Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > O nás > Organizační členění > Útvar 400 > Odbor 420

Odbor 420 - regionální geologie krystalinika

Výzkumné práce odboru krystalinika zahrnují široké spektrum aktivit od prakticky zaměřených témat (např. ukládání energie do horninového prostředí), přes základní geologické mapování ve vybraných oblastech a navazující výzkum (geotektonický vývoj Českého masívu, např. určení metamorfních teplot a tlaků nebo strukturní analýza magmatických hornin) až po řešení čistě vědeckých otázek (např. zachování difúzní zonality granátu v různých horninových prostředích, interpretace a experimentální práce v granulitech).

RNDr. Zita Bukovská, Ph.D.

Historie

V roce 1919 představoval výzkum krystalinika nový vědní obor, nově založená Státní geologická služba tehdejšího Československa si udržovala vedoucí pozici jak v teoretických tak aplikovaných odvětvích výzkumu krystalinických hornin. Prvotní popisná a kvalitativní data byla interpretována v návaznosti na soudobé tektonické hypotézy. Vývoj měřících přístrojů a souběžně i potřebné teorie umožnil sběr kvantitativních analytických dat, která sloužila k reinterpretacím původních hypotéz (např. 6506m hluboký vrt Jablůnka z roku 1982 prokázal násun Západních Karpat na Evropskou desku).
Zhruba v polovině své historie se oddělení zapojilo do rozsáhlých mapovacích projektů po celém Československu, ve kterých úspěšně pokračuje dodnes. Generální geologické mapy 1:200 000 byly později zpřesněny mapami 1:50 000 na celém území současné České republiky. V návaznosti na tuto tradici a s rozvojem moderních geovědních oborů, důrazem na ochranu životního prostředí, udržitelný rozvoj a s rostoucí potřebou státu a úřadů po detailních informacích bylo koncem 90. let započato nové geologické mapování vybraných oblastí ČR v měřítku 1:25 000. Tyto práce vedou k vytvoření digitálních geologických a specializovaných map na chráněných přírodních územích nebo v městských aglomeracích.

ikonka publikací Publikace
ikonka odkazů Pracovníci
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089488
zita.bukovska@geologycz