Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > O nás > Organizační členění > Útvar 400

Útvar 400 - Útvar geologický

Foto Petra Mixy

RNDr. Petr Mixa

Odbor 410 - vedení útvaru geologie

Odbor 420 - regionální geologie krystalinika

Výzkum krystalinika je zaměřen na přeměněné horniny a hlubinné vyvřeliny. Zahrnuje široké spektrum od prakticky zaměřených témat přes geologické mapování po základní výzkum.
Vedoucí odboru: RNDr. Jaroslava Pertoldová, CSc.

Odbor 430 - regionální geologie sedimentárních formací

Geologický výzkum sedimentů a vulkanitů je základem pro poznání geneze a charakteru těchto hornin a je neodmyslitelným předpokladem pro kvalitní aplikovaný výzkum a posudkovou činnost.
Vedoucí odboru: RNDr. Zuzana Tasáryová, Ph.D.

Odbor 440 - aplikované geologie

Vedoucí odboru: Ing. Petr Kycl

Odbor 450 - regionální geologie Moravy

Činnost odboru je v poslední době diverzifikována mezi geologické mapování v České republice, v zahraničí, posudkovou činnost oblastních geologů a specialistů a stále významněji jsou zastoupeny projekty aplikované geologie, především Rebilance zásob podzemních vod a další.

Oddělení 470 - pracoviště Jeseník

Činnost oddělení v Jeseníku se 4 zaměstnanci se v současnosti zaměřuje na geologické mapování v České republice, posudkovou činnost oblastních geologů a specialistů na Moravě, významná je příhraniční spolupráce s Polskem a rovněž častěji jsou zastoupeny projekty aplikované geologie jako Rebilance zásob podzemních vod, distribuce kontaminantů (Cs, Be) a další.

Budova pracoviště ČGS v Jeseníku

Budova pracoviště ČGS v Jeseníku.

Odbor 480 – centrum výzkumu litosféry

Výzkumné práce Centra výzkumu litosféry zahrnují tři klíčové tématiky: 1) Geodynamika formování superkontinentu Pangea, 2) korový růst a tvorba kontinentální kůry na příkladu středoasijského orogenního pásu a 3) procesy na rozhraní kůry a pláště v kolizních a akrečních orogenních systémech.

ikonka publikací Publikace
ikonka odkazů Pracovníci
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089569
petr.mixa@geologycz