Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > O nás > Organizační členění > Útvar 500 > Odbor 530

Odbor 530 – Geofond

Činnosti odboru a jednotlivých oddělení jsou následující:

Foto Milady Hrdlovicsové

Vedoucí odboru: Mgr. Milada Hrdlovicsová

Na základě zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích zajišťuje odbor Geofond příjem, dokumentografické zpracování, archivaci a zpřístupňování nepublikované geologické dokumentace, výsledků geologických prací a hmotného dokumentačního materiálu. Na pražském i brněnském pracovišti probíhá systematická digitalizace archivních fondů, brněnské pracoviště krom toho vede a spravuje geofyzikální databáze. Veškerá nově zpracovaná data jsou průběžně začleňována do centrálního informačního systému a zpřístupňována interním i externím uživatelům. Pracovníci odboru se podílí na vývoji, údržbě a implementaci nových účelových aplikací a poskytují odborné rešerše a výstupy z příslušných databází.

Oddělení 531 – příjmu a zpracování dokumentace

Foto Alana Donáta

Vedoucí oddělení: RNDr. Alan Donát

Zabezpečuje příjem, evidenci a zpracování nepublikovaných dokumentů převzatých na základě § 12 zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích k trvalému uchování v archivu útvaru Geofond. Mimo to přebírá i nabídnuté ucelené archivní fondy geologických organizací, pozůstalostí apod. Provádí odbornou anotaci těchto dokumentů do databáze dokumentografických záznamů ASGI a podle obsahové tematiky určuje také jejich zařazení k následnému zpracování v odborných databázích. Vede a spravuje databázi hmotné dokumentace. Zajišťuje účast na skartačních řízeních, zpracování, uchovávání a zpřístupňování hmotné dokumentace v externích skladech.

Oddělení 532 – archivu

Foto Michaely Hlubučkové

Vedoucí oddělení: Ing. Michaela Hlubučková

Veřejný specializovaný archiv ČGS spravuje a zpřístupňuje dle zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích více jak 270 000 archivních jednotek nepublikovaných dokumentů rozčleněných do odborných fondů. Pracovnice archivu zajišťují provoz badatelny archivu, poskytují badatelům informační a reprografické služby, vedou rovněž evidenci interních výpůjček v rámci systému jejich zpracování na digitalizaci a v odborných databázích.

Oddělení 533 – digitalizace

Vedoucí oddělení: Mgr. Zuzana Drábová

Pracovníci oddělení zajišťují systematickou digitalizaci archivních fondů. Pracoviště je technicky vybaveno vysokorychlostním skenerem na volné listy A3, velkoformátovými mapovými skenery,knižním skenerem a stolními skenery s podavačem. Proces digitalizace zahrnuje vyčištění a přípravu archiválií, vlastní skenování, grafickou korekci a editaci skenů, technickou anotaci, kontrolu dat, formátové konverze, archivaci a začlenění dat do datového skladu a informačního systému digitálního archivu. Plán digitalizace je sestaven na základě externích i interních požadavků a zakázek, podle obsahové odborné hodnoty dokumentů i jako „záchrana“ nejstarších dokumentů podléhajících nevratné degradaci papíru.

Oddělení 534 – geofyzikálního archivu

Foto Evy Hudečkové

Vedoucí oddělení: RNDr. Eva Hudečková

Zajišťuje správu a provoz archivu geofyzikálních zpráv a dokumentace geofyzikálních měření, který byl převzat ze zrušeného podniku Geofyzika, a.s. Brno (včetně jejich systematické digitalizace). Dále zabezpečuje správu, údržbu a aktualizaci geofyzikálních databází a poskytování odborných výběrů geofyzikálních dat.

Aktuality

ikonka publikací Publikace
ikonka odkazů Pracovníci
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742209
milada.hrdlovicsova@geologycz