Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > O nás > Organizační členění > Útvar 400 > Odbor 480

Odbor 480 – centrum výzkumu litosféry

Výzkumné práce Centra výzkumu litosféry zahrnují tři klíčové tématiky: 1) Geodynamika formování superkontinentu Pangea, 2) korový růst a tvorba kontinentální kůry na příkladu středoasijského orogenního pásu a 3) procesy na rozhraní kůry a pláště v kolizních a akrečních orogenních systémech. Tyto základní otázky jsou řešeny jak na příkladech evropských a severoafrických variscid, tak v středoasijském orogenním pásmu Mongolska a severní Číny a v čínské i indické části Tibetu a Himaláje. Základními pracovními metodami je terénní výzkum podporovaný moderní strukturní geologií, kvantitativní metamorfní petrologií, magmatickou petrologií, geochemií, geochronologií, geofyzikou a numerickým modelováním orogenních procesů.

Karel Schulmann

Profesor Karel Schulmann

Výzkumný pracovník s 35 letou terénní zkušeností s hlavním důrazem na strukturní geologii a geotektoniku orogenních pásem. V současnosti vede projekt „Návrat“ ministerstva školství, projekty české grantové agentury GAČR, francouzské grantové agentury ANR a francouzsko-hongkongské grantové inciativy PROCORE. Je editorem časopisů Tectonics, International Journal of Earth Science, Journal of the Geological Society of London a Terra Nova. Odbor 480 vede od roku 2012.

Historie

Centrum výzkumu litosféry vzniklo v rámci iniciativy Ministerstva školství České Republiky, které umožnilo financování velkých návratových projektů úspěšných českých vědeckých pracovníků do vlasti. Projekt „ROPAKO“ – Role paleozoických akrečních a kolizních orogénů na růst kontinentální kůry byl přijat v roce 2012 komisí ministertva školství a umožnil návrat čtyř českých pracovníků ze zahraničí. Česká geologická služba poskytla této skupině příslušné zázemí, jakož i institucionální rámec, který vyústil ve vznik Centra litosférického výzkumu.

Projekt „ROPAKO“ integruje i pracovníky České geologické služby a pracovníky Přírodovědecké a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. V rámci různých výměnných programů, ale i českých projektů, pak v centru pracují mladí pracovníci z Francie, Ruska, Číny, Argentiny a Austrálie. Pracovníci centra jsou integrováni do některých výzkumných a zahraničních programů České geologické služby formou specifických expertíz ale také v rámci vnitřních výzkumných projektů.

Základním přístupem Centra litosférického výzkumu je terénní výzkum a jeho napojení na moderní petrologické metody – především termodynamické modelování spojené s  geochronologickými technikami. Specifické je propojení metamorfní petrologie, strukturní analýzy a detailní geochronologie, jež umožňuje detailní pochopení termomechanických procesů v kůře a svrchním plášti. Tyto procesy jsou následně numericky modelovány v měřítku orogenu i krystalových deformačních mechanismů. Regionálně je výzkum zaměřen především na evropské variscidy zahrnující Český masiv, Vogézy, Centrální francouzský masiv, Pyreneje a marockou Mesetu. Pracovníci centra jsou aktivní rovněž v Mongolsku, Číně, Indii a Argentině.

Centrum spolupracuje s řadou institucí v Čechách, především s pracovníky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Geofyzikálního ústavu Akademie věd ale i zahraničními univerzitami jako je Melbourne a Monash v Austrálii, South California a Santa Barbara v USA, Ženeva ve Švýcarsku, Štrasburk, Rennes a Grenoble ve Francii. Centrum je aktivní i v pedagogické sféře a podílí se na školení studentů magisterského studia francouzských a australských univerzit formou programu Erasmus a dvoustranných dohod.

Projekty

  • Kontrastní mechanizmy růstu superkontinentu Pangea: nový pohled na tvorbu kontinentální kůry – GAČR 17-17540S (2017-2019)
  • Role zděděné architektury kontinentálního okraje na ranně Variskou konvergenci – GAČR 17-22207S (2017-2019)
  • Granulite–migmatite domes - insights to Devonian and Carboniferous evolution in the Variscan belt on the examples of the Náměšť granulite and Góry Sowie massifs – Institutional 321190 (2017-2018)
  • Tavení metagranitoidů: důležitý avšak málo pochopený aspekt vývoje kontinentální kůry – GAČR 16-17457S (2016-2018)
  • Vysokotlaké parciální tavení spodnokorových felsických hornin v režimu kontinentální subdukce – Institutional 321440 (2015-2017)

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089432
karel.schulmann@geologycz