro potřeby MŽP zpracovává podklady související s kategorizací a zabezpečením důlních děl.
  • Na základě § 12 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen GZ) zajišťuje zpracovávání geologické dokumentace a výsledků geologických prací do Informačního systému. K naplnění § 17 zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů vede a aktualizuje registr uzavřených a opuštěných úložných míst.

ikonka odkazů Pracovníci
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Dačického náměstí 11/7
274 01 Kutná Hora
tel.: +420327515724
jolana.sanderova@geologycz