Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > O nás > Organizační členění > Útvar 400 > Odbor 450

Odbor 450 - regionální geologie Moravy

Činnost odboru je v poslední době diverzifikována mezi geologické mapování v české republice (Brněnsko, Beskydy aj.), v zahraničí (Mongolsko, Írán, Kostarika, Peru, Nikaragua), posudkovou činnost oblastních geologů a specialistů (oblast Moravy a východních Čech) a stále významněji jsou zastoupeny projekty aplikované geologie, především Rebilance zásob podzemních vod a další.

Mgr. Jan Vít, Dr.

Historie

Odbor vznikl sloučením bývalých oddělení Moravskoslezského paleozoika s jesenickou pracovní skupinou a oddělení Geologie Západních Karpat. V průběhu let se podařilo kolektiv doplnit o specialisty na krystalinikum a kvartérní geologii, což umožnilo pokrýt kompletně veškeré geologické oblasti Moravy.

Bývalí i současní pracovníci odboru od počátku výrazně přispěli a přispívají k vydávání Geologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku, sestavování metodických pokynů a pravidel pro základní geologické mapování, k činnosti brněnské pobočky České geologické společnosti, České stratigrafické komise, oponentní rady ČGS, Aprobační komise a dalších centrálních orgánů. Po celou dobu je na dobré úrovni spolupráce s Ústavem geologických věd Masarykovy univerzity,. Část pracovníků je zapojena do příhraniční spolupráce s Polskem, Rakouskem a Slovenskem a angažována v projektech IGCP.

Aktuality

ikonka publikací Publikace
ikonka odkazů Pracovníci
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Leitnerova 204/22
602 00 Brno
tel.: +420543429222
jan.vit@geologycz